งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสื่อสารข้อมูลบนเครือข่าย. 2 ทุกสิ่งในโลกล้วน ไม่จีรังยั่งยืน.. ไม่เว้นแม้แต่ ความรู้ที่เรามี ฉะนั้นเรา จำเป็นต้องเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ขณะเดียวกันเราก็ยังต้องแข่งขันกับเวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสื่อสารข้อมูลบนเครือข่าย. 2 ทุกสิ่งในโลกล้วน ไม่จีรังยั่งยืน.. ไม่เว้นแม้แต่ ความรู้ที่เรามี ฉะนั้นเรา จำเป็นต้องเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ขณะเดียวกันเราก็ยังต้องแข่งขันกับเวลาที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสื่อสารข้อมูลบนเครือข่าย

2 2 ทุกสิ่งในโลกล้วน ไม่จีรังยั่งยืน.. ไม่เว้นแม้แต่ ความรู้ที่เรามี ฉะนั้นเรา จำเป็นต้องเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ขณะเดียวกันเราก็ยังต้องแข่งขันกับเวลาที่ เปลี่ยนไป เพราะนั่นหมายถึงสิ่งที่เราเรียนรู้ ก็เริ่มล้าสมัยไป แล้วเช่นกัน

3 3 เครือข่ายการสื่อสาร เบื้องต้น

4 4 Modem เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ คอมพิวเตอร์ (Digital ) ให้สามารถส่งสัญญาณผ่าน สายโทรศัพท์ (Analog) Modem ทางด้าน รับ ส่ง ทำงานสลับกัน Modulate and Demodulate

5 ADSL มาจากคำว่า Asymmetric Digital Subscriber Line เป็นเทคโนโลยีของ Modem แบบใหม่ ที่เปลี่ยนสายโทรศัพท์ ให้เป็นสื่อนำสัญญาณข้อมูลความเร็วสูง 5

6 ขีดความสามารถของ ADSL สามารถคุยโทรศัพท์พร้อมกันกับการ Access ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกัน ด้วยสายโทรศัพท์เส้นเดียวกัน สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วย ความเร็วเป็น 140 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้ Modem แบบ Analog การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเปิดอยู่เสมอ (Always-On Access) เนื่องจากการส่งถ่ายข้อมูลถูกแยกออกจากการ เรียกเข้ามาของ Voice หรือ FAX 6

7 7 Star Topology เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องจะต่อผ่าน Hub ซึ่งเป็นจุดกลางในการติดต่อนับเป็น เครือข่ายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะติดตั้งและ ดูแลรักษาระบบง่าย ราคาวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่แพง ข้อดี คือ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหา จะไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย

8 8 Server หรือ เครื่องแม่ข่าย เป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์หลัก ในเครือข่ายที่ทำหน้าที่จัดเก็บ และให้บริการ ข้อมูล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ให้กับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ใน เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เป็น Server เป็นเครื่องที่มี สมรรถนะสูง และ มีหน่วยความจำสูงกว่า คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในเครือข่าย Server หรือ เครื่องแม่ข่าย เป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์หลัก ในเครือข่ายที่ทำหน้าที่จัดเก็บ และให้บริการ ข้อมูล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ให้กับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ใน เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เป็น Server เป็นเครื่องที่มี สมรรถนะสูง และ มีหน่วยความจำสูงกว่า คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในเครือข่าย นักศึกษาทำการสมัครใช้บริการ Host เพื่อเผยแพร่ งาน

9 9 Router เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่การ เชื่อมต่อเครือข่าย Hub เอาไว้สำหรับ switching ข้อมูล ระหว่าง เครื่องที่ อยู่ใน lan เดียวกัน โดยต่อ แบบ star โดยใช้สาย UTP และหัว RJ 45 แต่ถ้าจะ เอา lan ของเราไป ต่อเข้ากับ internet หรือ วง network อื่นๆ จำเป็นต้องใช้ Router และ ก็ Gateway มาคั่นกลาง Bridge เป็น hub รุ่นเก่า ที่ต้องใช้ software เดี๋ยวนี้เลิกใช้ แล้ว แต่มาใช้ Switching ซึ่งก็คือ Hub ชนิดหนึ่งเหมือนกัน

10 10 Access point คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ คล้ายคลึงกับ switching hub ของระบบเครือข่ายปกติ โดย Access Point ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ทางคลื่นความถี่สูงกับ Wireless Card ซึ่งติดตั้งบนเครื่องของผู้ใช้ Access point คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ คล้ายคลึงกับ switching hub ของระบบเครือข่ายปกติ โดย Access Point ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ทางคลื่นความถี่สูงกับ Wireless Card ซึ่งติดตั้งบนเครื่องของผู้ใช้

11 11 Air Card โมเด็ม สำหรับเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ PC / Notebook กับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ความเร็วสูงโดยผ่านโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า GPRS และ EDGE ใน ปัจจุบัน ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนขอแค่ให้มีสัญญาณ โทรศัพท์มือถือ ก็สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตด้วย air card ได้ทันที โมเด็ม สำหรับเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ PC / Notebook กับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ความเร็วสูงโดยผ่านโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า GPRS และ EDGE ใน ปัจจุบัน ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนขอแค่ให้มีสัญญาณ โทรศัพท์มือถือ ก็สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตด้วย air card ได้ทันที

