งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นาย กรวิท นิลกิจ.  การออกกำลังกาย  การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี และมีจิตใจที่ แจ่มใส ดังนั้น เราจึงควรออกกำลัง กายเป็นประจำการออกกำลังกายทำให้หลายวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นาย กรวิท นิลกิจ.  การออกกำลังกาย  การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี และมีจิตใจที่ แจ่มใส ดังนั้น เราจึงควรออกกำลัง กายเป็นประจำการออกกำลังกายทำให้หลายวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นาย กรวิท นิลกิจ

2  การออกกำลังกาย  การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี และมีจิตใจที่ แจ่มใส ดังนั้น เราจึงควรออกกำลัง กายเป็นประจำการออกกำลังกายทำให้หลายวิธี เช่น วิ่งเล่นกลางสนาม เล่นกีฬาต่าง ๆ ทำงานบ้าน ที่ต้องออกแรง เป็นต้น

3  ในแต่ละวันคนเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น และเราก็จะแสดง ออกมาในเหตุการณ์ที่ต่าง ๆ กันเรามีความสุขเมื่อ เราได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือสนุกสนาน เช่น เล่น กิน ดูโทรทัศน์ เป็นต้น เมื่อเรามีความสุข เราก็จะยิ้ม หัวเราะ หรือร้องเพลง แต่เมื่อเราถูกขัดใจหรือไม่ พอใจสิ่งใด เราก็จะโกรธ หรือเมื่อเราเสียใจเราก็จะ ร้องไห้

4  คนเราแต่ละคนมีลักษณะ รูปร่าง หน้าตา และ พฤติกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น บางคนอ้วน แต่ บางคนผอม หรือบางคนเรียนเก่ง แต่บางคนเรียน ไม่เก่ง หรือบางคนร้องเพลงไพเราะ บางคนร้อง เพลงไม่ไพเราะ เป็นต้น  เราทุกคนต่างมีจุดดีและจุดด้อย การเสริมสร้างจุดดี ให้ดีตลอดไปเชื่อฟังพ่อแม่ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รักษา ความสะอาดของร่างกาย เลือกกินอาหารมี ประโยชน์ แล้วปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของตนเอง เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงว่าเรารักตนเอง และเห็นคุณค่า ของตนเอง นอกจากนี้เราไม่ควรนำจุดด้อยของ ผู้อื่นล้อเลียน แต่ควรมองดูจุดดีของผู้อื่นแล้วกล่าว ชมเชยกัน จะยิ่งทำให้เรามีคุณค่าและทำให้เราอยู่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

5  อวัยวะแต่ละส่วนมีความสำคัญและหน้าที่ต่างกัน เราจึงควรรู้จักอวัยวะต่าง ๆ เพื่อที่เราจะได้ดูแล อวัยวะของเราให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ เพราะถ้าหาก เราละเลยให้อวัยวะเหล่านี้สกปรก จะทำให้เชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายได้ง่าย และเป็นสาเหตุของอาการ เจ็บป่วยได้

6  ร่างกายของเราทุกคนที่การเจริญเติบโตตามวัย ตั้งแต่วัยทารกวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ตามลำดับ ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้ต้อง อาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายอย่าง เช่น ต้องหายใจ เอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปต้องกินอาหารที่มี ประโยชน์และดื่มน้ำที่สะอาด ต้องออกกำลังกาย สม่ำเสมอและต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย นาย กรวิท นิลกิจ.  การออกกำลังกาย  การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี และมีจิตใจที่ แจ่มใส ดังนั้น เราจึงควรออกกำลัง กายเป็นประจำการออกกำลังกายทำให้หลายวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google