งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปฏิกิริยาออกโทซิเดชัน (autoxidation) SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปฏิกิริยาออกโทซิเดชัน (autoxidation) SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปฏิกิริยาออกโทซิเดชัน (autoxidation) SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School

2 2 ออโทออกซิเดชันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดจาก ปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลออกซิเจนกับไขมันไม่อิ่มตัว เป็น ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ (free radical) (Shahidi และคณะ, 1992) ปฏิกิริยาออกโทซิเดชัน (autoxidation)

3 3 โดยมี 1 O 2 โลหะไอออน แสง หรือความร้อน เป็นอินนิทิเอเตอร์ (initiator) การเกิดปฏิกิริยาในขั้นตอนแรกนี้  -methylenic hydrogen ในโมเลกุลของไขมันไม่อิ่มตัวจะถูกดึงออกทำให้ไขมัน ไม่อิ่มตัวถูกเปลี่ยนไปเป็นอนุมูลอิสระของลิปิด (lipid free radicals) ( สมการ 1)

4 4 อนุมูลอิสระนี้มีความว่องไวมากสามารถทำปฏิกิริยา ต่อไปโดยการรวมตัวกับโมเลกุลออกซิเจนเกิดเป็น อนุมูลอิสาระของเปอร์ออกไซด์ ( สมการ 2)

5 5 อนุมูลอิสระนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้ปฏิกิริยาออโทออกซิเดชันเกิด อย่างต่อเนื่อง โดยไปดึงอนุมูลอิสระไฮโดรเจนจากไขมันไม่อิ่มตัว ในโมเลกุลอื่นๆ ทำให้เกิดอนุมูลอิสระของลิปิดตัวใหม่ และ เกิดปฏิกิริยาเช่นนี้หมุนเวียนกันไป ( สมการ 2 และ 3) ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากขบวนการนี้คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogenperoxide)

6 6 Lipid Oxidation Mechanism ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์จะ สลายตัวและ เปลี่ยนแปลงต่อไป ให้ผลิตภัณฑ์เป็น แอลกอฮอล์ คีโตน แอลดีไฮด์ ไฮโดรคาร์บอน หรือผลิตภัณฑ์จาก ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชัน ( รูปที่ 1)

7 7 ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ส่งผลให้ลักษณะสี กลิ่น รส และคุณค่า ทางโภชนาการของ อาหารเปลี่ยนแปลง ไป (Shahidi และ คณะ, 1992)

8 REFERENCES 8

9 THANK YOU 9


ดาวน์โหลด ppt 1 ปฏิกิริยาออกโทซิเดชัน (autoxidation) SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google