งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการทางด้าน สติปัญญาของวัยรุ่น โดย กลุ่ม 10 ม. 1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการทางด้าน สติปัญญาของวัยรุ่น โดย กลุ่ม 10 ม. 1/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการทางด้าน สติปัญญาของวัยรุ่น โดย กลุ่ม 10 ม. 1/1

2 ผู้ที่อยู่ในช่วง วัยรุ่นจะมีพัฒนาการ ทางด้านสติปัญญา เต็มที่จนเกือบจะเท่า ผู้ใหญ่ เพราะขนาดของ มันสมองจะขยายออก มากขึ้น แต่ยังขาด ประสบการณ์ จะมี กระบวนการคิดที่ ซับซ้อนมากขึ้น รู้จัก แก้ไขปัญหามากขึ้น รู้จักคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล รู้จักรับผิดชอบ งานของตน

3 พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ของวัยรุ่น เด็กในวัยนี้มีความ อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น และอาจตอบสนอง ความอยากรู้อยากเห็น ของตนโดยการค้นคว้า ความรู้จากสื่อต่างๆ อยู่ เสมอ

4 การปรับตัวที่เหมาะสม การปฏิบัติตนต่อไปนี้จะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้มี สติปัญญาดี คือ 1. ตั้งใจเรียนขณะอยู่ในห้อง และเมื่อไม่เข้าใจ บทเรียน ควรถามครูหรือเพื่อนให้เข้าใจช่วย อธิบายให้ฟัง 2. จัดเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสม เช่น จัดเวลาในการเรียน การเล่น และการ ทบทวนบทเรียนให้เป็นเวลาอยู่เสมอ 3. ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอ เพื่อจะได้เป็นผู้รู้ทันเหตุการณ์


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการทางด้าน สติปัญญาของวัยรุ่น โดย กลุ่ม 10 ม. 1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google