งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดทดสอบ ปรอทแอมโมเนีย ในเครื่องสำอาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดทดสอบ ปรอทแอมโมเนีย ในเครื่องสำอาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดทดสอบ ปรอทแอมโมเนีย ในเครื่องสำอาง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชุดทดสอบ ปรอทแอมโมเนีย ในเครื่องสำอาง

2 ปรอทแอมโมเนีย ปรอทแอมโมเนียเป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางทุกชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2532) เนื่องจากการใช้เครื่องสำอางที่มีปรอทแอมโมเนียเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการสะสมของปรอทในร่างกาย และเกิดความเป็นพิษต่อผู้บริโภค

3 ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย
หลักการ : ปรอทแอมโมเนียทำปฏิกิริยากับสารเคมีเกิดก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งทำให้สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวอ่อน หรือสีเขียวเข้มถึงสีน้ำเงิน

4 ขั้นตอนการทดสอบ ตักตัวอย่างครีมทีละน้อยขนาดเท่าเมล็ดถั่วลิสง หย่อนครีมลงสู่ก้นหลอดทดลองให้ได้ตัวอย่างประมาณ 3 กรัมหรือ 1 ตลับ

5 เทสารเคมีลงในหลอดทดลองจนหมดขวด และดูดน้ำยาปริมาตร 5 มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลอง หยดน้ำยา 1-2 หยด ลงบนกระดาษลิตมัส 1ชิ้น พอเปียกชื้นโดยทั่ว

6 เทน้ำเดือดใหม่ๆ ลงในภาชนะอลูมิเนียมจนเกือบเต็ม นำหลอดทดลองนี้ตั้งในภาชนะอลูมิเนียม ทิ้งไว้ประมาณ 20 วินาที

7 รีบปิดหลอดทดลองให้สนิทด้วยจุกยาง โดยมีกระดาษลิตมัสที่ทำให้เปียกชื้นแล้วเสียบห้อยอยู่ภายใน ให้มีความยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร

8 แกว่งหลอดทดลองเบาๆตลอดเวลานาน 5-10 นาทีเพื่อให้ครีมละลายผสมกับน้ำยา โดยให้ปลายหลอดส่วนที่มีตัวอย่างจุ่มอยู่แช่อยู่ใต้ผิวน้ำ และเอียงหลอดประมาณ 45 องศา ทั้งนี้ไม่ควรแกว่งหลอดแรงจนของเหลวกระเด็นถูกกระดาษลิตมัส

9 การอ่านผล ผลบวก : กระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้มถึงสีน้ำเงิน ขึ้นอยู่กับปริมาณปรอทแอมโมเนียที่มีในตัวอย่างและต้องส่งยืนยันผลที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลลบ : กระดาษลิตมัสไม่เปลี่ยนสี ชุดทดสอบนี้ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ 0.15 %w/v


ดาวน์โหลด ppt ชุดทดสอบ ปรอทแอมโมเนีย ในเครื่องสำอาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google