งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. กนกพลอย อาทิฏฐานุคติ ม.1/1 เลขที่ 2 ด. ช. จาณุกฤษฏิ์ กุลธราธีรวัฒน์ ม.1/1 เลขที่ 5 ด. ญ. ปวรา นิศากร ม.1/1 เลขที่ 25 ด. ญ. วิภาวี ลิ้มเกษตรสกุล ม.1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. กนกพลอย อาทิฏฐานุคติ ม.1/1 เลขที่ 2 ด. ช. จาณุกฤษฏิ์ กุลธราธีรวัฒน์ ม.1/1 เลขที่ 5 ด. ญ. ปวรา นิศากร ม.1/1 เลขที่ 25 ด. ญ. วิภาวี ลิ้มเกษตรสกุล ม.1/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. กนกพลอย อาทิฏฐานุคติ ม.1/1 เลขที่ 2 ด. ช. จาณุกฤษฏิ์ กุลธราธีรวัฒน์ ม.1/1 เลขที่ 5 ด. ญ. ปวรา นิศากร ม.1/1 เลขที่ 25 ด. ญ. วิภาวี ลิ้มเกษตรสกุล ม.1/1 เลขที่ 45 ด. ญ. ศิรดา ไทยสมบูรณ์ ม.1/1 เลขที่ 49 ด. ช. สถาพร พฤกษ์พงศ์ ม.1/1 เลขที่ 52

2 ME NU วัตถุประสงค์ วิธีทดสอบ ผลการทดลอง ex it แนวคิดของโครงงาน ประโยชน์จากโครงงาน

3 โครงงานเรื่องนี้ต้องการที่จะศึกษา เรื่อง โซดาไฟและแป้งในผงซักฟอก เพื่อให้ทราบว่าในผงซักฟอกที่ได้ ยกตัวอย่างนี้ มีโซดาไฟ ซึ่งเป็น อันตรายต่อผิวหนัง อยู่มากหรือไม่ และมีจำนวนแป้งอยู่มากหรือไม่ เพราะถ้าหากมีแป้งมากเป็นการลด ต้นทุนของผู้ผลิตและเอาเปรียบ ผู้บริโภค ส่วนโซดาไฟถ้าใน ผงซักฟอกมีโซดาไฟมากเกินไป จะ ทำให้เป็นอันตรายต่อผิวหนังของ ผู้บริโภค ทำให้เราคิดจะจัดทำ โครงงานนี้ขึ้นมา กลับ

4 1. พวกเราอยากให้ทุกคนทราบว่า ผงซักฟอกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมี ส่วนผสมของโซดาไฟมากหรือไม่ ? เพราะ โซดาไฟมีฤทธิ์กัดกร่อน อาจจะเป็นอันตรายต่อทุกคนได้ 2. อยากให้ทุกคนทราบว่ามีแป้ง ปลอมปนอยู่ในผงซักฟอกหรือไม่ เพราะแป้งจะทำให้เสื้อผ้าเลอะได้ 3. ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์และ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5 ถ้ามีโซดาไฟอยู่ในผงซักฟอกจริงๆ ( และใช้ผงซักฟอก นั้น ) จะทำให้เกิดการระคาย เคือง ตามส่วนของต่างๆของร่างกาย ( มือ ผิวหนัง และ ส่วนอื่นๆ ) ที่สัมผัสผงซักฟอก และ อาจ ทำให้ผ้าบางชนิดเสียหาย และ อาจเกิดการกัด กร่อนส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องซักผ้า กลับ ในโครงงานนี้เราจะพิสูจน์ 2 อย่างคือ โซดาไฟและแป้ง เนื่องจากบาง ผงซักฟอกยี่ห้อก็ผสมแป้งซึ่งมีลักษณะ คล้ายกับผงซักฟอกมาปนด้วย ทำให้ บางครั้งเสื้อผ้าอาจจะมีคราบแป้งติดได้

6 - ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ทดสอบหาโซดาไฟ และ แป้ง ในผงซักฟอก - ทำให้ผู้อื่นเลือกใช้ผงซักฟอกที่มี คุณภาพ และเหมาะสม - ทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงงาน - ได้รับความสามัคคีในกลุ่ม กลับ

7 ขั้นแรก : เติมน้ำ ใส่กะละมังให้ เต็ม(กะละมังไม่ ต้องใหญ่มาก) ขั้นสอง : นำ ผงซักฟอกที่ ต้องการ ทดสอบใส่มือ

8 ขั้นสาม : กำผงซักฟอกไว้ ให้แน่น ขั้นสี่ : จุ่มมือลงไป ในน้ำ ( ไม่อันตราย ) ร้อนมากๆ แปลว่า ใส่โซดาไฟมาก ร้อนปานกลาง แปลว่า ใส่โซดาไฟ ปานกลาง ร้อนน้อย แปลว่าใส่โซดาไฟน้อย ไม่ร้อนแปลว่าไม่ใส่โซดาไฟ !!

9 การทดสอบแป้งให้ทำต่อจาก การทดสอบโซดาไฟเลย โดย การ ใช้มือคนให้ผงซักฟอก ละลายในน้ำ เมื่อคนให้เข้ากันเสร็จแล้ว ให้เทน้ำ หากมีผงซักฟอกตกตะกอน แปลว่าผงซักฟอกนั้นมีแป้ง เพราะ แป้งไม่สามารถละลายน้ำได้ : ) ผลของการที่มีแป้งอยู่ใน ผงซักฟอก กลับ

10 ผลการ ทดสอบ แอคแทค แอคทีพ โอทู พลัส มีโซดาไฟปานกลาง ไม่ผสมแป้ง เปา มีโซดาไฟน้อย ผสมแป้ง แอคแทค อีซี่ มีโซดาไฟปานกลาง ไม่ผสมแป้ง เอ็สเซ็นซ์ มีโซดาไฟน้อย ไม่ผสมแป้ง Vanish มีโซดาไฟน้อย ไม่ผสมแป้ง แฟ้บ ไม่มีโซดาไฟ ไม่ผสมแป้ง โอโม มีโซดาไฟมาก ไม่ผสมแป้ง All มีโซดาไฟน้อย ผสมแป้ง เบสส์ มีโซดาไฟมาก ผสมแป้ง บรีส มีโซดาไฟน้อย ผสมแป้ง 108 shop มีโซดาไฟปานกลาง ผสมแป้ง SA 8 พรีเมี่ยม by amway ไม่มีโซดาไฟ ไม่มีแป้ง

11 ผงซักฟอกยี่ห้อที่ใส่ โซดาไฟมากที่สุด ( มีความร้อนมาก ) คือ !!! โอโม และ เบสส์ ผงซักฟอกที่ไม่มีแป้ง และโซดาไฟเลยคือ !!! SA 8 พรี่เมี่ยม by amway และ แฟ้บ !!! กลับ

12 END SHOW


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. กนกพลอย อาทิฏฐานุคติ ม.1/1 เลขที่ 2 ด. ช. จาณุกฤษฏิ์ กุลธราธีรวัฒน์ ม.1/1 เลขที่ 5 ด. ญ. ปวรา นิศากร ม.1/1 เลขที่ 25 ด. ญ. วิภาวี ลิ้มเกษตรสกุล ม.1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google