งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ARP (Address Resolution Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) เป็นโปรโตคอลชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกลางในการ สื่อสารสำหรับการจับคู่ (map) ระหว่าง Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ARP (Address Resolution Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) เป็นโปรโตคอลชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกลางในการ สื่อสารสำหรับการจับคู่ (map) ระหว่าง Internet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ARP (Address Resolution Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) เป็นโปรโตคอลชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกลางในการ สื่อสารสำหรับการจับคู่ (map) ระหว่าง Internet Protocol address (IP address) กับตำแหน่งของ อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย เช่น IP เวอร์ชัน 4 ใช้การ ระบุตำแหน่งขนาด 32 บิต ใน Ethernet ของระบบ ใช้การระบุ ตำแหน่ง 48 บิต ( การระบุตำแหน่งของ อุปกรณ์รู้จักในชื่อของ Media Access Control หรือ MAC address) ตาราง ARP ซึ่งมักจะเป็น cache จะรักษาการจับคู่ ระหว่าง MAC address กับ IP address โดย ARP ใช้กฎของโปรโตคอล สำหรับ การสร้างการจับคู่ และแปลงตำแหน่งทั้งสองฝ่าย

2 ARP (Address Resolution Protocol) ทำไมต้องมี ARP ? ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลจาก interface หนึ่ง ทุกๆ interface ที่อยู่ในเน็ตเวิร์คเดียวกันจะได้รับ ข้อมูล แต่มี เพียงอินเทอร์เฟสที่มี MAC Address ตรงกับ MAC Address ของผู้รับที่ระบุในเฟรมข้อมูลเท่านั้น ที่จะนำข้อมูลนั้นไป ประมวลผล ดังนั้นในการส่งข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีก เครื่องหนึ่ง ฝั่งผู้ส่งจะต้องระบุ MAC Address ของผู้รับให้ ถูกต้อง จึงจะสามารถส่งข้อมูลไปได้ สมมติว่า เครื่อง คอมพิวเตอร์ IP 172.17.3.12 ต้องการติดต่อกับ 161.246.10.21 การทำงานในระดับ IP จะสั่งให้ ส่งข้อมูล ไปยัง 172.17.3.1 ซึ่งเป็น default Router แต่ 172.17.2.12 จะรู้ได้อย่างไรว่า 172.17.2.12 มี MAC Address คืออะไร ? จุดนี้เองที่จะต้องมีการใช้ ARP ในการสอบถาม MAC Address จากเครื่องที่เราต้องการส่งข้อมูล เมื่อได้รับ MAC Address ของผู้รับมาแล้วจึงสามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องอีกฝั่ง เพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้นไปได้

3 ARP (Address Resolution Protocol) กลไกการทำงานของ ARP การทำงานของ ARP เป็นเรื่องไม่ซับซ้อน มี เพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้นคือ 1. เครื่องที่ต้องการสอบถาม MAC Address ส่ง ARP packet เรียกว่า ARP Request ซึ่งบรรจุ IP, MAC Address ของตนเอง และ IP Address ของ เครื่องที่ต้องการทราบ MAC Address ส่วน MAC Address ปลายทางนั้น จะถูกกำหนดเป็น FF:FF:FF:FF:FF:FF ซึ่งเป็น Broardcast Address เพื่อให้ ARP packet ถูกส่งไปยังเครื่องทุกเครื่องที่ อยู่ในเน็ตเวิร์คเดียวกัน ARP Request จะถูกส่งไปยังเครื่องทุกเครื่องในเน็ตเวิร์ค

4 ARP (Address Resolution Protocol) 2. เฉพาะเครื่องที่มี IP Address ตรงกับที่ ระบุใน ARP Packet จะตอบกลับมาด้วย ARP Packet เช่นกัน โดยใส่ MAC Address และ IP Address ของตนเองเป็นผู้ส่ง และใส่ MAC Address และ IP Address ของเครื่อง ที่ส่งมาเป็นผู้รับ packet ที่ตอบกลับนี้เรียกว่า ARP Reply ARP Reply จะถูกตอบกลับมาจากเครื่องที่มี IP Address เพื่อบอก MAC Address ของตนเอง

5 ARP (Address Resolution Protocol) เนื่องจากแต่ละโปรโตคอลมีรายละเอียดที่ แตกต่างกันตามประเภทของ LAN ดังนั้นจึงมี การ แยก ARP Request for Comments ตามประเภท ของโปรโตคอลสำหรับ Ethernet, asynchronous transfer mode, Fiber Distributed-Data Interface, HIPPI และโปรโตคอลอื่น ส่วน Reverse ARP สำหรับเครื่อง host ที่ไม่รู้จัก IP address นั้น RARP สามารถให้เครื่อง เหล่านี้ขอ IP address จาก ARP cache ของ Gateway

6 ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้ในทาง สร้างสรรค์ การติดตั้งฮาร์ดแวร์ในรถแต่ละคันที่สามารถ ส่งเฟรมข้อมูลเชื่อมต่อเครือข่ายของการ ทำงานของโพรโตคอล ARP โดยรถแต่ละคัน จะมีหมายเลขโพรโตคอลประจำรถเพื่อที่ สามารถติดต่อสัญญาณของรถที่ทำผิด กฎหมายหรือทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อง่ายต่อการติดตามควบคุมรถคันนั้นได้ บางทีอาจนำอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย เหล่านี้มาช่วยในเรื่องการก่อเหตุอาชญากรรม เพื่อช่วยไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ARP (Address Resolution Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) เป็นโปรโตคอลชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกลางในการ สื่อสารสำหรับการจับคู่ (map) ระหว่าง Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google