งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2. วัยทารก ควรให้อาหาร เสริมเมื่อทารก อายุเกิน 3 เดือน ขึ้นไป สำหรับทารกแรก เกิดควรนอน 20 – 22 ชั่งโมง การ นอนที่เพียงพอจะ ทำให้โกรท ฮอร์โมน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2. วัยทารก ควรให้อาหาร เสริมเมื่อทารก อายุเกิน 3 เดือน ขึ้นไป สำหรับทารกแรก เกิดควรนอน 20 – 22 ชั่งโมง การ นอนที่เพียงพอจะ ทำให้โกรท ฮอร์โมน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2

2

3 วัยทารก

4 ควรให้อาหาร เสริมเมื่อทารก อายุเกิน 3 เดือน ขึ้นไป สำหรับทารกแรก เกิดควรนอน 20 – 22 ชั่งโมง การ นอนที่เพียงพอจะ ทำให้โกรท ฮอร์โมน (Growth Hormone) หลั่ง ออกมา

5

6 วัยเตาะแตะ

7 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพใน วัยเตาะแตะ การดูแลสุขภาพในวัยเตาะแตะ 2-3 ปี เรียกว่า “ การฝึกพฤติกรรมอนามัย “ ได้แก่กิจวัตร 4 อย่าง 1. การกิน สิ่งที่ต้องฝึก การกินเป็น เวลา 2. การนอน นอนเป็นเวลา วัยนี้ต้อง นอน 12 ชั่วโมงต่อวัน 3. การรขับถ่าย ฝึกการ ขับถ่ายเป็น เวลา 4. การทำความสะอาด สิ่งที่ต้องฝึก การแปรงฟัน รักษาฟัน

8 การส่งเสริมสุขภาพวัย เตาะแตะ 1. ฉีดวัคซีนตามกำหนด 2. ส่งเสริมสุขภาพตาม โภชนาการ เนื่องจากอยู่ ระยะการหย่านม 3. ส่งเสริมด้านพัฒนาการ ปล่อยให้เด็กเป็นตัวของ ตัวเอง

9 การดูแลสุขภาพวัยเด็ก ควร เน้น ในเรื่องการกิน การ นอน การขับถ่าย และการ ทำความสะอาด วัยเด็ก

10 การส่งเสริมสุขภาพวัยเด็ก

11

12

13 การส่งเสริมสุขภาพ ในวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัย ที่มีการ เปลี่ยนแปลง ของฮอร์โมน ต่าง ๆ ช่วงนี้ จึงอาจจะ เกิดปัญหา สุขภาพได้ หากไม่รู้จัก วิธีการดูแลที่ ถูกต้อง

14 วัยรุ่น

15 การดูแลสุขภาพในวัยรุ่น การรักษาอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1.1 รักษาความสะอาดของร่างกาย 1.2 รักษาความสะอาดของผิวหนัง 1.3 รักษาดูแลสุขภาพในช่องปาก 1.4 สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 1.5 รักษาความสะอาดของที่นอน ห้องนอน เสื้อผ้า 1.6 ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทาน อาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ 1.7 ดูแลเรื่องการขับถ่ายให้เป็นกิจวัตร ประจำวัน

16

17 วัยผู้ใหญ่

18

19

20 วัยชรา

21

22 การส่งเสริม สุขภาพวัยชรา การทำงาน ออกกำลังกาย พักผ่อน ไปพบแพทย์

23 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. สุขภาพหมายถึงอะไร 2. วัยทารกควรดูแลความสะอาดในเรื่อง อะไร 3. การให้อาหารเสริมทารกควรให้เมื่อมี อายุเท่าไร 4. วัยทารกควรมีการส่งเสริมสุขภาพ อย่างไร 5. วัยเตาะแตะมีการฝึกพฤติกรรมหรือ กิจวัตร 4 อย่าง คือเรื่องอะไร 6. วัยเตาะแตะต้องส่งเสริมด้าน โภชนาการอย่างมากเพราะเหตุใด 7. วัยเตาะแตะควรนอนวันละกี่ชั่วโมง 8. วัยเด็กควรนอนวันละกี่ชั่วโมง 9. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นการ ส่งเสริมสุขภาพในวัยใดบ้าง 10. การส่งเสริมด้านพัฒนาการในวัยเด็ก คืออะไร

24 จงจับคู่ความสัมพันธ์....1 การฝึกพฤติกรรม อนามัย....2 สุขภาพ....3 ระยะการหย่านม....4 เวลานอนวัยเด็ก....5 หัวเลี้ยวหัวต่อ ระหว่างวัยเด็กกับ - วัยผู้ใหญ่....6 อายุที่เจริญเต็มที่....7 ปัญหาผิวของ วัยรุ่น....8 เวลานอนวัยผู้ใหญ่....9 ควรอาบน้ำ อุณหภูมิปกติ....10 การออกกำลัง กายที่ดีในวัยชรา ก. วัยรุ่น ข. กิน นอน ขับถ่าย การทำ ความสะอาด ค. 8-10 ช. ม. ง. 25 ปี จ. การเดิน ฉ. ความสมบูรณ์ของ ร่างกายและจิตใจ ช. 6-8 ช. ม. ซ. วัยชรา ฌ. วัยเตาะแตะ ญ. วัยทารก ฎ. การเกิดสิว ฐ 5-7 ชม.


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2. วัยทารก ควรให้อาหาร เสริมเมื่อทารก อายุเกิน 3 เดือน ขึ้นไป สำหรับทารกแรก เกิดควรนอน 20 – 22 ชั่งโมง การ นอนที่เพียงพอจะ ทำให้โกรท ฮอร์โมน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google