งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนาม กีฬา. สนามฟุตบอล ขนาดสนามสนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยความ ยาวของเส้นข้าง ต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู ความยาว ต่ำสุด 90 เมตร (100 หลา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนาม กีฬา. สนามฟุตบอล ขนาดสนามสนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยความ ยาวของเส้นข้าง ต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู ความยาว ต่ำสุด 90 เมตร (100 หลา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนาม กีฬา

2 สนามฟุตบอล ขนาดสนามสนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยความ ยาวของเส้นข้าง ต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู ความยาว ต่ำสุด 90 เมตร (100 หลา ) สูงสุด 120 เมตร (130 หลา ) ความกว้าง ต่ำสุด 45 เมตร (50 หลา ) สูงสุด 90 เมตร (100 หลา )

3 สนามเปตอง สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร เส้นด้านนอกคือ เส้น ฟาล์ว เส้นด้านใน คือ เส้นขอบ นอกเส้นเขตสนามกว้างอย่างน้อยที่สุด 4 เมตร รอบด้าน

4 สนามวอลเลย์บอล สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 18 X 9 เมตร ล้อมรอบด้วยเขตสนาม กว้างอย่าง น้อยที่สุด 3.00 เมตร รอบด้าน ที่ว่างสำหรับผู้เล่นคือ ที่ว่างเหนือพื้นที่เล่น ลูกซึ่งไม่มีสิ่งใดกีดขวางอย่างน้อยที่สุด 7.00 เมตร

5 สนามเซปักตะกร้อ พื้นที่ของสนาม มีความยาว 13.40 เมตร กว้าง 6.10 เมตร จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ วัดจากพื้นสนาม สูงขึ้นไป 8.00 เมตร ( พื้นสนามไม่ควรเป็นสนามหญ้าหรือสนาม ทราย )

6 สนามบาสเกตบอล สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวเรียบ แข็ง ปราศจากสิ่งกีดขวาง ต้องยาว 28 เมตร กว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบ ในของเส้นสนาม

7 สนาม เด็กเล่น

8 สนามเด็กเล่นเป็น สถานที่สำคัญสำหรับการ จัดกิจกรรมกลางแจ้งที่ช่วยส่งเสริม พัฒนาการสำหรับเด็ก เพราะเป็นสถานที่ที่ เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปนอกห้องเรียน ได้ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุก ด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายซึ่ง คำนึงถึงพื้นฐานความสนใจของเด็กแต่ละ คน

9 ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นที่มีต่อพัฒนาการด้าน ต่าง ๆ มีดังนี้ การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ได้แก่ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ ของอวัยวะต่างๆ ส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพ ดี ฯลฯ การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจและ สังคม ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ความเครียด รู้จักปรับตัว เล่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ การระวังรักษาความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ฯลฯ การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ได้แก่ ส่งเสริมให้มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อม รอบตัว รู้จักการตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยตนเอง พัฒนา ทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนก ฯลฯ

10 พื้นสนามปลอดภัย - พื้นสนามเป็นปัจจัยความปลอดภัยที่สำคัญมากที่สุด พื้น สนามที่ดีต้องประกอบด้วยวัสดุ อ่อนนิ่ม ดูดซับพลังงานได้ คือ ทราย โดยที่พื้นทรายต้อง มีความหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร สำหรับเครื่องเล่น สูงไม่เกิน 1.20 เมตร หากเครื่องเล่นสูงเกินกว่าที่กำหนด พื้นทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร นอกจากนั้น พื้นสนามที่ดีอาจทำมาด้วยยางสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นที่มีการทดสอบแล้ว พื้นสนามที่เป็นพื้นแข็ง เช่น ซีเมนต์ อิฐสนาม ก้อนกรวด หินเกร็ด ยางมะตอย ทรายอัดแข็ง พื้นหญ้าธรรมดา จะมีความเสี่ยงต่อการ บาดเจ็บศีรษะ รุนแรง

11 - พื้นที่ปลอดภัย ต้องคำนึงถึง การวางผัง ความ หนาแน่น พื้นที่ว่าง ทิศทางของเครื่องเล่น และการ ใช้งาน ระยะห่างของเครื่องเล่น และชนิดของเครื่อง เล่น - การออกแบบพื้นที่ปลอดภัย ต้องคำนึงพื้นที่การตก ระยะว่างอิสระ และพื้นที่การสัญจร - พื้นที่การตก ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอันจะก่อให้เกิด อันตรายเมื่อเด็กตกจากเครื่องเล่น โดยควรเป็น 1.50 เมตร โดยรอบเครื่องเล่นที่มีพื้นยกระดับสูง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 เมตร หากสูงเกินกว่า 1.5 เมตร พื้นที่การตกควรเป็น 1.80 เมตร โดยรอบ

12 การติดตั้ง เครื่องเล่นสนาม ต้องสามารถรับแรงสูงสุดที่กระทำต่อตำแหน่งที่ ออกแบบสำหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการพลิกคว่ำ เอียง เลื่อน หรือ เคลื่อนตัวได้ ความแข็งแรงใน การยึดหรือฝังฐานของเครื่องเล่นสนามถือเป็น หัวใจสำคัญในการติดตั้ง เครื่องเล่นสนามแต่ละ ชนิดจะถูกออกแบบฐานรากที่มีขนาด ความลึกที่ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและแรงที่กระทำ ในเครื่องเล่นสนามนั้น ๆ

13 สมาชิกในกลุ่ม กลุ่มที่ 12 1. นางสาวสุดาพร แซ่เฒ่า 52171052 2. นางสาวบุษยารัตน์ ยั่งยืนกุล 52171065 3. นางสาวภัทรา แซ่ย่าง 52171140 4. นางสาวสุวิตา หว่างป่อ 52171156


ดาวน์โหลด ppt สนาม กีฬา. สนามฟุตบอล ขนาดสนามสนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยความ ยาวของเส้นข้าง ต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู ความยาว ต่ำสุด 90 เมตร (100 หลา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google