งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3/1 เลขที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3/1 เลขที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3/1 เลขที่ 3

2 ปัญหาต่างๆในชุมชน 1 มีการมั่วสุมกับยาเสพติด 2 มีเด็กแว้นขี่รถเสียงดัง 3 มีความขัดแย้งทางครอบครัว 4 เด็กติดเกม

3 การแก้ไขปัญหาต่างๆใน ชุมชน 1 ตั้งคนคอยสอดส่องดูแลเกี่ยวกับยาเสพ ติดและเด็กแว้นในชุมชน 2 มีความเอาใจใส่ในครอบครัวและมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ 3 พ่อแม่ควรมีเวลาให้กับลูกไม่ปล่อยให้ ลูกหลงระเริงกับการมีชีวิตประจำวันในทาง ที่ผิด

4 ปัญหาต่างๆในโรงเรียน 1 เด็กหนีเรียน 2 มีเรื่องชู้สาวในวัยเรียน 3 เด็กเรียนไม่รู้เรื่อง

5 การแก้ไขปัญหาต่างๆในโรงเรียน 1 ตักเตือนเมื่อมีการกระทำสิ่งไม่ สมควรกับสิ่งที่ไม่ดี 2 เมื่อเรียนไม่เข้าใจให้ถามผู้รู้ 3 ทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

6 สรุป ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำให้กับเด็กและปลูกฝัง สิ่งดีๆให้กับเด็ก เป็นตัวอย่างให้เด็กดู เพราะถ้าผู้ใหญ่สั่งสอน เด็กแล้วผู้ใหญ่ กลับทำให้เด็กเห็นซะเอง เด็กก็จะ ปฏิบัติก็จะย้อน กลับมาว่า “ ทำไมจะทำไม่ได้ ดู ทีผู้ใหญ่ละ ยังทำได้เลยแล้วเด็กทำไมจะทำ ไม่ได้ ” ผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติด้วย


ดาวน์โหลด ppt เด็กปลอด จัดทำโดย ด. ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3/1 เลขที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google