งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววรรณี ฤทธีสกุล ฝ่ายอาคารสถานที่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววรรณี ฤทธีสกุล ฝ่ายอาคารสถานที่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววรรณี ฤทธีสกุล ฝ่ายอาคารสถานที่

2 งานบริหารจัดการอาคาร
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายอาคารสถานที่

3 อาคารส่วนกลางต่าง ๆ ฝ่ายอาคารสถานที่

4 อาคารส่วนกลางต่าง ๆ ฝ่ายอาคารสถานที่

5 ปัญหาของผู้มาชำระเงิน
ฝ่ายอาคารสถานที่

6 การเดินทาง ฝ่ายอาคารสถานที่

7 การชำระเงิน รูปแบบเดิม
การชำระเงิน รูปแบบเดิม ผู้ขอใช้ติดต่อ ชำระเงิน งานบริหารจัดการอาคาร อาคารจามจุรี 5 ชั้น 4 แจ้งหัวหน้า อาคาร จัดเตรียม สถานที่ ใช้สถานที่ เขียนใบแจ้ง การชำระเงิน ฝ่ายการคลัง ออกใบเสร็จ ติดต่อฝ่ายการคลัง ชั้น 3 ผู้ขอใช้รอ รับใบเสร็จ งานบริหารจัดการอาคาร อาคารจามจุรี 5 ชั้น 4 ใช้สถานที่ ติดต่อที่หัวหน้าอาคาร แจ้งเลขที่ใบเสร็จ

8 จุดรับบริการชำระเงิน
ฝ่ายอาคารสถานที่

9 และแล้วก็ได้จ่ายเงินซะที
รอคอย นานแสนนาน และแล้วก็ได้จ่ายเงินซะที ฝ่ายอาคารสถานที่

10 ปิดรับบริการชำระเงิน
เวลา น. ฝ่ายอาคารสถานที่

11 โครงการ “เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ค่าใช้สถานที่’’
โครงการ “เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ค่าใช้สถานที่’’ ฝ่ายอาคารสถานที่

12 ขอใช้สถานที่ ส่งแฟ๊กซ์ แจ้งผู้ขอใช้ มหาวิทยาลัยอนุมัติการใช้
ตอบหนังสือ อนุญาตการใช้สถานที่ ส่งแฟ๊กซ์ แจ้งผู้ขอใช้ ฝ่ายอาคารสถานที่

13 ชื่อบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาสุรวงค์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายอาคารสถานที่

14 การชำระเงินรูปแบบใหม่
ส่งแฟ๊กซ์ ใบนำฝาก / Payin งานบริหารจัดการอาคาร อาคารจามจุรี 5 ชั้น 4 ส่งหนังสืออนุญาตการใช้ และใบนำฝาก /Payin ฝ่ายการคลัง ชั้น 3 ตรวจสอบเงินที่โอน เข้าบัญชีจากธนาคาร แจ้งผู้ขอใช้ รับใบเสร็จรับเงิน งานบริหารจัดการอาคาร รับใบเสร็จ ที่ฝ่ายการคลัง ส่งใบเสร็จให้ งานบริหารจัดการอาคาร ฝ่ายการคลัง จัดทำใบเสร็จ

15 เริ่มดำเนินการตั้งแต่
เดือน มิถุนายน ถึงปัจจุบัน ผู้ใช้บริการผ่านธนาคาร ทั้งหมดจำนวน 53 ครั้ง ฝ่ายอาคารสถานที่


ดาวน์โหลด ppt นางสาววรรณี ฤทธีสกุล ฝ่ายอาคารสถานที่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google