งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมบอเรต (Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) ลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี ละลายได้ดีในน้ำ น้ำประสานทอง ชื่อเรียกกันทั่วไป เพ่งแซ ผงกรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมบอเรต (Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) ลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี ละลายได้ดีในน้ำ น้ำประสานทอง ชื่อเรียกกันทั่วไป เพ่งแซ ผงกรอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมบอเรต (Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) ลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี ละลายได้ดีในน้ำ น้ำประสานทอง ชื่อเรียกกันทั่วไป เพ่งแซ ผงกรอบ

2 ใช้ในอุตสาหกรรม กระดาษ ภาชนะเคลือบ เครื่องแก้ว เครื่องสำอาง ลูกเหม็น

3 ในการทำให้เกิดลักษณะกรอบ หยุ่น จึงทำให้มีผู้ผลิตอาหารบางคน นำบอแรกซ์ไปผสมในอาหาร ชนิดต่างๆ เช่น ทับทิมกรอบ ลูกชิ้น หมูยอ ไส้กรอก ผลไม้ ดอง ฯลฯ เพื่อให้อาหารนั้นมีลักษณะ กรอบ น่ารับประทาน คุณสมบั ติ

4 เมื่อผู้บริโภครับประทานอาหาร ที่มีส่วนผสมของบอแรกซ์เข้าไป สะสมในร่างกายจนถึงปริมาณหนึ่ง เกิดอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตลดลง

5 เป็นพิษต่อเซลล์ เพราะ สามารถรวมตัวกับ สารชีวโมเลกุล โดยเฉพาะ คาร์โบไฮเดรต ไกลโคโปรตีน ไกลโคลิปิด ซึ่งอยู่บนผิวเซลล์ ทั่วไปได้ มักสะสมในเนื้อเยื่อ ของกรวยไต และทำให้เกิดไตอักเสบได้ อันตราย เด็ก รับเข้าไป 5 กรัม ผู้ใหญ่ รับเข้าไป 15 กรัม ตายได้

6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 ( พ. ศ.2536) กำหนดให้บอแรกซ์เป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ.2522 กำหนดให้บอแรกซ์เป็นสินค้าควบคุมฉลาก ต้องมีข้อความ “ บอแรกซ์อันตรายห้ามใช้ในอาหาร ”

7 ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้ 50 ตัวอย่าง

8 หั่นตัวอย่างเป็นชิ้นเล็ก ๆ

9 ตักตัวอย่าง 1 ช้อนใส่ในถ้วยยา

10 เติมน้ำยาบอแรกซ์ 1 จนชุ่ม กวนให้เข้ากัน

11 จุ่มกระดาษขมิ้นให้เปียก

12 วางกระดาษขมิ้นบนแผ่นกระจกหรือจานกระเบื้อง ตากแดดนาน 10 นาที

13 น้ำยาทดสอบบอแรกซ์ 1 มีสภาพเป็นกรด หากหกเปื้อนมือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ให้ล้างด้วยน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด อย่าวางชุดทดสอบไว้ไกล้มือเด็ก

14 เก็บที่อุณหภูมิห้อง 2 ปี


ดาวน์โหลด ppt มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมบอเรต (Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) ลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี ละลายได้ดีในน้ำ น้ำประสานทอง ชื่อเรียกกันทั่วไป เพ่งแซ ผงกรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google