12 12 GPRS ย่อมาจาก General Packet Radio Service คือ การเพิ่มมาตรฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ GSM ให้รองรับการสื่อสารด้วยข้อมูลเพิ่ม บนเครือข่ายเสียงที่มีอยู่เดิม GPRS ย่อมาจาก General Packet Radio Service คือ การเพิ่มมาตรฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ GSM ให้รองรับการสื่อสารด้วยข้อมูลเพิ่ม บนเครือข่ายเสียงที่มีอยู่เดิม EDGE ย่อมาจาก Enhance Data Rates for Global เป็นเทคโนโลยีมือถืออีกขั้นหนึ่ง ที่พัฒนาขึ้นจาก GPRS ใช้รับ - ส่งข้อมูลด้วยเครือข่ายไร้ สายความเร็วสูง EDGE ย่อมาจาก Enhance Data Rates for Global เป็นเทคโนโลยีมือถืออีกขั้นหนึ่ง ที่พัฒนาขึ้นจาก GPRS ใช้รับ - ส่งข้อมูลด้วยเครือข่ายไร้ สายความเร็วสูง

13 GPS Navigator GPS Tracking GPS Navigator GPS Tracking GPS หรือ Global Position System คือ ระบบค้นหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วย สัญญาณดาวเทียม GPS หรือ Global Position System คือ ระบบค้นหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วย สัญญาณดาวเทียม 13

14 14 Hub / Repeater เป็นอุปกรณ์ที่ทวนและ ขยายสัญญาณ เพื่อส่งต่อ ไปยังอุปกรณ์อื่น ให้ได้ระยะทางที่ยาวไกลขึ้น โดยไม่ มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลก่อนและหลัง การรับ - ส่ง และไม่มีการใช้ ซอฟท์แวร์ใด ๆ มาเกี่ยวข้อง การติดตั้งง่าย ข้อเสียคือ ความเร็วในการส่งข้อมูล จะ เฉลี่ยลดลง เมื่อมีคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อมากขึ้น Hub / Repeater เป็นอุปกรณ์ที่ทวนและ ขยายสัญญาณ เพื่อส่งต่อ ไปยังอุปกรณ์อื่น ให้ได้ระยะทางที่ยาวไกลขึ้น โดยไม่ มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลก่อนและหลัง การรับ - ส่ง และไม่มีการใช้ ซอฟท์แวร์ใด ๆ มาเกี่ยวข้อง การติดตั้งง่าย ข้อเสียคือ ความเร็วในการส่งข้อมูล จะ เฉลี่ยลดลง เมื่อมีคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อมากขึ้น

15 15 Switching Hub ต่างจาก Hub ในเรื่องส่ง ข้อมูล Hub จะส่งกระจายไปทางซ้ายและขวาเช่น ถ้าส่ง ข้อมูลจาก port 3 มันจะกระจายข้อมูลไป port 1,2 - 4,5,6,7,8 ไปเรื่อยๆ แต่ Switching hub จะสามารถส่งข้อมูลไปที่เครื่อง ที่มี่คำสั่งเรียกข้อมูลโดยตรง ** เพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อต้องระวัง. เพราะ ราคา.. ต่างกันมาก Switching Hub ต่างจาก Hub ในเรื่องส่ง ข้อมูล Hub จะส่งกระจายไปทางซ้ายและขวาเช่น ถ้าส่ง ข้อมูลจาก port 3 มันจะกระจายข้อมูลไป port 1,2 - 4,5,6,7,8 ไปเรื่อยๆ แต่ Switching hub จะสามารถส่งข้อมูลไปที่เครื่อง ที่มี่คำสั่งเรียกข้อมูลโดยตรง ** เพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อต้องระวัง. เพราะ ราคา.. ต่างกันมาก

16 16 สาย UTP และหัวต่อ RJ 45 ที่มักนิยมเรียก กันว่าสาย แลน ประกอบด้วยสาย 4 คู่ แต่ละคู่จะบิดเป็น เกลียวดังรูป สาย UTP และหัวต่อ RJ 45 ที่มักนิยมเรียก กันว่าสาย แลน ประกอบด้วยสาย 4 คู่ แต่ละคู่จะบิดเป็น เกลียวดังรูป Unshielded Twisted Pair (UTP)

17 17

18 18 Shield Signal Shield Twisted Pair Coa xial

19 19 ใยแก้วนำแสง (Optic Fiber) 1. ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้มาก 2. ส่งข้อมูลได้ระยะไกลโดยไม่ต้องมีตัวขยาย สัญญาณ 3. การดักสัญญาณทำได้ยาก ข้อมูลจึงมีความ ปลอดภัยมากกว่าสายส่งแบบอื่น ใยแก้วนำแสง (Optic Fiber) 1. ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้มาก 2. ส่งข้อมูลได้ระยะไกลโดยไม่ต้องมีตัวขยาย สัญญาณ 3. การดักสัญญาณทำได้ยาก ข้อมูลจึงมีความ ปลอดภัยมากกว่าสายส่งแบบอื่น

20 20


ดาวน์โหลด ppt 1 การสื่อสารข้อมูลบนเครือข่าย. 2 ทุกสิ่งในโลกล้วน ไม่จีรังยั่งยืน.. ไม่เว้นแม้แต่ ความรู้ที่เรามี ฉะนั้นเรา จำเป็นต้องเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ขณะเดียวกันเราก็ยังต้องแข่งขันกับเวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google