งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการด้านสติปัญญา ของวัยรุ่น เสนอ อ. สุมน คณานิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการด้านสติปัญญา ของวัยรุ่น เสนอ อ. สุมน คณานิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการด้านสติปัญญา ของวัยรุ่น เสนอ อ. สุมน คณานิตย์

2 พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของสมองในการรวบรวม ประสบการณ์ ต่าง ๆ เข้า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามารถปรับตัว ให้สำเร็จรวดเร็ว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามารถปรับตัว ให้สำเร็จรวดเร็ว

3 ความสามารถทางสมองเพิ่มขึ้น เพราะ เซลล์ ประสาทซึ่งมีอยู่ตั้งแต่เด็ก ใน ระยะนี้จะพัฒนาเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัด

4 การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ในวัยรุ่น ตอนต้น พัฒนาการไปอย่างรวดเร็วมาก และ พัฒนาการจะเจริญถึงขีดสุดเมื่ออายุประมาณ 16 ปี แล้วค่อยๆลดลงหลัง 19-20 ปี การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ในวัยรุ่น ตอนต้น พัฒนาการไปอย่างรวดเร็วมาก และ พัฒนาการจะเจริญถึงขีดสุดเมื่ออายุประมาณ 16 ปี แล้วค่อยๆลดลงหลัง 19-20 ปี

5 วัยรุ่นจะสามารถเรียนรู้ เข้าใจได้ลึกซึ้งทั้ง รูปธรรม และนามธรรม มีความสามารถใน การคิดที่ดีขึ้น มี ความคิดรอบด้าน สามารถ ตัดสินใจได้ดี แม้ว่า ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น จะ ยังขาดประสบการณ์

6 มีอารมณ์หุนหันพลัน แล่นขาดความ รอบคอบอยู่บ้าง แต่เมื่อ เข้าสู่วัยรุ่น ตอนปลายจะมี พัฒนาการได้ เทียบเท่า วัยผู้ใหญ่

7 การพัฒนาสติปัญญาของวัยรุ่นจึงเป็น การ พัฒนาเพื่อก้าวสู่ความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนั่นเอง

8 ลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญาของวัยรุ่น 1. ความจำดีมาก แต่มักจะไม่ค่อยใช้ความจำของ ตัวเองให้เป็น ประโยชน์ มีสมาธิดี โดยเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเป็นพิเศษ 2. มีความคิดเจริญ กว้างขวาง ไปไกล พยายาม แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 3. มีจินตนาการมาก มักชอบคิดฝัน สร้างวิมาน ใน อากาศอยู่คนเดียว เป็นเวลานาน การฝัน กลางวันของวัยรุ่นมักเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนต่างเพศ ความรัก และเรื่องเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จ ในอนาคต 4. ความเชื่อมั่นต่างๆเป็นไปอย่างรุนแรง และเมื่อปัก ใจเชื่อแล้วมักจะ เชื่ออย่างจริงจัง

9 สมาชิก 1. ด. ญ. จิรภิญญา จินตจิตร เลขที่ 6 2. ด. ช. ธีรัช ปลอดดี เลขที่ 18 3. ด. ญ. ปุณยวีร์ มหามณีรัตน์ เลขที่ 28 4. ด. ช. อานุภาพ อินทร์นุพัฒน์ เลขที่ 42 5. ด. ญ. กมลพร พันธ์ประสิทธิ เลขที่ 45 6. ด. ญ. นลพรรณ แสงศรีจันทร์ เลขที่ 56 นักเรียนชั้น ม. 1/4 นักเรียนชั้น ม. 1/4

10 แหล่งที่มา  www.google.com www.google.com


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการด้านสติปัญญา ของวัยรุ่น เสนอ อ. สุมน คณานิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google