งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการทางสติปัญญาของวัยนี้กว้างขวางขึ้น เพราะวัยรุ่นมีพลังมาก ต้องการอิสระและต้องการทำอะไรตามใจชอบ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นความแตกต่าง จะสนใจครูควบครู่ไปกับวิชาที่สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการทางสติปัญญาของวัยนี้กว้างขวางขึ้น เพราะวัยรุ่นมีพลังมาก ต้องการอิสระและต้องการทำอะไรตามใจชอบ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นความแตกต่าง จะสนใจครูควบครู่ไปกับวิชาที่สอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พัฒนาการทางสติปัญญาของวัยนี้กว้างขวางขึ้น เพราะวัยรุ่นมีพลังมาก ต้องการอิสระและต้องการทำอะไรตามใจชอบ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นความแตกต่าง จะสนใจครูควบครู่ไปกับวิชาที่สอน อาจจะชอบครูแต่ไม่ชอบวิชาที่ครูสอน

3 พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัยนี้กว้างขวางขึ้น เพราะวัยรุ่นมักชอบทำและเรียนรู้ด้วยวิธีลองผิดลองถูก เพราะการเรียนรู้วิธีนี้เด็กได้ลงมือทำเอง ผู้ใหญ่ควรเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้ลองทำดู ถ้าสิ่งนั้นพอทำได้และไม่เกิดอันตราย แม้ว่าเขาอาจทำสิ่งนั้นไม่สำเร็จก็ตาม แต่การที่เขาได้เรียนรู้จากการทำด้วยตนเอง จะช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่น ได้มีพัฒนาการทางสติปัญญาอย่างมั่นคง โดยเฉพาะกับวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมที่จะรับคำแนะนำ จากผู้อื่นในขณะนั้น

4 วัยรุ่นควรใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ โดยการทำกิจกรรม เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬา

5

6 ด. ญ. นพรัตน์ รัตนสุวรรณ เลขที่ 21 ด. ญ. พิมพ์พลอย สะอางค์เลขที่ 35 ด. ญ. สิริวรนุช รอญศึกเลขที่ 54


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการทางสติปัญญาของวัยนี้กว้างขวางขึ้น เพราะวัยรุ่นมีพลังมาก ต้องการอิสระและต้องการทำอะไรตามใจชอบ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นความแตกต่าง จะสนใจครูควบครู่ไปกับวิชาที่สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google