งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของวัยรุ่น
เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของวัยรุ่น เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของวัยรุ่น จัดทำโดย ด.ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3 เลขที่ 3 ครูที่ปรึกษา คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุธ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต

2 วัฏฏะ 3และการบริโภคอาหาร
วัฏฏะ 3 คือ การเวียนว่ายตายเกิดของสิ่งมีชีวิติที่ยังมีกิเลสอยู่ กิเลสหรือกิเลสวัฏฏะ (Defilements) วงจรของกิเลส เป็นตัวสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งการกระทำต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปรียบได้กับการบริโภคอาหารของวัยรุ่นเช่น เมื่อเราเห็นอาหารก็ต้องการที่จะบริโภคโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ว่าเมื่อบริโภคข้าไปแล้วจะมีผลตามมาหรือไม่ กรรมหรือกรรมวัฏฏะ (Karma or Action) วงจรกรรมเป็นกระบวนการกระทำหรือปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่าง ๆ ประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ เปรียบได้กับการบริโภคอาหารของวัยรุ่นเช่น เมื่อบริโภคอาหารเข้าไปแล้วถ้าหากบริโภคมากเกินไปอาจทำให้อ้วนได้ หรือบริโภคอาหารน้อยเกินไปอาจทำให้อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และก่อให้รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ทำให้ผอมได้

3 อาหารเหล่านี้รบประทานมากจะทำให้อ้วนได้
วิบาก(Results) วงจรวิบาก คือ สภาพชีวิตที่เป็นผลแห่งการปรุงแต่งของการกระทำและกลับเป็นปัจจัยเสริมสร้างให้เกิดกิเลสต่อไปอีก ประกอบด้วยวิญญาณ นามรูป สาฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึ่งแสดงออกในรูปปรากฏที่เรียกว่า อุปัตติภพ ชาติ ชรา มรณะ เปรียบได้กับการบริโภคของวัยรุ่นเช่น เมื่อมีอาหารล่อสายตาเด็กวัยรุ่นและความต้องการของวัยรุ่นไม่มีวันหมดสิ้นก็จะทำเช่นนี้อีก วัฏฏะทั้ง 3 หรือไตรวัฏฏะนี้ หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่กัน ทำให้วงจรแห่งชีวิตดำเนินไปไม่ขาดสาย อาหารเหล่านี้รบประทานมากจะทำให้อ้วนได้

4 พฤติกรรมการรับประทานอาหารของวัยรุ่น
1.อดอาหารบางมื้อ เด็กวัยรุ่นเป็นห่วงรูปร่าง โดยเฉพาะผู้หญิงกลัวความอ้วนและกลัวรูปร่างไม่สวย 2.เบื่ออาหาร เมื่อวัยรุ่นมีสิ่งมากระทบกระเทือนใจ เช่นผิดหวัง เสียใจ ก็เป็นเหตุให้เบื่ออาหารได้

5 ขนม ลูกกวาดเป็นสาเหตุให้อ้วน หรือฟันผุได้
3.ชอบบริโภคอาหารจุบจิบ บริโภคอาหาตามมื้อไม่พอ ยังบริโภคอาหารอีก อาจทำให้เกิดโรคอ้วน หรือ ฟันผุได้ 4.มีความเชื่อผิดๆ เชื่ออาหารตามโฆษณาว่ามีคุณค่า เช่น สามารถลดความอ้วนได้ บริโภคแล้วขาวได้ 5.นิสัยการบริโภคไม่ดีเนื่องจากกิจกรรมต่างทำให้การบริโภคอาหารภายในบ้านลดลงนิสัยการบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเพื่อน มากกว่าครอบครัว ขนม ลูกกวาดเป็นสาเหตุให้อ้วน หรือฟันผุได้

6    ประโยชน์ของอาหาร 1. ประโยชน์ของอาหาร         อาหารแต่ละชนิด นอกจากมีสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย แล้วยังมีน้ำอยู่ด้วย น้ำเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายขาดน้ำไม่ได้ เพราะน้ำช่วยนำอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และช่วยควบคุมระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ เช่น ระบบการย่อยอาหาร การหมุนเวียนของโลหิต การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย         นอกจากนี้น้ำยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติและทำให้ผิวพรรณสดชื่นด้วย        อาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง เช่น         1. ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต อาหารจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ สมอง กระดูก ผิวหนัง เส้นผม หลอดเลือดและอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย ทำให้โตขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น

7 วัฏฏะ 3 สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าการปฏิบัติตน การรับประทานอาหาร วัยรุ่นควรบริโภคอาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารให้เพียงพอและควรบริโภคอาหารให้ถูกวิธี

8 เอกสารอ้างอิง

9 คำคม รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็ไม่มีโทษต่อผู้บริโภค


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง วัฏฏะ 3 อาหารเสริมของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google