งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา COM 3701 ระบบการ สื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา COM 3701 ระบบการ สื่อสารข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา COM 3701 ระบบการ สื่อสารข้อมูล

2 1. ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ข้อมูล Modem, Computer, โทรศัพท์, วิทยุ, โทรทัศน์ 2. การถ่ายทอดสัญญาณข้อมูลมีกี่แบบ ทิศทางเดียว simplex, กึ่งทางคู่ กึ่งสองทาง half duplex, สองทาง Full duplex, แบบสะ ท้องกลับ echo plex 3. รูปแบบของโปรโตคอล ในระบบการสื่อสาร ข้อมูลมีอะไรบ้าง Bus, Star, Ring, Hybrid ผสม

3 4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง LAN, MAN, WAN 5. จงบอกองค์ประกอบพื้นฐานที่ใช้ในการ สื่อสาร ข้อมูล ผู้ส่ง - ผู้รับ, สื่อกลาง, โปรโตคอล, ข่าวสาร ข้อมูล 6. ในระบบการสื่อสารข้อมูลมีการใช้สัญญาณ ใดบ้าง Digital, Analog 7. จงยกตัวอย่างสื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ควบคุมทิศทางได้ – โคแอกเชียล สายเกลียวคู่ สายคู่ บิดเกลียว สายไฟเบอร์ออฟติก ควบคุมไม่ได้ - ดาวเทียม อินฟาเรด บลูทูธ คลื่นวิทยุ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา COM 3701 ระบบการ สื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google