งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3 จัดทำโดย อาจารย์เพ็ญศรี ธนบดีธรรมจารี อาจารย์ 2 ระดับ 7 อาจารย์นาตยา ทองเสงี่ยม อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนประชาบำรุง สำนักงานเขต หนองแขม กทม.

4 เราจะมีสุขภาพดีได้ต้องรู้จักดูแล สุขภาพของตนเองและส่วนรวมโดย ทำตามสุขบัญญัติ 10 ประการดังนี้ •1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

5 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุก วันอย่างถูกต้อง • หลังอาหารกลางวันก็ต้องแปรงฟันด้วยนะ

6 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่าย  ล้างมือทุกครั้งได้ติดเป็นนิสัย

7 •4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสาร อันตราย และหลีกเลี่ยง • อาหารรสจัด สีฉูดฉาด

8 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และ การสำส่อนทางเพศ • ระวังอันตรายให้มากนะ

9 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้อบอุ่น

10 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ ประมาท • ระวังทุกครั้งในขณะทำงานหรือเล่น

11 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจ สุขภาพประจำปี

12 9. ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ • เต้นรำกันดีกว่า

13 10. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วม สร้างสรรค์สังคม  ทำตนให้เป็นคนดีของสังคม

14 ข้อทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้น ป. 1  ข้อใดแสดงว่าเรามีสุขภาพดี  ก. เป็นคนมีนิสัยดี ก. เป็นคนมีนิสัยดี ก. เป็นคนมีนิสัยดี  ข. แข็งแรง ชอบออกกำลังกาย ข. แข็งแรง ชอบออกกำลังกาย ข. แข็งแรง ชอบออกกำลังกาย  ค. ไม่รังแกเพื่อน ค. ไม่รังแกเพื่อน ค. ไม่รังแกเพื่อน

15 คำตอบ  ข้อ ก ครับ ผิดค่ะ

16 คำตอบ  ข้อ ข ค่ะ เก่งมาก จ้า....

17 คำตอบ • ข้อ ค ครับ เสียใจจริงๆ

18 จบแล้ว จ้า.....................  สวัสดี....... ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google