งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันนี้ช่อง KFC จะฉายเรื่อง X.25 X.25 คืออะไร ? อุปกรณ์ X.25 และระบบ โปรโตคอล การทำงาน ของ X.25 ข้อดีและ ข้อเสียของ X.25 บทสรุป X.25 ประโยชน์และการ ประยุกต์ใช้เชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันนี้ช่อง KFC จะฉายเรื่อง X.25 X.25 คืออะไร ? อุปกรณ์ X.25 และระบบ โปรโตคอล การทำงาน ของ X.25 ข้อดีและ ข้อเสียของ X.25 บทสรุป X.25 ประโยชน์และการ ประยุกต์ใช้เชิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันนี้ช่อง KFC จะฉายเรื่อง X.25 X.25 คืออะไร ? อุปกรณ์ X.25 และระบบ โปรโตคอล การทำงาน ของ X.25 ข้อดีและ ข้อเสียของ X.25 บทสรุป X.25 ประโยชน์และการ ประยุกต์ใช้เชิง สร้างสรรค์ ขอความ กรุณาอย่า สงสัย OK

2 X.25 คืออะไรกัน......... X.25 เป็นโปรโตคอล การ สื่อสารที่นิยมใช้ในเครือข่าย ข้อมูลระหว่างทศวรรษ 1970 และ 1980 ปัจจุบันยังคงมีใช้ใน การเชื่อมต่อระหว่างจุดสองจุด ในเครือข่าย อุปกรณ์ X.25 และระบบ โปรโตคอล ระบบ X.25 ประกอบไปด้วย 3ส่วน 1. Data terminal equipment(DTE) 2. Data circuitterminating(DCE) 3. packet-switching exchange(PSE). 1.Data terminal equipment (DTE)คือ ส่วนท้ายสุดของระบบการติดต่อ X.25 โดย ปกติได้แก่ Terminal,PC,หรือ host ของ network และตำแหน่งของผู้รับบริการ. 2. Data circuitterminating(DC E ) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่ออย่างเช่น Modem และ Packet switches ซึ่งนั้นเป็น อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงระหว่าง DTE และ PSE และยังเป็นตำแหน่งในการสร้างแคร์ เรียด้วย. 3. packet-switching exchange(PSE) เป็นสวิตช์ที่ประกอบด้วยแคร์เรียเน็ตเวิค ขนาดใหญ่.โดยใช้ส่งข้อมูลจาก DTE หนึ่ง ไปยังตัวอื่นๆด้วย X.25 ดังรูปที่17-1 เป็น ส่วนประกอบทั้ง3 ประเภทของระบบ X.25

3 การทำงานของ X.25 X.25 Packet Switch ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้งานมานานถึง 15 ปี แล้ว ในปัจจุบันผู้ใช้จะใช้วิธีการมาตรฐานของ De Facto ในการแปลง ข้อมูลที่รับเข้ามาให้อยู่ในรูป Packet ของ X.25 และส่งเข้าสู่เครือข่าย X.25 มีรูปแบบส่งข้อมูลเป็นแบบแพ็กเกจ X.25 เหมาะสมกับงาน ประเภทออนไลน์ที่ทำงานแบบรายการย่อยที่เป็นวงจรแบบสวิตช์สร้าง วงจรเทียม ในลักษณะประมวลผลทีละรายการ ข้อตกลง การติดตั้ง X.25 ข้อตกลงในการติดตั้ง X.25 เมื่ออุปกรณ์ DTE หนึ่งตัวจะทำการติดต่อกับตัวอื่นโดยจะ ทำการร้องขอต่อส่วนสื่อสาร. โดยอุปกรณ์ DTE จะได้รับการตอบรับข้อตกลงหรือยกเลิก จากการขอเชื่อมโยง.ถ้าการตอบรับเป็นการตก ลง ระบบของทั้งสองจะส่งข้อมูลเป็นแบบ Full Duplex.

4 ข้อดีของ X.25 1.ช่วยให้ remote Device สามารถที่จะติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล ความเร็วสูง 2.X.25 เป็นจุดต้นกำเนิดของ frame relay หรือ Cell Relay 3.เมื่อตรวจพบ Error packet ตัว Switching จะยกเลิก packet นั้นออกไปทันที ส่วน DTE ปลายทางก็จะรอจน Time-Out แล้วส่งใหม่ ข้อเสียของ X.25 ปัญหาของ x.25 คือ Inherent Delay เพราะมาจากเทคนิค store- and-forward และยังต่อมีการจอง buffer ขนาดใหญ่ ซึ่งตรงข้าม กับ frame relay ที่จะไม่มีการ store แต่จะ switch หาเส้นทางที่ เหมาะสมในทันที นอกจากนี้ x.25 ยังมีการตรวจสอบ Error ทุกครั้งที่ ได้รับ packet และก่อนที่จะ switch ต่อไปอีกที่

5 ประโยชน์และการประยุกต์ใช้เชิงสร้างสรรค์ เราจะใช้ X.25ในงานประเภทออนไลน์ที่ทำงานแบบรายการย่อยที่เป็น วงจรแบบสวิตช์สร้างวงจรเทียม ในลักษณะประมวลผลทีละรายการ ปกติจะใช้ในระบบ packet-switched โดยมีพาหะร่วมอยู่ด้วย เช่น บริษัทโทรศัพท์ทั่วๆ ไปการสื่อสารแห่งประเทศไทย ก็ใช้เทคโนโลยี X.25 ผ่านการหมุนโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการของ การสื่อสารแห่งประเทศไทย X.25 เป็นมาตรฐาน การสื่อสารที่ใช้ในระบบ Analog ใช้อยู่บนสายโทรศัพท์ ระบบที่ใช้สายไฟเบอร์ เป็นระบบ Digital เช่นมาตรฐาน ATM การประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ คือ การที่เราจะ พัฒนาให้ X.25 มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นกล่าวคือปกติแล้ว การทำงานของ X.25 จะเป็นแบบการสื่อสารโดยโทรศัพท์ มีการทำ session ด้วย การ call และการรับ call เช่น คุณมี Terminal อยู่ที่ กทม ต้องการ access ไป usa คุณต้องมีเบอร์ของคุณ และปลายทาง หมายเลขทั้งต้นทางและ ปลายทางจะถูกใส่ลงใน packet เมื่อคุณเรียกไปที่ Host หลังจาก clarify แล้ว ถ้าถูกต้อง host ก็จะเปิด session ให้เราก็ทำงานได้ แต่ เราต้องการให้มันสามารถทำงานได้มากกว่านั้นคือ สามารถที่จะ ติดต่อสื่อสารกันนอกโลกได้โดยที่ตัวเราอยู่ภายในโลก

6 ขอบคุณอาจารย์ วสันต์ ขอบคุณเพื่อนสนิทที่ทั้งฟัง และทั้งหลับ และทั้งคุย ขอบคุณห้อง 3104 ของคุณอาคารเรียนรวม ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt วันนี้ช่อง KFC จะฉายเรื่อง X.25 X.25 คืออะไร ? อุปกรณ์ X.25 และระบบ โปรโตคอล การทำงาน ของ X.25 ข้อดีและ ข้อเสียของ X.25 บทสรุป X.25 ประโยชน์และการ ประยุกต์ใช้เชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google