งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดต่อแสวงหา ลูกค้า การเสนอขาย ให้บริการก่อนและ หลังการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดต่อแสวงหา ลูกค้า การเสนอขาย ให้บริการก่อนและ หลังการขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ติดต่อแสวงหา ลูกค้า การเสนอขาย ให้บริการก่อนและ หลังการขาย

3 ประเภทของงานขาย การเสนอขายและรับคำ สั่งซื้อ (Order Taker) พนักงานขายประจำร้านขาย ปลีก ออกหาลูกค้า แล้วรับใบสั่งซื้อ กลับมาบริษัท ขนสินค้าใส่รถเร่ขาย รับการติดต่อสั่งซื้อทาง โทรศัพท์

4 พนักงานสนับสนุนการขาย (Sales support personnel Missionary salesman พนักงาน ช่วยแนะนำ เช่น ธุรกิจธนาคาร Technical specialist ช่างเทคนิค วิศวกร อธิบายความรู้ประเภท เครื่องจักร อุปกรณ์ Team selling กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน การผลิต การเงิน การตลาด เสนอ ขายโครงการขนาดใหญ่ เช่น งาน ก่อสร้าง System selling ขายระบบการ ดำเนินงาน ระบบการบำรุงรักษา

5 การเตรียมตัวก่อน การขาย 1. ตลาดหรือ ลูกค้า 2. ผลิตภัณฑ์ 3. บริษัท 4. การแข่งขัน 5. เทคนิคการ ขาย

6 ขั้นตอนการขายที่ประสบ ความสำเร็จ 1. การหาผู้มุ่งหวังและกำหนด ผู้มุ่งหวัง ผู้มุ่งหวังที่พร้อมจะเป็น ลูกค้า ผู้มุ่งหวังเกือบจะเป็นลูกค้า ผู้มุ่งหวังที่ยังเย็นชาที่จะ เป็นลูกค้า

7 2. การเตรียมตัวก่อนเข้าพบผู้ มุ่งหวัง หาข้อมูล จังหวะในการเข้าพบ วางแผนกลยุทธ์การขาย

8 3. การเข้าพบ ผู้มุ่งหวัง 4. การ เสนอขาย แบบสำเร็จรูป กำหนดโครงร่างไว้ ล่วงหน้า สร้างความพึงพอใจให้ ลูกค้า

9 5. การเอาชนะข้อ โต้แย้ง 6. การปิดการขาย 7. การติดตามผล และ ดูแลลูกค้า

10 Integrated Marketing Communication (IMC) Advertising Personal selling Public relations Direct marketing Sales promotion


ดาวน์โหลด ppt ติดต่อแสวงหา ลูกค้า การเสนอขาย ให้บริการก่อนและ หลังการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google