งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การเลือกซื้อใช้งาน และ การติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย ✦ Network interface cards ✦ Hubs and switches ✦ Access points and base stations ✦ Routers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การเลือกซื้อใช้งาน และ การติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย ✦ Network interface cards ✦ Hubs and switches ✦ Access points and base stations ✦ Routers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การเลือกซื้อใช้งาน และ การติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย ✦ Network interface cards ✦ Hubs and switches ✦ Access points and base stations ✦ Routers

2 การเลือกซื้อและการติดตั้ง NETWORK INTERFACE CARD โดยดูลักษณะเทคโนโลยีการเลือก ซื้อดังนี้ การเชื่อมต่อ หมายถึงลักษณะของการเชื่อมต่อโดยใช้สายนำสัญญาณทำการ เชื่อมต่อเครือข่าย ปัจจุบันจะใช้การเชื่อมต่อตามมาตราฐาน Ethernet ( อีเทอร์เน็ต ) โดยมีแบบทั้งเชื่อมต่อแบบ โคแอ็กเชียล และอีกแบบ หนึ่งคือ ยูทีพี Boot Rom ชิปตัวเล็กๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมบน LAN Card ทำหน้าที่ในการเชื่อมเข้า ระบบเครือข่ายอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้อง boot ผ่านทางฮาร์ดดิสก์ WOL (Wake On Lan) คุณสมบัติใหม่ของ LAN Card โดยคุณสมบัตินี้จะใช้สำหรับการ ควบคุมการเปิด - ปิด ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านการควบคุมจาก ศูนย์กลาง (LAN Card รุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติติดมาด้วย ) Speed ความเร็วในการเชื่อมต่อ ทั้งนี้จะขึ้นกับระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับ ความเร็ว ตัวอย่างความเร็วที่สามารถหาเลือกซื้อได้ เช่น 10/100Base-TX, 10/100/1000Base-TX และ 1000Base-TX โดย ความเร็วเหล่านี้มีหน่วยเป็น Mbps หรือ เมกกะมิตต่อวินาที ดังนั้นการ เลือกซื้อ LAN Card ต้องดูในระบบเครือข่ายของเราก่อนว่ารองรับ ความเร็วเท่าใด อย่างไรก็ตาม สมมติว่าความเร็วในเครือข่ายของเรา เท่ากับ 100 เราอาจเลือกซื้อ LAN Card ที่ความเร็ว 100 mbps ขึ้นไป

3 การติดตั้ง N ETWORK C ARD ปิดสวิทซ์คอมพิวเตอร์ เปิดฝาเครื่องคอมพพิวเตอร์ นำ Network Card เสียบกับ Slot ของคอมพิวเตอร์

4 การเลือกซื้อ และ ติดตั้ง HUB หรือ SWITCH 1. ความเร็ว ถ้าหากการ์ดเครือข่ายในระบบมีความเร็ว 10/100 Mbps ก็ควรใช้ Hub หรือ switch ที่มีความเร็ว เท่ากันคือ 10/100Mbps 2. จำนวนช่องต่อเข้าคอมพิวเตอร์ (Ports) และควรจะเลือก ช่องที่ต่อพอร์ทเผื่อไว้ในอนาคตด้วย

5 การซื้อ ACCESS POINT หรือ BASE STATIONS - ความเร็วในการรับส่งข้อมูล - รัศมีของผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมถึง - ความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่น - Access Point หรือผลิตภัณฑ์ไร้สายอื่นมีความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณ และกำลังส่งได้ - ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ - การติดตั้งที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน - มีฟังก์ชันในการเข้ารหัสสัญญาณที่ใช้เพื่อความปลอดภัย - มีการพัฒนาและมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดผ่านเว็ปไซต์ ของผู้ผลิต - ผลิตภัณฑ์มีไฟแสดงสถานการณ์ทำงาน - ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายแสดงการผ่านการตรวจสอบ มาตรฐานจาก Wi-Fi Alliance

6 การติดตั้ง ACCESS POINT หรือ BASE STATIONS เสียบปลั๊กเข้ากับเครื่อง Access Point ต่อ LAN จาก Modem เข้ากับ Port Internet ของเครื่อง Access Point Connect กับ Access Point ซึ่งได้กำหนด SSID เอาไว้ แล้ว ผ่านทาง Wireless Network Connection เปิด Internet Explorer แล้วระบบจะ Redirect ไปที่หน้า Welcome Page ได้ทันที

7 การทำงานด้วย R OUTER Router มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มันป้องกันเครือข่าย ของคุณด้วย firewall เมื่อคุณทำการเชื่อมต่อระบบและมี การติดต่อข้อมูลที่รวดเร็ว Router เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานในเครือข่ายภายในบ้าน หรือสำนักงานขนาดเล็ก มันสามารถทำให้ คอมพิวเตอร์หลายเครื่องเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตที่มี เพียง 1 เส้นได้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การเลือกซื้อใช้งาน และ การติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย ✦ Network interface cards ✦ Hubs and switches ✦ Access points and base stations ✦ Routers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google