งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) เป็น แหล่งต้นทางของการสื่อสาร 2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) เป็น แหล่งปลายทางของการสื่อสาร 3. ข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) เป็น แหล่งต้นทางของการสื่อสาร 2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) เป็น แหล่งปลายทางของการสื่อสาร 3. ข่าวสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) เป็น แหล่งต้นทางของการสื่อสาร 2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) เป็น แหล่งปลายทางของการสื่อสาร 3. ข่าวสาร (Message) เป็นตัวเนื้อหาของข้อมูล เช่น ข้อความ เสียง รูปภาพ 4. สื่อกลางหรือตัวกลางในการนำส่งข้อมูล (Medium) เป็น สื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการนำข้อมูลจากต้นทางไปยัง ปลายทาง ซึ่งอาจเป็นตัวกลางที่มี หรือ ไม่ใช้สายสัญญาณก็ ได้ 5. โปรโตคอล (Protocol) เป็นข้อกำหนดหรือข้อตกลงถึง กฎระเบียบและวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับมี ความเข้าใจตรงกัน

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 ถะ.... ถะ.... ถะ.... ถะ.... ถะ

23 4.Metropolitan Area Network 1.Local Area Network 2.Personal Area Network 3.Wide Area Network

24

25

26 แงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เสียใจด้วย.. ผิด จ้า ลองใหม่นะ

27 4. เครือข่ายระดับเดียวกัน ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามขนาด บริเวณพื้นที่บริการ 1. เครือข่าย ส่วนบุคคล 2. เครือข่ายเฉพาะที่ 3. เครือข่ายนคร หลวง

28

29 เอ่อ... คือว่า... ฉันรักเธอ ถูกต้อง ขอรับ

30 เอ่อ... คือว่า... ฉันไม่รักเธอ แล้วนะ รู้ไหม ว่ามัน ผิด

31 ก. พ. ศ. 2516 ข. พ. ศ. 2513 ค. พ. ศ. 25ค. พ. ศ. 2530 ง. พ. ศ. 2512

32 พ. ศ. 2513พ. ศ. 2513 - การสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางที่อยู่ ไกลเข้ามายังคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเพื่อประมวลผล พ. ศ. 2516พ. ศ. 2516 – การสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ในระยะใกล้เพื่อ ทำงานร่วมกัน เช่น ระบบ อินเทอร์เน็ต พ. ศ. 25พ. ศ. 2530 - การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

33 ข้อนี้ ผิด นะจ๊ะ

34 ถูกต้ อง

35 ก. แพนไร้ สาย ข. แพนมี สาย ค. แพน เฉพาะที่ ง. แพนที่ กว้าง

36

37 แย่แล้ว.. ข้อนี้ผิด

38 ดีจัง.. ข้อนี้ ถูกต้อง

39 ก. ตัวรับเครือข่ายกับตัวส่งเครือข่ายเข้าด้วยกัน ข. เครือข่ายกับตัวรับเครือข่ายเข้าด้วยกัน ค. อุปกรณ์เครือข่ายกับอุปกรณ์เครือข่ายเข้า ด้วยกัน ง. ตัวรับเครือข่ายกับตัวรับ เครือข่ายเข้าด้วยกัน

40

41

42

43

44

45 ลองพยายามทำใหม่ ดูนะ

46

47 1. เครือข่ายแวน 2. เครือข่ายแพน1. เครือข่ายแวน 2. เครือข่ายแพน 3. เครือข่ายแมน 4. เครือข่ายแลน3. เครือข่ายแมน 4. เครือข่ายแลน ข้อใดคือเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมระบบ คอมพิวเตอร์ในระยะไกล

48 เครือข่ายแวน เป็น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ ในระยะ ห่างไกล เช่นเชื่อมโยง ระหว่างจังหวัด ระหว่าง ประเทศ เครือข่ายแวน เป็นเครือข่ายที่ ทำให้ เครือข่ายแลน หลายๆ เครือข่าย เชื่อมถึง กันได้ เช่นที่ ทำการ สาขาทุกแห่ง ของ ธนาคาร แห่งหนึ่ง มีเครือข่าย แลน เพื่อใช้ทำงาน ภายในสาขา นั้นๆ และมีการ เชื่อมโยง เครือข่ายแลน ของทุกสาขา ให้ เป็นระบบ เดียวด้วย เครือข่าย แวน

49

50 เก่งจังเลย

51

52

53 พยายามอีก หน่อยนะ

54

55 ข้อใดเป็นการเชื่อมโยง เครื่อข่ายส่วนบุคคลหรือแพน 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆภายใน บ้าน ภายในอาคาร 2. ใช้บลูทูธเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือเข้า กับหูฟังและไมโครโฟนไร้สาย 3. ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่าง จังหวัด 4. ถูกทุกข้อ

56

57

58

59 ข้อใดถูกต้อง 1. บิดต่อวินาทีคือ kbps 2.’ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล ’ ได้คิดค้น รหัสมอร์สเพื่อใช้ในการสื่อสาร ( โทรเลข ) 3. เครือข่ายนครหลวงหรือแมน เป็นการ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรือแลนหลาย เครือข่ายที่ตั้งอยู่ในบริเวณไม่ไกลกันนัก หรือภายในอาณาเขตของเมืองเดียวเข้า กันด้วยกัน 4. ผิดทุกข้อ

60

61 คุณตอบ … ข้อนี้ ผิด

62 คุณตอบ … ถูกต้อ ง นะคะ

63

64

65 คุณตอบ … ข้อนี้ ผิด

66 คุณตอบ … ถูกต้อ ง นะคะ

67 ใครเป็นคนประดิษฐ์ โทรศัพท์เพื่อสื่อสารด้วยเสียง ผ่านสายตัวนำ 1. อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล 2. เซมมัวล์ มอร์ส 3. กูกลิโกโม มาร์โคนี 4. เมนเดเลเอฟ

68

69 ข้อนี้ ผิด คุณตอบ …

70

71

72

73 ข้อนี้ ผิด

74 คุณตอบ … ถูกต้อง นะคะ

75

76

77 คุณตอบ … ข้อนี้ ผิด

78 คุณตอบ … ถูกต้อ ง นะคะ

79

80

81 ข้อนี้.. ผิด 

82 ข้อนี้.. ถูก


ดาวน์โหลด ppt 1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) เป็น แหล่งต้นทางของการสื่อสาร 2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) เป็น แหล่งปลายทางของการสื่อสาร 3. ข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google