งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STEREOCHEMISTRY การศึกษาโครงสร้างในแบบ 3 มิติ ว่า อะตอมต่างๆมีการจัดเรียงตัวในที่ว่าง สัมพัทธ์กันอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STEREOCHEMISTRY การศึกษาโครงสร้างในแบบ 3 มิติ ว่า อะตอมต่างๆมีการจัดเรียงตัวในที่ว่าง สัมพัทธ์กันอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 STEREOCHEMISTRY การศึกษาโครงสร้างในแบบ 3 มิติ ว่า อะตอมต่างๆมีการจัดเรียงตัวในที่ว่าง สัมพัทธ์กันอย่างไร

3 ISOMERS Constitutional isomers Stereoisomers Configurational isomers Conformational isomers Geometrical isomers Optical isomers

4 Conformational isomers การหมุนได้อย่างอิสระ (free rotation) ของพันธะเดี่ยวในโมเลกุลโซ่เปิดทำให้ เกิดโครงแบบ (conformer) ที่แตกต่าง กัน

5 Stereoisomers โมเลกุลที่มีลำดับการ เชื่อมต่อกันของอะตอม เหมือนกันแต่การจัดเรียง ตัวใน ที่ว่างแตกต่างกัน

6 Conformation Different conformation Same man Configuration Different configuration Different man

7 Conformation and Configuration of molecules การเปลี่ยนแปลง configuration ของโมเลกุลหมายถึงการสลายพันธะ โมเลกุลที่มี configuration ต่างกันจะเป็นโมเลกุลที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลง conformation ของโมเลกุลหมายถึงการหมุนรอบ พันธะไม่ใช่การแตกพันธะ โมเลกุลที่มี conformation ต่างกันจะเป็นโมเลกุลเดียวกันสามารถทำ ให้มี conformation ที่เหมือนกันได้โดยการหมุนรอบพันธะ

8 Constitutional isomers หมู่ฟังก์ชันแตกต่างกัน สายโซ่คาร์บอนต่างกัน CH 3 OCH 3 CH 3 CH 2 OH CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 CHCH 3 CH 3 methyl ether ethanol n-butane isobutane ตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันต่างกัน CH 3 CH 2 CH 2 NH 2 CH 3 CHCH 3 NH 2 propylamine isopropylamine

9 OH CN H HO CN H OH CN OH CN H H HO CN H two different configurations, two compounds three different conformations, one compound


ดาวน์โหลด ppt STEREOCHEMISTRY การศึกษาโครงสร้างในแบบ 3 มิติ ว่า อะตอมต่างๆมีการจัดเรียงตัวในที่ว่าง สัมพัทธ์กันอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google