งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click here. ด. ญ. ณัฐชยา บุญยะลีพรรณ ม.1/7 เลขที่ 10 ด. ญ. ธิดาวัฒน์ สุพุทธิกุล ม.1/7 เลขที่ 19 ด. ญ. ประภานันท์ กิตกำธร ม.1/7 เลขที่ 23 ด. ญ. ปัทมาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click here. ด. ญ. ณัฐชยา บุญยะลีพรรณ ม.1/7 เลขที่ 10 ด. ญ. ธิดาวัฒน์ สุพุทธิกุล ม.1/7 เลขที่ 19 ด. ญ. ประภานันท์ กิตกำธร ม.1/7 เลขที่ 23 ด. ญ. ปัทมาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click here

2 ด. ญ. ณัฐชยา บุญยะลีพรรณ ม.1/7 เลขที่ 10 ด. ญ. ธิดาวัฒน์ สุพุทธิกุล ม.1/7 เลขที่ 19 ด. ญ. ประภานันท์ กิตกำธร ม.1/7 เลขที่ 23 ด. ญ. ปัทมาภรณ์ สุวจิตตานนท์ ม.1/7 เลขที่ 24 ด. ช. ภูธนัต มากระกระดี ม.1/7 เลขที่ 37 ด. ญ. ภูสุดา เยี่ยมอภิชาต ม.1/7 เลขที่ 38 คณะทำ งาน Previousnext ยินดีต้อนรับสู่ ระบบค่ะ

3 แนวคิดในการทำโครงงานนี้ คือ พวกเรา อยากจะทราบ ว่า น้ำยาปรับ ผ้านุ่มยี่ห้อไหนมีไขมันเป็นส่วนผสม จะมีหมดทุกยี่ห้อ หรือ มีเฉพาะบาง ยี่ห้อ ยี่ห้อไหนมีมาก ยี่ห้อไหนมี น้อย อย่างไร ? จึงต้องทดลอง ด้วย วิธีที่พอจะทำได้ เพื่อหาผลสิ่งที่ อยากรู้ Previousnext

4 อยากจะทราบว่าในน้ำยาปรับผ้านุ่ม แต่ละยี่ห้อมีไขมันมากหรือน้อยหรือ เพียงใด น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อไหนมีไขมันเยอะ สุดหรือน้อยที่สุด น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อไหนต้องใช้เวลา ถึงจะมีไขมัน น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อไหนไม่มีไขมัน เลย วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน Previousnext

5 1. วางแผนวิธีการทดลอง - วิธีที่จะใช้ทดลอง - อุปกรณ์ที่จะใช้ - กำหนดวันที่จะทดลอง และ รวบรวมงาน 2. แบ่งงาน, หมอบหมายงาน - แบ่งกันนำอุปกรณ์มา - แบ่งกันทำใบงานแต่ละใบ Previousnext

6 3. เตรียมอุปกรณ์ - น้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อ หรือยี่ห้อที่ จะทดลอง - แก้ว หรือภาชนะ ที่มีจำนวนเท่ากับน้ำยาปรับ ผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อ Previousnext

7 - น้ำ - แท่งคน Previousnext

8 4. ทดลอง - เทน้ำใส่ในแก้วแต่ละใบให้ เท่าๆ กัน Previousnext

9 - นำน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อเทลง ในแก้วแต่ละใบ Previousnext

10 - คนให้เข้ากัน Previousnext

11 - ทิ้งไว้สักครู่ ประมาณ 15-20 นาที - สังเกตผล และบันทึก Previousnext

12 5. บันทึกผลทั้งหมด แล้ว สรุป - ผลจากการที่ทดลอง ทั้งหมด 6. รวบรวมงานที่หมอบ หมายไปให้ - ใบงานแต่ละใบ 7. ตรวจสอบข้อมูล - ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และใบงาน 8. เข้ารูปเล่ม แล้วนำเสนอ Previousnext

13 ยี่ห้อ มีไขมัน ( โดยไม่ใช้ เวลา ) มีไขมัน ( โดยต้องใช้ เวลา ) ไม่มีไขมัน ซิกกี้ซอฟท์ เฟรช แอนด์ ซอฟท์ ไฮยีน เทสโก้ โลตัส เดย์ ซอฟท์ คอมฟอร์ด เบบี้มายด์ ดาวน์นี่ สมาร์ท พัฟฟ์ เอ็กเซ็นส์ ไฮคลาส ไฟลาย จากผลการทดลองของกลุ่มโดยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทั้งหมด 13 ยี่ห้อ ด้วยกันทำให้สรุปได้วยตามตาราง Previousnext ไม่มีผลเลย เล็กน้อย

14 1. ทำให้เราสามารถเลือกใช้น้ำยาปรับผ้า นุ่มได้ถูกต้องตามต้องการ 2. ทำให้เรารู้วิธีตรวจสอบไขมันในน้ำยา ปรับผ้านุ่ม 3 ได้รู้ว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อมี ไขมันเท่ากันหรือไม่ 4 ได้รู้ว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อมี ไขมันมาก – น้อย แค่ไหน 5. ทำให้เราสามารถเลือกซื้อน้ำยาปรับ ผ้านุ่มที่มีคุณภาพดี ประโยชน์ที่ได้รับ PreviousEnd


ดาวน์โหลด ppt Click here. ด. ญ. ณัฐชยา บุญยะลีพรรณ ม.1/7 เลขที่ 10 ด. ญ. ธิดาวัฒน์ สุพุทธิกุล ม.1/7 เลขที่ 19 ด. ญ. ประภานันท์ กิตกำธร ม.1/7 เลขที่ 23 ด. ญ. ปัทมาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google