งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของ วัยรุ่น จัดทำโดย ด. ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3 เลขที่ 3 ครูที่ปรึกษา คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุธ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของ วัยรุ่น จัดทำโดย ด. ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3 เลขที่ 3 ครูที่ปรึกษา คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุธ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของ วัยรุ่น จัดทำโดย ด. ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3 เลขที่ 3 ครูที่ปรึกษา คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุธ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต

2 วัฏฏะ 3 และการบริโภคอาหาร วัฏฏะ 3 คือ การเวียนว่ายตายเกิดของสิ่งมีชีวิติที่ยังมี กิเลสอยู่ กิเลสหรือกิเลสวัฏฏะ (Defilements) วงจรของกิเลส เป็นตัวสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งการกระทำต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปรียบ ได้กับการบริโภคอาหารของวัยรุ่นเช่น เมื่อเราเห็น อาหารก็ต้องการที่จะบริโภคโดยไม่คำนึงถึง ประโยชน์ว่าเมื่อบริโภคข้าไปแล้วจะมีผลตามมา หรือไม่ กรรมหรือกรรมวัฏฏะ (Karma or Action) วงจรกรรม เป็นกระบวนการกระทำหรือปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไป ต่าง ๆ ประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ เปรียบได้ กับการบริโภคอาหารของวัยรุ่นเช่น เมื่อบริโภค อาหารเข้าไปแล้วถ้าหากบริโภคมากเกินไปอาจทำ ให้อ้วนได้ หรือบริโภคอาหารน้อยเกินไปอาจทำให้ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และก่อให้รับประทานอาหารไม่ ครบ 5 หมู่ ทำให้ผอมได้

3 วิบาก (Results) วงจรวิบาก คือ สภาพชีวิตที่เป็น ผลแห่งการปรุงแต่งของการกระทำและกลับเป็น ปัจจัยเสริมสร้างให้เกิดกิเลสต่อไปอีก ประกอบด้วยวิญญาณ นามรูป สาฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึ่งแสดงออกในรูปปรากฏที่ เรียกว่า อุปัตติภพ ชาติ ชรา มรณะ เปรียบได้ กับการบริโภคของวัยรุ่นเช่น เมื่อมีอาหารล่อ สายตาเด็กวัยรุ่นและความต้องการของวัยรุ่นไม่ มีวันหมดสิ้นก็จะทำเช่นนี้อีก วัฏฏะทั้ง 3 หรือไตรวัฏฏะนี้ หมุนเวียนต่อเนื่อง เป็นปัจจัยอุดหนุนแก่กัน ทำให้วงจรแห่งชีวิต ดำเนินไปไม่ขาดสาย อาหารเหล่านี้รบ ประทานมากจะทำให้ อ้วนได้

4 พฤติกรรมการรับประทานอาหารของ วัยรุ่น 1. อดอาหารบางมื้อ เด็กวัยรุ่นเป็นห่วงรูปร่าง โดยเฉพาะผู้หญิงกลัวความอ้วนและกลัว รูปร่างไม่สวย 2. เบื่ออาหาร เมื่อวัยรุ่นมีสิ่งมา กระทบกระเทือนใจ เช่นผิดหวัง เสียใจ ก็ เป็นเหตุให้เบื่ออาหารได้

5 3. ชอบบริโภคอาหารจุบจิบ บริโภคอาหาตาม มื้อไม่พอ ยังบริโภคอาหารอีก อาจทำให้ เกิดโรคอ้วน หรือ ฟันผุได้ 4. มีความเชื่อผิดๆ เชื่ออาหารตามโฆษณาว่า มีคุณค่า เช่น สามารถลดความอ้วนได้ บริโภคแล้วขาวได้ 5. นิสัยการบริโภคไม่ดีเนื่องจากกิจกรรมต่าง ทำให้การบริโภคอาหารภายในบ้านลดลง นิสัยการบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม เพื่อน มากกว่าครอบครัว ขนม ลูกกวาด เป็นสาเหตุให้ อ้วน หรือฟัน ผุได้

6 ประโยชน์ของอาหาร 1. ประโยชน์ของอาหาร อาหารแต่ละชนิด นอกจากมีสารอาหารที่ ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย แล้วยังมีน้ำอยู่ด้วย น้ำ เป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายขาดน้ำไม่ได้ เพราะน้ำช่วยนำอาหารไป เลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และช่วยควบคุม ระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ เช่น ระบบการย่อยอาหาร การหมุนเวียนของโลหิต การขับถ่ายของเสียออกจาก ร่างกาย นอกจากนี้น้ำยังช่วยควบคุม อุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติและทำให้ ผิวพรรณสดชื่นด้วย อาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง เช่น 1. ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต อาหาร จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ สมอง กระดูก ผิวหนัง เส้นผม หลอดเลือดและอวัยวะต่าง ๆของ ร่างกาย ทำให้โตขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น

7 วัฏฏะ 3 สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าการปฏิบัติ ตน การรับประทานอาหาร วัยรุ่น ควรบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารให้เพียงพอและ ควรบริโภคอาหารให้ถูกวิธี

8 เอกสารอ้างอิง http://www.niteschan.com/thinking/foo dsynthesis http://www.niteschan.com/thinking/foo dsynthesis http://xcold.kucomsci18.in.th/health/foo d/food3.html/resou1.htm

9 คำคม รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็ไม่มีโทษ ต่อผู้บริโภค


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของ วัยรุ่น จัดทำโดย ด. ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3 เลขที่ 3 ครูที่ปรึกษา คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุธ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google