งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อ. มยุรี จันทร์แก้ว จัดทำโดย นางสาวอังคณา คีรีมา นางสาวธาราทิพย์ มากจุ้ย นางสาวนิภาพร รัตนี นายศิริพงศ์ สังฆราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อ. มยุรี จันทร์แก้ว จัดทำโดย นางสาวอังคณา คีรีมา นางสาวธาราทิพย์ มากจุ้ย นางสาวนิภาพร รัตนี นายศิริพงศ์ สังฆราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ อ. มยุรี จันทร์แก้ว จัดทำโดย นางสาวอังคณา คีรีมา นางสาวธาราทิพย์ มากจุ้ย นางสาวนิภาพร รัตนี นายศิริพงศ์ สังฆราช

2 เนื่องในปัจจุบันวัยรุ่นชอบพวงกุญแจแขวน กระเป๋าเป็นวัยที่รักสวยรักงามในกลุ่มการงาน อาชีพในงานประดิษฐ์จึงปรึกษาในงานต่างๆ เกี่ยวกับงานประดิษฐ์และได้ทำพวงกุญแจเพื่อ ฝึกฝน พัฒนาฝีมือด้วยและสามารถนำไปฝึกฝนทำองได้ สามารถนำไปทำฝึกอาชีพได้ในอนาคต

3 1. เพื่อนำไปฝึกอาชีพได้ 2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เป็นรูปแบบให้แก่คนอื่นๆทั่วไป 1. เพื่อนำไปฝึกอาชีพได้ 2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เป็นรูปแบบให้แก่คนอื่นๆทั่วไป

4 1. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. ให้เรารู้จักการทำพวงกุญแจมากขึ้น 3. ได้รับความรู้มากขึ้นในการทำงานมากขึ้น 1. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. ให้เรารู้จักการทำพวงกุญแจมากขึ้น 3. ได้รับความรู้มากขึ้นในการทำงานมากขึ้น

5 1. เพื่อให้ได้ประสบการณ์ 2. เพื่อให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้ 3. เพื่อเป็นสื่อในการสอน 1. เพื่อให้ได้ประสบการณ์ 2. เพื่อให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้ 3. เพื่อเป็นสื่อในการสอน

6 1. ไหมญี่ปุ่น 2. ลูกปัดอักษร 3. ลูกกุ้งกิ้ง 4. ไฟเช็ก / เทียน 5. รูปถ่าย ( ถ้ามี ) 1. ไหมญี่ปุ่น 2. ลูกปัดอักษร 3. ลูกกุ้งกิ้ง 4. ไฟเช็ก / เทียน 5. รูปถ่าย ( ถ้ามี )

7 1. วางแผน หาข้อมูลการวางแผนดำเนินงาน 2. หาข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 3. ลงมือปฏิบัติงาน 4. ตรวจดูโครงงาน 5. ประดิษฐ์ผลผลิต 6. สรุปการทำโครงงาน 7. นำเสนอผลงาน

8 1.เพื่อนำไปฝึกอาชีพได้ 2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อได้ฝึกทำโครงงาน 4.พัฒนาการนำเสนอผลงาน


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อ. มยุรี จันทร์แก้ว จัดทำโดย นางสาวอังคณา คีรีมา นางสาวธาราทิพย์ มากจุ้ย นางสาวนิภาพร รัตนี นายศิริพงศ์ สังฆราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google