งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/8 KKU- ขวัญ ใจ เฉลยการบ้าน Stereochemistry ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน และฝึกทำเองหรือยัง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ ถ้าไม่ลองทำเราจะไม่ได้ฝึกคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/8 KKU- ขวัญ ใจ เฉลยการบ้าน Stereochemistry ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน และฝึกทำเองหรือยัง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ ถ้าไม่ลองทำเราจะไม่ได้ฝึกคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/8 KKU- ขวัญ ใจ เฉลยการบ้าน Stereochemistry ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน และฝึกทำเองหรือยัง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ ถ้าไม่ลองทำเราจะไม่ได้ฝึกคิด ระวังจะทำข้อสอบไม่ได้ ! ถ้าพร้อมคลิกเมาส์ได้เลยค่ะ C=C CH 3 C2H5C2H5 Cl H สารอินทรีย์นี้มี Geometrical isomer เป็นอะไร และมีชื่อว่าอะไร ในการพิจารณา Geometrical isomer ต้องดูที่ C=C พบว่าพันธะเดี่ยวทั้ง 4 มีหมู่ที่ไม่เหมือนกันเลย ในกรณีนี้จะเรียกเป็น cis หรือ trans ไม่ได้ ต้องเรียกเป็น E หรือ Z ในการพิจารณาว่าเป็น E หรือ Z ต้องมีความรู้เรื่อง Sequence rules เพื่อที่จะจัดลำดับอะตอมหรือหมู่ตาม priority

3 2/8 KKU- ขวัญ ใจ Sequence rules 1 เรียงตามเลขอะตอม ใครมากกว่าจะมี priority สูงกว่า เช่น 35 Br > 17 Cl > 8 O > 7 N > 6 C > 1 H ( ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับน้ำหนักอะตอม ) 2 ถ้าข้อ 1 ยังไม่ได้ ให้พิจารณาอะตอมถัดไปทีละอะตอม 3 สำหรับหมู่ที่เป็น multiple bond เช่น พันธะคู่หรือพันธะสาม ให้คิดแยกแต่ละพันธะเป็นพันธะเดี่ยวหมดทุกพันธะ เช่น -C=O H -C=C- HH -C-O H OC คิดแยกเป็น -C-C- HH CC คิดแยกเป็น

4 3/8 KKU- ขวัญ ใจ เมื่อเข้าใจ Sequence rules แล้ว ให้พิจารณาที่ C=C โดยแบ่งโมเลกุลเป็น 2 ข้างซ้าย - ขวา แล้วแยกเปรียบเทียบหมู่ทั้งสองว่าหมู่ใดมี priority สูงกว่าจะเป็น Hi และหมู่ที่มี priority ต่ำกว่าจะเป็น L C=C CH 3 C2H5C2H5 Cl H Hi L L แล้วพิจารณารวมดูทั้งสองข้างว่า ถ้าหมู่ที่มี priority เป็น Hi หรือ L อยู่ข้างเดียวกันเรียกว่า Z ถ้าหมู่ที่มี priority เป็น Hi หรือ L อยู่คนละข้างกันเรียกว่า E ในกรณีนี้พบว่าอยู่คนละด้านกันจึงเป็น E-isomer E-3-chloro-2-pentene

5 4/8 KKU- ขวัญ ใจ E หรือ Z ? อ้อ.. เป็น Z- isomer C=C CH 3 Cl CH 3 CH 2 CH 2 OH L HiHiHi L C=C CH 3 CH(CH 3 ) 2 H CH 2 OH Hi L L อยู่ด้านเดียวกัน จึงเป็น Z-isomer Z Z

6 5/8 KKU- ขวัญ ใจ COOH HO CH 3 H -(-)-Lactic acid OHCH 3 COOH H R หรือ S ? สำหรับคนที่เข้าใจยากเพราะดูสามมิติไม่เก่ง ให้เริ่มจากการแปลงเป็น fischer projection ก่อน โดยพิจารณาหมู่ที่ชี้เข้า OH และหมู่ที่ชี้ออกจากจอ CH 3 ดึงให้อยู่ในแนวชี้ออกจากจอคือแนวนอน สำหรับอีก 2 หมู่จะอยู่ในแนวดิ่ง จากนั้นให้เรียงลำดับหมู่ตาม priority ตาม Sequence rules เป็น 1, 2, 3 และ 4 ถ้าหมู่ที่ 4 อยู่ในแนวดิ่งแล้วให้นับ 1, 2 และ 3 ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็น R ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็น S 1 2 3 4 ตามเข็มนาฬิกาเป็น R

7 6/8 KKU- ขวัญ ใจ Br NC H CH 3 NCH Br CH 3 1 2 3 4 เมื่อแปลงเป็น fischer projection แล้ว เรียงลำดับหมู่ตาม priority เป็น 1, 2, 3 และ 4 ทวนเข็มนาฬิกาเป็น S ตามเข็มนาฬิกาเป็น R นับได้เป็นทวนเข็มนาฬิกา ควรเป็น S แต่ ลำดับที่ 4 ยังไม่อยู่ในแนวดิ่ง ( ยังไม่ไกลตาเรา ) ดังนั้นจึงต้องตอบตรงข้ามคือเป็น R

8 7/8 KKU- ขวัญ ใจ HCH 2 CH 3 CH=CH 2 CO 2 H 2 4 1 3 CH=CH 2 H CH 2 CH 3 CO 2 H ตามเข็มนาฬิกาเป็น R เมื่อแปลงเป็น fischer projection แล้ว เรียงลำดับหมู่ตาม priority เป็น 1, 2, 3 และ 4 นับได้เป็นตามเข็มนาฬิกา ควรเป็น R แต่ ลำดับที่ 4 ยังไม่อยู่ในแนวดิ่ง ( ยังไม่ไกลตาเรา ) ดังนั้นจึงต้องตอบตรงข้ามคือเป็น S ทวนเข็มนาฬิกาเป็น S ลองหยิบกระดาษมาทำเองก่อนนะค่ะ ทบทวนให้นิดก็ได้ 1. แปลงเป็น fischer projection 2. เรียงลำดับหมู่ตาม priority เป็น 1, 2, 3 และ 4 3. อย่าลืมถ้าหมู่ที่ 4 ไม่ได้อยู่ในแนวดิ่งจะตอบเลยได้ไหม ? ครูให้เวลา 2 นาที ทำเสร็จแล้วค่อยกดเมาส์ นะค่ะ

9 8/8 KKU- ขวัญ ใจ สรุป ถ้าใครดู 3 มิติเป็นก็ไม่ต้องแปลงเป็น Fischer projection ตอบได้เลย แต่ถ้าใครดูไม่คล่องควรจะเปลี่ยนเป็น Fischer projection จะช่วยได้ อย่าลืมว่าลำดับที่ 4 ต้องอยู่ในแนวดิ่ง ( ไกลตาเรา ) จึงตอบได้ ถ้าลำดับที่ 4 อยู่ในแนวนอน ( ยังไม่ไกลตาเรา ) ตอบตรงข้าม เป็นไงค่ะ เข้าใจขึ้นไหมค่ะ หวังว่าคงเปิดดูหัวข้ออื่นด้วยนะค่ะ ขยันๆนะค่ะ หวังว่าคงเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครู และอย่าลืมว่าพ่อแม่กำลังรอความสำเร็จของเราอยู่นะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1/8 KKU- ขวัญ ใจ เฉลยการบ้าน Stereochemistry ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน และฝึกทำเองหรือยัง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ ถ้าไม่ลองทำเราจะไม่ได้ฝึกคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google