งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่คุณใช้อยู่มี "โซดาไฟ" อยู่มากไหม?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่คุณใช้อยู่มี "โซดาไฟ" อยู่มากไหม?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่คุณใช้อยู่มี "โซดาไฟ" อยู่มากไหม?
ผงซักฟอก ที่คุณใช้อยู่มี "โซดาไฟ" อยู่มากไหม? + แป้งในผงซักฟอก ด.ญ.กนกพลอย อาทิฏฐานุคติ ม.1/1 เลขที่2 ด.ช.จาณุกฤษฏิ์ กุลธราธีรวัฒน์ ม.1/1 เลขที่5 ด.ญ.ปวรา นิศากร ม.1/1 เลขที่25 ด.ญ.วิภาวี ลิ้มเกษตรสกุล ม.1/1 เลขที่45 ด.ญ.ศิรดา ไทยสมบูรณ์ ม.1/1 เลขที่49 ด.ช.สถาพร พฤกษ์พงศ์ ม.1/1 เลขที่52

2 MENU exit วิธีทดสอบ ผลการทดลอง วัตถุประสงค์ ประโยชน์จากโครงงาน
แนวคิดของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีทดสอบ ประโยชน์จากโครงงาน ผลการทดลอง exit

3 โครงงานเรื่องนี้ต้องการที่จะศึกษาเรื่อง โซดาไฟและแป้งในผงซักฟอก
แนวคิดของโครงงาน กลับ โครงงานเรื่องนี้ต้องการที่จะศึกษาเรื่อง โซดาไฟและแป้งในผงซักฟอก เพื่อให้ทราบว่าในผงซักฟอกที่ได้ ยกตัวอย่างนี้ มีโซดาไฟ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนัง อยู่มากหรือไม่ และมีจำนวนแป้งอยู่มากหรือไม่ เพราะถ้าหากมีแป้งมากเป็นการลดต้นทุนของผู้ผลิตและเอาเปรียบผู้บริโภค ส่วนโซดาไฟถ้าในผงซักฟอกมีโซดาไฟมากเกินไป จะทำให้เป็นอันตรายต่อผิวหนังของผู้บริโภค ทำให้เราคิดจะจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา

4 วัตถุประสงค์ 1.พวกเราอยากให้ทุกคนทราบว่าผงซักฟอกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมีส่วนผสมของโซดาไฟมากหรือไม่?เพราะ โซดาไฟมีฤทธิ์กัดกร่อน อาจจะเป็นอันตรายต่อทุกคนได้ 2.อยากให้ทุกคนทราบว่ามีแป้งปลอมปนอยู่ในผงซักฟอกหรือไม่ เพราะแป้งจะทำให้เสื้อผ้าเลอะได้ 3.ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5 เกี่ยวกับแป้งในผงซักฟอก
โทษของโซดาไฟ!!! ถ้ามีโซดาไฟอยู่ในผงซักฟอกจริงๆ   ( และใช้ผงซักฟอก นั้น )  จะทำให้เกิดการระคายเคือง ตามส่วนของต่างๆของร่างกาย ( มือ ผิวหนัง และ ส่วนอื่นๆ ) ที่สัมผัสผงซักฟอก     และ อาจทำให้ผ้าบางชนิดเสียหาย และ อาจเกิดการกัดกร่อนส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องซักผ้า   เกี่ยวกับแป้งในผงซักฟอก ในโครงงานนี้เราจะพิสูจน์ 2 อย่างคือ โซดาไฟและแป้ง เนื่องจากบางผงซักฟอกยี่ห้อก็ผสมแป้งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผงซักฟอกมาปนด้วย ทำให้บางครั้งเสื้อผ้าอาจจะมีคราบแป้งติดได้ กลับ

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
-ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ทดสอบหาโซดาไฟ และ แป้ง ในผงซักฟอก -ทำให้ผู้อื่นเลือกใช้ผงซักฟอกที่มี คุณภาพและเหมาะสม -ทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงงาน -ได้รับความสามัคคีในกลุ่ม กลับ

7 วิธีทดสอบ ว่าผงซักฟอกนี้มีโซดาไฟมั้ย?
ขั้นแรก : เติมน้ำใส่กะละมังให้เต็ม(กะละมังไม่ต้องใหญ่มาก) ขั้นสอง : นำผงซักฟอกที่ต้องการทดสอบใส่มือ

8 ดูได้จากความร้อนที่รู้สึก
ขั้นสี่ : จุ่มมือลงไปในน้ำ (ไม่อันตราย) ขั้นสาม : กำผงซักฟอกไว้ให้แน่น ปริมาณโซดาไฟ ดูได้จากความร้อนที่รู้สึก ร้อนมากๆ แปลว่า ใส่โซดาไฟมาก ร้อนปานกลาง แปลว่า ใส่โซดาไฟปานกลาง ร้อนน้อย แปลว่าใส่โซดาไฟน้อย ไม่ร้อนแปลว่าไม่ใส่โซดาไฟ!!

9 การทดสอบแป้ง~ วิธีตรวจสอบแป้ง
กลับ การทดสอบแป้งให้ทำต่อจากการทดสอบโซดาไฟเลย โดยการ ใช้มือคนให้ผงซักฟอกละลายในน้ำ ผลของการที่มีแป้งอยู่ในผงซักฟอก วิธีตรวจสอบแป้ง เมื่อคนให้เข้ากันเสร็จแล้ว ให้เทน้ำ หากมีผงซักฟอกตกตะกอน แปลว่าผงซักฟอกนั้นมีแป้ง เพราะแป้งไม่สามารถละลายน้ำได้: )

10 ผลการทดสอบ แอคแทค แอคทีพ โอทู พลัส มีโซดาไฟปานกลาง ไม่ผสมแป้ง
แอคแทค แอคทีพ โอทู พลัส มีโซดาไฟปานกลาง ไม่ผสมแป้ง เปา มีโซดาไฟน้อย ผสมแป้ง แอคแทค อีซี่ มีโซดาไฟปานกลาง ไม่ผสมแป้ง เอ็สเซ็นซ์ มีโซดาไฟน้อย ไม่ผสมแป้ง Vanish มีโซดาไฟน้อย ไม่ผสมแป้ง แฟ้บ ไม่มีโซดาไฟ ไม่ผสมแป้ง โอโม มีโซดาไฟมาก ไม่ผสมแป้ง All มีโซดาไฟน้อย ผสมแป้ง เบสส์ มีโซดาไฟมาก ผสมแป้ง บรีส มีโซดาไฟน้อย ผสมแป้ง 108 shop มีโซดาไฟปานกลาง ผสมแป้ง SA 8 พรีเมี่ยม by amway ไม่มีโซดาไฟ ไม่มีแป้ง

11 ผงซักฟอกยี่ห้อที่ใส่โซดาไฟมากที่สุด (มีความร้อนมาก)คือ!!!
สรุปผล!!!! ผงซักฟอกยี่ห้อที่ใส่โซดาไฟมากที่สุด (มีความร้อนมาก)คือ!!! โอโม และ เบสส์ ผงซักฟอกที่ไม่มีแป้งและโซดาไฟเลยคือ!!! SA 8 พรี่เมี่ยม by amway และ แฟ้บ !!! กลับ

12 END SHOW


ดาวน์โหลด ppt ที่คุณใช้อยู่มี "โซดาไฟ" อยู่มากไหม?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google