งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L O G O www.themegallery.com ชุดทดสอบ ปรอท แอมโมเนีย ใน เครื่องสำอาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L O G O www.themegallery.com ชุดทดสอบ ปรอท แอมโมเนีย ใน เครื่องสำอาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L O G O www.themegallery.com ชุดทดสอบ ปรอท แอมโมเนีย ใน เครื่องสำอาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข

2 www.themegallery.com ปรอท แอมโมเนีย  ปรอทแอมโมเนียเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ เป็นส่วนผสมในการผลิต เครื่องสำอางทุกชนิด ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 37 ( พ. ศ.2532) เนื่องจากการใช้ เครื่องสำอางที่มีปรอทแอมโมเนีย เป็นเวลานานจะทำให้เกิดการสะสม ของปรอทในร่างกาย และเกิด ความเป็นพิษต่อผู้บริโภค

3 www.themegallery.com ชุดทดสอบปรอท แอมโมเนีย  หลักการ : ปรอท แอมโมเนียทำ ปฏิกิริยากับ สารเคมีเกิดก๊าซ แอมโมเนีย ซึ่ง ทำให้สีของ กระดาษลิตมัส เปลี่ยนจากสี เหลืองเป็นสีเขียว อ่อน หรือสีเขียว เข้มถึงสีน้ำเงิน

4 www.themegallery.com ขั้นตอนการ ทดสอบ  ตักตัวอย่างครีมทีละน้อยขนาด เท่าเมล็ดถั่วลิสง หย่อนครีมลงสู่ ก้นหลอดทดลองให้ได้ตัวอย่าง ประมาณ 3 กรัมหรือ 1 ตลับ

5 www.themegallery.com  เทสารเคมีลงในหลอดทดลองจน หมดขวด และดูดน้ำยาปริมาตร 5 มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลอง หยด น้ำยา 1-2 หยด ลงบนกระดาษ ลิตมัส 1 ชิ้น พอเปียกชื้นโดยทั่ว

6 www.themegallery.com  เทน้ำเดือดใหม่ๆ ลงในภาชนะ อลูมิเนียมจนเกือบเต็ม นำหลอด ทดลองนี้ตั้งในภาชนะอลูมิเนียม ทิ้งไว้ประมาณ 20 วินาที

7 www.themegallery.com  รีบปิดหลอดทดลองให้สนิทด้วย จุกยาง โดยมีกระดาษลิตมัสที่ทำ ให้เปียกชื้นแล้วเสียบห้อยอยู่ ภายใน ให้มีความยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร

8 www.themegallery.com  แกว่งหลอดทดลองเบาๆ ตลอดเวลานาน 5-10 นาที เพื่อให้ครีมละลายผสมกับน้ำยา โดยให้ปลายหลอดส่วนที่มี ตัวอย่างจุ่มอยู่แช่อยู่ใต้ผิวน้ำ และเอียงหลอดประมาณ 45 องศา ทั้งนี้ไม่ควรแกว่งหลอด แรงจนของเหลวกระเด็นถูก กระดาษลิตมัส

9 www.themegallery.com การอ่านผล  ผลบวก : กระดาษลิตมัสเปลี่ยนสี จากสีเหลืองเป็นสีเขียวอ่อนหรือสี เขียวเข้มถึงสีน้ำเงิน ขึ้นอยู่กับ ปริมาณปรอทแอมโมเนียที่มีใน ตัวอย่างและต้องส่งยืนยันผลที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผลลบ : กระดาษลิตมัสไม่เปลี่ยนสี ชุดทดสอบนี้ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจ พบได้ 0.15 %w/v


ดาวน์โหลด ppt L O G O www.themegallery.com ชุดทดสอบ ปรอท แอมโมเนีย ใน เครื่องสำอาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google