งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติตน เพื่อพัฒนา การเจริญเติบโตให้ สมวัย เราจะสังเกตได้ว่าเพื่อนร่วมชั้น เรียนของเรามีขนาดร่างกาย ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ถึงแม้อายุ จะเท่ากันหรือต่างกันเล็กน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติตน เพื่อพัฒนา การเจริญเติบโตให้ สมวัย เราจะสังเกตได้ว่าเพื่อนร่วมชั้น เรียนของเรามีขนาดร่างกาย ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ถึงแม้อายุ จะเท่ากันหรือต่างกันเล็กน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวทางการปฏิบัติตน เพื่อพัฒนา การเจริญเติบโตให้ สมวัย เราจะสังเกตได้ว่าเพื่อนร่วมชั้น เรียนของเรามีขนาดร่างกาย ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ถึงแม้อายุ จะเท่ากันหรือต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะการเจริญเติบโตตาม วัย ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติเพื่อ สร้างเสริมภาวะการเจริญเติบโต ให้แก่ตนเองดังนี้

3

4 1. อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ ดำเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจาก อาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้พลังงาน และความอบอุ่นต่อ ร่างกาย และอาหารช่วยควบคุมการ ทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ให้เป็นปกติ คนเราจึงรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ และปริมาณ เพียงพอกับความต้องการของ ร่างกาย เพราะการรับประทาน อาหารถูกสัดส่วน จะทำให้ร่างกาย แข็งแรง และเจริญเติบโตสมวัย

5 2. การดื่มนม ควรดื่มนมวันละ 1 – 2 แก้ว ( แก้วละ 200 ซีซี ) เป็นประจำ เพราะนมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือ มีโปรตีน แคลเซียม แคลเซียมใน นมช่วยให้มีรูปร่างเจริญเติบโต สูง ใหญ่และแข็งแรง

6 3. การออกกำลังกาย การออก กำลังกายเป็นการใช้พลังงานและ ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีการ เจริญเติบโตดี การออกกำลัง กายด้วยการเล่นกีฬา จะทำให้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน การออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ ควรออก กำลังกายครั้งละ 30 นาที อย่าง น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

7 4. การพักผ่อน คือ ช่วงเวลาที่ว่างหรือพักจาก การทำงาน การเรียน การเล่น เพื่อผ่อนคลาย ความตึงเครียด อาจจะฟังเพลง อ่านหนังสือ ปลูก ต้นไม้ ฯลฯ การพักผ่อนที่ดีที่สุด คือ การนอน หลับ ในขณะที่นอนหลับ การทำงานของอวัยวะ ภายในมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น อัตรา การเต้นของหัวใจ และการหายใจจะช้าลง จึงทำ ให้อวัยวะและระบบการทำงานของร่างกายได้ พักผ่อนอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญสำหรบการนอนใน วัยรุ่น คือ เมื่อหลับสนิทสมองส่วนหน้าจะผลิตโก รทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยทำให้ร่างกาย เจริญเติบโตมากขึ้น มีส่วนสูงเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ อยู่ในวัยเรียนควรนอนอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงต่อ วัน

8


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติตน เพื่อพัฒนา การเจริญเติบโตให้ สมวัย เราจะสังเกตได้ว่าเพื่อนร่วมชั้น เรียนของเรามีขนาดร่างกาย ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ถึงแม้อายุ จะเท่ากันหรือต่างกันเล็กน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google