งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ ประการ

2 โรงเรียนประชาบำรุง สำนักงานเขตหนองแขม กทม.
จัดทำโดย อาจารย์เพ็ญศรี ธนบดีธรรมจารี อาจารย์ 2 ระดับ 7 อาจารย์นาตยา ทองเสงี่ยม อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนประชาบำรุง สำนักงานเขตหนองแขม กทม.

3 เราจะมีสุขภาพดีได้ต้องรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองและส่วนรวมโดยทำตามสุขบัญญัติ 10 ประการดังนี้
1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

4 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง หลังอาหารกลางวันก็ต้องแปรงฟันด้วยนะ

5 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย ล้างมือทุกครั้งได้ติดเป็นนิสัย

6 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยง
อาหารรสจัด สีฉูดฉาด

7 5.งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ
ระวังอันตรายให้มากนะ

8 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

9 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท ระวังทุกครั้งในขณะทำงานหรือเล่น

10 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

11 9. ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ
เต้นรำกันดีกว่า

12 10. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
ทำตนให้เป็นคนดีของสังคม

13 ข้อทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้น ป. 1
ข้อใดแสดงว่าเรามีสุขภาพดี ก. เป็นคนมีนิสัยดี ข. แข็งแรง ชอบออกกำลังกาย ค. ไม่รังแกเพื่อน

14 คำตอบ ข้อ ก ครับ ผิดค่ะ

15 คำตอบ ข้อ ข ค่ะ เก่งมาก จ้า....

16 คำตอบ ข้อ ค ครับ เสียใจจริงๆ

17 จบแล้ว จ้า สวัสดี ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google