งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 วิธี ดูแลลูก ยุคไซเบอร์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา ไทย เอื้อเฟื้อข้อมูล น. พ. บัณฑิต ศร ไพศาล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 วิธี ดูแลลูก ยุคไซเบอร์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา ไทย เอื้อเฟื้อข้อมูล น. พ. บัณฑิต ศร ไพศาล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 วิธี ดูแลลูก ยุคไซเบอร์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา ไทย เอื้อเฟื้อข้อมูล น. พ. บัณฑิต ศร ไพศาล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช นครินทร์

2 1. สร้างวินัยและความ รับผิดชอบตั้งแต่ยังเล็ก ให้ลูกหลาน เล่นเกมได้ วันละไม่เกิน 1-2 ช. ม. และ ลูกต้องทำการบ้าน หรือหน้าที่ของ ตนเองให้เสร็จ เรียบร้อยก่อนเล่น เกม

3 2. ลดโอกาสการเข้าถึง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำกัดจำนวน เครื่อง เล่นเกมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่บ้าน ให้มีจำนวนน้อย กว่าจำนวนคนเล่น จัดวางเครื่องเล่น ดังกล่าวในห้องรวม ของครอบครัวแทน ห้องนอนส่วน ตัว ของลูก

4 3. ใช้มาตรการทาง การเงินช่วย ไม่ให้เงินลูกมาก จนลูก มีเงินเหลือไปซื้อเกม มากเกินไป ให้ลูกรับรู้ค่าใช้จ่าย ของครอบครัว เช่น ค่า ไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การเล่นเน็ตหรือเล่น เกมที่บ้าน อาจให้ลูก ช่วยแชร์ค่า ใช้จ่ายในส่วนของเขา

5 4. ฟังและพูดดี ต่อกัน ฟังลูกพูดให้จบ ให้เกียรติ ลูก ไม่ตำหนิรุนแรง หรือเสียดสี ใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังอยากฟัง / ชื่นใจที่ได้รับฟัง น้อมรับ ข้อแนะนำไปปฏิบัติโดยไม่ รังเกียจ ใช้ภาษาเดียวกับลูก เช่น ภาษาในเกม ภาษาแฟชั่น ตามวัยของเขา

6 5. จับถูก มากกว่าจับผิด หาข้อดีของลูกแม้เล็กน้อยก็ ตาม คอยพูดชื่นชมและให้ กำลังใจ มากกว่าจะขยันหาข้อ ผิด / ข้อด้อย และดุด่าซ้ำเติม

7 6. ร่วมกำหนดกติกา อย่างเป็นรูปธรรม บังคับใช้อย่างเข็มแข็งแต่ อ่อนโยน เช่น ลูกอยากเล่นเกม 3 ช. ม. พ่อแม่ต้องการแค่ 1 ช. ม. ก็พบกัน ที่ 2 ช. ม. แบบนี้ลูกจะยอมรับ มากกว่า และพ่อแม่ ต้องอย่าใจอ่อน ให้ลูกปฏิบัติ ตามข้อตกลงโดยไม่ มีการยืดหยุ่น หรือยกเว้น

8 7. มีทางออกเชิง สร้างสรรค์อื่นๆ ให้เด็ก เพื่อให้เด็กค้นพบ ทางออกหรือความถนัด ของตัวเองที่ทำให้เขา ประสบความสำเร็จได้รับ ความภูมิใจ เช่น กีฬา ดนตรี วรรณกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ

9 8. สร้างรอยยิ้มเล็กๆ ในครอบครัว พูดเรื่องตลกหรือเรื่อง ที่ทุกคนในบ้านฟังแล้ว สบายใจ มอบของขวัญใน โอกาสพิเศษ กล่าวชื่นชม กันด้วยความจริงใจ

10 9. ควบคุมอารมณ์และสร้างความสุข เล็กๆ ในใจของพ่อแม่เอง พ่อแม่ต้องมี ความอดทนในการ เลี้ยงดูลูก ควบคุม อารมณ์ตนเองไม่ให้ โกรธหรือเสียใจมาก เกินไปหากลูกไม่ได้ เป็นอย่างที่หวัง การ ปรับปรุงลูกต้องใช้ เวลา และพ่อแม่ก็ ต้องสร้างพลังใน ตัวเองด้วยการ มองเห็นคุณค่าใน ตัวเองและคุณค่าใน ตัวของลูก

11 10. เริ่มต้นการ เปลี่ยนแปลงที่ตัวเรา... ทันที เปลี่ยนแปลงปัจจัยลบในบ้าน ลด ละ เลิก บุหรี่ ลดความเจ้าชู้ ลดการทะเลาะเบาะ แว้ง เพิ่มปัจจัยบวก เช่น ให้เวลา ทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน เปลี่ยนตัวเองให้ลูกเห็นตัวอย่างว่า ลูกก็ทำได้เช่นกัน


ดาวน์โหลด ppt 10 วิธี ดูแลลูก ยุคไซเบอร์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา ไทย เอื้อเฟื้อข้อมูล น. พ. บัณฑิต ศร ไพศาล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google