งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1. วัฏภาค (Phase) • สารทุกชนิดมีสมดุลระหว่างวัฏภาค • ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว (∆H fus ) < ความร้อน แฝงของการกลายเป็นไอ (∆H vap ) • เราสามารถใช้ phase.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1. วัฏภาค (Phase) • สารทุกชนิดมีสมดุลระหว่างวัฏภาค • ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว (∆H fus ) < ความร้อน แฝงของการกลายเป็นไอ (∆H vap ) • เราสามารถใช้ phase."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1. วัฏภาค (Phase) • สารทุกชนิดมีสมดุลระหว่างวัฏภาค • ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว (∆H fus ) < ความร้อน แฝงของการกลายเป็นไอ (∆H vap ) • เราสามารถใช้ phase diagram ในการบอกวัฎภาคของ สารที่ T และ P ต่างๆ ได้ • จุดเดือดของการต้มน้ำบนยอดเขาสูงจะต่ำกว่าบนพื้นราบ ( ความร้อนที่จุดเดือดน้อยลง ) • น้ำแข็งแห้งระเหิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่ ผ่านวัฏภาคของเหลว 2. ของแข็ง

2 2 2. ของแข็ง (Solid) ของแข็งอสัณฐาน & ของแข็งที่เป็นผลึก หน่วยที่เล็กที่สุดของผลึกคือ unit cell การบรรจุทรงกลมในเซลล์ - แบบลูกบากศ์ 3 แบบ ได้แก่ scc, bcc & fcc (or ccp) - แบบชิดที่สุด 2 แบบ ได้แก่ hcp & ccp (or fcc) ปริมาตรของอะตอมทั้งหมดในหน่วยเซลล์ = จำนวนอะตอม ทั้งหมด x (4/3)  r 3 ผลึกมี 4 ประเภท คือ ไอออนิก ( เกลือ ) โควาเลนต์ ( คาร์บอน ) โลหะ และโมเลกุล ( น้ำแข็ง ) Unit cell ของผลึกไอออนิก NaCl ZnS CeCl และ CaF 2 2. ของแข็ง

3 3 3. ของเหลวและสารละลาย (Liquid & Solution) กระบวนการละลาย ∆H solution = ∆H 1 + ∆H 2 + ∆H 3 => ∆H solution > 0 การเกิดสารละลายดูดความร้อน => ∆H solution < 0 การละลายคายความร้อน ( เมื่อ ∆H 1 & ∆H 2 => สลายพันธะ ส่วน ∆H 3 สร้างพันธะ ) สภาพการละลาย (s) - ของแข็ง = T เพิ่ม s เพิ่ม ( ดูดความร้อน ) และ T เพิ่ม s ลด ( คายความร้อน ) - T เพิ่ม s ของแก๊สลด แต่ P เพิ่ม s ของแก๊สเพิ่ม หลักการของการกลั่นลำดับส่วน สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย - การลดความดันไอ การเพิ่มจุดเดือด การลดจุดเยือก แข็ง ความดันออสโมซิส 2. ของแข็ง www.chem.sci.ubu.ac.th ไปที่ e-learning

4 4 4. แก๊ส (Gas) • กฎของบอยล์ V α 1/P หรือ P1V1 = P2V2 • กฎของชาร์ลและเกย์ - ลูสแซค V α T หรือ V1 / T1 = V2 / T2 • สมการของแก๊สสมบูรณ์แบบ PV = nRT หรือ (P 1 V 1 ) / T 1 = (P 2 V 2 ) / T 2 • ความหนาแน่นของแก๊ส d = m/v = PM / RT • สมการของแก๊สจริง • ความดันของแก๊สจริง ต่ำกว่า ความดันของแก๊ส สมบูรณ์แบบ • แก๊สสมบูรณ์แบบ PV/RT = 1 • เมื่อ P เข้าใกล้ศูนย์ แก๊สทุกชนิดแสดงพฤติกรรม คล้ายแก๊สสมบูรณ์แบบ คือ PV/RT เข้าใกล้ 1 2. ของแข็ง


ดาวน์โหลด ppt 1 1. วัฏภาค (Phase) • สารทุกชนิดมีสมดุลระหว่างวัฏภาค • ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว (∆H fus ) < ความร้อน แฝงของการกลายเป็นไอ (∆H vap ) • เราสามารถใช้ phase.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google