งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลศึกษาและสุข ศึกษา ป.4. การเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ เหมาะสมตามวัย เพศ ชาย เพศ หญิง - มีขนหน้า แข้ง - ไหล่กว้าง - เสียงห้าว - มีหนวด เครา ความ แตก ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลศึกษาและสุข ศึกษา ป.4. การเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ เหมาะสมตามวัย เพศ ชาย เพศ หญิง - มีขนหน้า แข้ง - ไหล่กว้าง - เสียงห้าว - มีหนวด เครา ความ แตก ต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลศึกษาและสุข ศึกษา ป.4

2 การเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ เหมาะสมตามวัย เพศ ชาย เพศ หญิง - มีขนหน้า แข้ง - ไหล่กว้าง - เสียงห้าว - มีหนวด เครา ความ แตก ต่าง ระหว่าง เพศชาย และเพศ หญิง - ทรวงอก โตขึ้น - มี ประจำเดือน - สะโพก ผายออก - เสียงเล็ก แหลม

3 พัฒนาการทางด้านเพศชาย พัฒนาการ ทางด้าน ร่างกาย เพศชาย หัวไหล่กว้างขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรง มีสิวขึ้นที่ใบหน้า ฟันแท้เริ่มขึ้น แทนที่ฟันน้ำนม น้ำหนักและ ส่วนสูง เพิ่มขึ้น เสียงแหบ ห้าว แขนขายาว มือและเท้า ใหญ่ขึ้น

4 พัฒนาการทางด้านเพหญิง พัฒนาการ ทางด้าน ร่างกาย เพศหญิง แขนขายาว มือและเท้า ใหญ่ขึ้น เสียงเล็ก แหลม สะโพกผายออก หน้าอกโตขึ้น เอวเล็กลง ฟันแท้เริ่มขึ้น แทนที่ฟันน้ำนม น้ำหนักและ ส่วนสูง เพิ่มขึ้น มีสิวขึ้นที่ ใบหน้า

5 เรื่อง การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ พัฒนาการทางด้านร่างกาย ดูแลรักษาความสะอาด ร่างกายสวมใส่เสื้อผ้าที่ สะอาด รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการเพียงพอต่อร่างกาย นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ เพศและวัยอย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติตนที่ เหมาะสมกับ พัฒนาการทาง ด้านร่างกาย

6 เรื่อง พัฒนาการทางด้าน จิตใจและอารมณ์ พัฒนาการ ทางด้าน จิตใจและอารมณ์ สนใจกับความรู้สึก ของผู้อื่นโดยเฉพาะ กลุ่มเพื่อน อารมณ์อ่อนไหวได้ ง่ายแต่สามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ดี เริ่มสนใจเพศตรง ข้าม ต้องการได้รับการยก ย่อง แต่ไม่ชอบการ เปรียบเทียบ ชอบอยู่กับกลุ่ม เพื่อน ต้องการเป็นที่ ยอมรับของกลุ่ม สนใจตนเองมากขึ้น รักสวยรักงาม อยากเป็นตัวของ ตัวเอง

7 ฮ การปฏิบัติตน ที่ เหมาะสมกับ พัฒนาการ ทางด้านจิตใจ และอารมณ์ และอารมณ์ รู้จักรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น ฝึกความอดทนรู้จัก ควบคุมอารมณ์ตนเอง ยอมรับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล รู้จักปรับตัวให้เข้ากับ ผู้อื่น หางานอดิเรกทำ หรือเล่น ร่วมกับเพื่อนอายุ ใกล้เคียงกัน ทำตัวให้เป็นที่รัก ของเพื่อน และทุกคนใน ครอบครัว เมื่อมีปัญหาด้าน จิตใจ ควรปรึกษาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เก็บ ความรู้สึกไม่ ดี ไว้ภายใน


ดาวน์โหลด ppt พลศึกษาและสุข ศึกษา ป.4. การเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ เหมาะสมตามวัย เพศ ชาย เพศ หญิง - มีขนหน้า แข้ง - ไหล่กว้าง - เสียงห้าว - มีหนวด เครา ความ แตก ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google