งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งในสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมา ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งในสังคม คนส่วนใหญ่ก็จะหาทางขจัดความเครียดออกกันในหลายๆรูปแบบ เบเกอรี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้เป็นแนวทางในการขจัดความเครียด ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของร้านที่สะดุดตา การบริการลูกค้าที่น่าประทับใจ และที่สำคัญรสชาติของเบเกอรี่ที่มีความหวาน ความหอมและความกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ช่วยขจัดความเครียดได้

2 ตำแหน่งต่างๆภายในร้าน
- ตำแหน่งผู้จัดการ - ตำแหน่งพนักงานจัดซื้อ - ตำแหน่งพนักงานผลิตสินค้า - ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า - ตำแหน่งพนักงานขาย - ตำแหน่งพนักงานบัญชี

3 ลูกค้า กรมสรรพากร ผู้ขายวัตถุดิบ ธนาคาร -คำสั่งซื้อ
-รายละเอียดการจ่ายเงิน -ใบแจ้งภาษี -ใบเสร็จ -ภงด.90 Bakery-Love Shop -รายละเอียดสั่งซื้อวัตถุดิบ -รายละเอียดทางธุรกรรม -ใบเสร็จทางธุรกรรม -ใบแจ้งหนี้ ผู้ขายวัตถุดิบ ธนาคาร

4 Process ของร้าน Bakery-Love Shop
Process1 Materials ติดต่อ ผู้ขายวัตถุดิบ Process2 Account ลงบัญชี ติดต่อธนาคาร Process3 Manufacturing ผลิตสินค้า Process4 Sell ขายสินค้า Process5 Plan วางแผนการผลิตสินค้า

5 Process 1 จัดซื้อ ผู้ขายวัตถุดิบ ผลิต จัดซื้อ ใบเสนอราคา,ใบส่งของ
ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ ผู้ขายวัตถุดิบ ผลิต จัดซื้อ ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ, ตกลง/ปฏิเสธใบเสนอราคา ข้อมูลวัตถุดิบ Stock_Materials

6 Process 1 จัดซื้อ 1.Input ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบจากฝ่ายผลิต
2.Output ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบไปที่ผู้ขายวัตถุดิบ 3.Input ใบเสนอราคา1,n 4.เปรียบเทียบใบเสนอราคา(min) นำใบเสนอราคา1กับnเปรียบเทียบกันถ้า1<nเลือก1 นำใบเสนอราคา1กับnเปรียบเทียบกันถ้า1<nเลือก1or1>nเลือกn orนำใบเสนอราคา1กับnเปรียบเทียบกันถ้า1>nเลือกn 5.Output ตกลง/ปฏิเสธใบเสนอราคา 6.Input ใบส่งของจากผู้ขาย 7.Update DB Stock_Materials

7 Process 2 บัญชี ผู้ขายวัตถุดิบ จัดซื้อ บัญชี ใบแจ้งภาษี ข้อมูลจ่ายภาษี
กรมสรรพากร ใบแจ้งภาษี ข้อมูลจ่ายภาษี ผู้ขายวัตถุดิบ จัดซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน ใบเสนอราคา/ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ ใบเสร็จการชำระเงิน บัญชี Account งบการเงิน ข้อมูลการขายสินค้า Sales ใบเสร็จทางธุรกรรม ข้อมูลทางธุรกรรม ธนาคาร

8 1.Input ใบเสนอราคา, ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบจากฝ่ายจัดซื้อ
2.Output ข้อมูลการชำระเงิน 3.Input ใบเสร็จการชำระเงิน 4.Update DB งบการเงิน 5.Input ข้อมูลการขายจาก DB Sales 6.Update DB งบการเงิน 7.Input ใบแจ้งภาษีจากกรมสรรพากร 8.Output ข้อมูลการชำระภาษี 9.Update DB งบการเงิน 10.Input ข้อมูลทางธุรกรรมจากธนาคาร 11.Output ใบเสร็จทางธุรกรรม 12.Update DB งบการเงิน

9 Process 3 ผลิต ผลิต วางแผน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ
Stock_Product ข้อมูลสินค้า ผลิต วางแผน Stock_Materials ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลการที่จะผลิตสินค้า

10 1.Input ข้อมูลที่จะผลิตสินค้าจากฝ่ายวางแผน
2.Input ข้อมูลวัตถุดิบจาก DB วัตถุดิบ 3.ฝ่ายผลิตผลิตสินค้า 4.Update ข้อมูลสินค้าใน DB สินค้า

11 Process 4 ขาย ขาย ลูกค้า ข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า ลูกค้า ขาย Stock_Product ข้อมูลสินค้าที่ลดลง ยืนยัน/ปฏิเสธคำสั่งซื้อ ใบเสร็จ ข้อมูลการขายสินค้า Sales

12 1. Input ข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
2. Input ข้อมูลสินค้า,ข้อมูลราคาสินค้า จาก DB สินค้า 3. เปรียบเทียบข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าว่าตรงกับ DB สินค้า ถ้าตรง = ยืนยันคำสั่งซื้อ ถ้าไม่ตรง = ปฏิเสธคำสั่งซื้อ 4. Update ข้อมูลสินค้าที่ลดลง ใน DB สินค้า 5. Update ข้อมูลการขายสินค้า ใน DB ขาย 6. Output ใบเสร็จให้ลูกค้า

13 Process 5 วางแผน วางแผน ผลิต ข้อมูลการที่จะผลิตสินค้า
ข้อมูลการขายสินค้า วางแผน ผลิต Sales ข้อมูลงบการเงิน Account

14 1. Input ข้อมูลการขายสินค้า จาก DB ขาย
3. ฝ่ายวางแผนทำการวางแผนว่าจะผลิตสินค้าเท่าไหร่ 4. Output ข้อมูลที่จะผลิตสินค้าให้ ฝ่ายผลิต

15 -ข้อมูลการที่จะผลิตสินค้า วางแผน
-ข้อมูลวัตถุดิบ ผลิต -ข้อมูลการที่จะผลิตสินค้า วางแผน -ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ -ข้อมูลสินค้า ลูกค้า Stock_Materials Stock_Product -ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ -ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า -ยืนยัน/ปฏิเสธคำสั่งซื้อ -ข้อมูลสินค้า ที่ลดลง -ข้อมูลราคาสินค้า -ข้อมูลสินค้า -ใบเสร็จ -ใบเสนอราคา -ใบส่งของ ขาย ผู้ขายวัตถุดิบ จัดซื้อ ข้อมูล งบการเงิน ข้อมูลการขายสินค้า -ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ -ตกลง/ปฏิเสธใบเสนอราคา ข้อมูลสั่ง ซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลการขายสินค้า -ใบเสร็จการชำระเงิน Sales ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการขายสินค้า ใบแจ้งภาษี บัญชี กรมสรรพากร งบการเงิน Account ข้อมูลจ่ายภาษี ใบเสร็จทางธุรกรรม ข้อมูลทางธุรกรรม ธนาคาร

16 รายชื่อสมาชิก 1.นายชวลิต อิทธิสาร 5117058
2.นางสาวพรประภา แก้วเปรม 3.นายรัฐพล ผันอากาศ


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google