งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TelecommunicationAndNetworks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TelecommunicationAndNetworks"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TelecommunicationAndNetworks
เรื่อง GPRS

2 ความหมาย GPRS ย่อมา จาก Genera Packet Radio Service ซึ่งจัดว่าเป็นเทคโนโลยีในการรับและส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย โดยที่จะมีการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายข้อมูล ซึ่งอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะมากขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถที่จะรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สำหรับรูปแบบระบบความปลอดภัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือ ส่วนแรกเริ่มจาก เครือข่าย AIS โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำมาใช้ จะต้องมี SIM Card ที่รองรับระบบ GPRS และต้องจดทะเบียนของรหัสผ่านพิเศษ เพื่อเรียกเข้าสู่ระบบเครือข่าย GPRS ระบบจะทำการสร้างช่องทางพิเศษ ที่เรียกว่า GTP ย่อมาจาก GPRS Tunneling Protocol สำหรับส่งผ่านข้อมูลออกไปยัง Gateway ของเครือข่าย

3 ขอบข่ายทางทฤษฎี GPRS คือวิวัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลไร้สายแบบ packet switching เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการสื่อสารข้อมูลแบบ CSD ของเครือข่าย GSM เดิมทำให้ผู้ใช้มีทางเลือกใหม่ในการสื่อสารในรูปแบบ packet-based การขยายขีดความสามารถของเครือข่ายแบบ CSD เดิมให้เพิ่มความสามารถในการให้บริการแบบ packet switching ข้อมูลที่รับส่งผ่านเครือข่าย GPRS จะถูกตัดแบ่งเป็น packet ย่อยๆ ก่อน ในแต่ละpacketจะมีข้อมูลระบุถึงที่มาที่สัมพันธ์กันเพื่อใช้ในการประกอบ กลับขึ้นมาเป็นข้อมูลเดิมอีกครั้ง เปรียบได้กับเกม jigsaw ที่รูปภาพถูกตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆ จากโรงงานแล้วบรรจุใสถุงขายให้ลูกค้า โดยในระหว่างทางขนส่งให้กับลูกค้านั้น ภาพชิ้นเล็กแต่ละชิ้นก็จะถูคลุกคละกันไป เมื่อเรานำมันมาต่อเข้าด้วยกันก็ใช้วิธีดูจากความสัมพันธ์ของแต่ละชิ้นซึ่งอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป ใน internet เองก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเครือข่ายข้อมูลแบบ packet ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่นิยมสูงสุดในปัจจุบัน

4 ข้อดีของ GPRS 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย - เทคโนโลยี GPRS จะทำให้การคิดอัตราค่าบริการในการใช้ อินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการรับ และส่งข้อมูล ไม่ใช่ช่วงเวลาในการเชื่อมต่อ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ จ่ายเพียงแค่อัตราค่าบริการในการดาวน์โหลด และอัพโหลดเท่านั้น 2. รวดเร็วยิ่งขึ้น - GPRS สามารถเชื่อมต่อ และรับข้อมูลจ่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM ทั่วไป ซึ่งมีความเร็วเพียง 9.6 KBPS แต่ GPRS สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 40 KBPS ทำให้การเข้าสู่ web หรือการรับส่ง เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดาย 3. คุ้มค่า - เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อย แต่รับผลตอบแทนจากการรับ-ส่งข้อมูลอย่างมากมาย สามารถรับข้อมูลในรูปแบบของ Multimedia ได้ไม่จำกักว่าต้องเป็นเพียงเสียงอย่างเดียว เช่นการชม Video Clip ผ่านทางอุปกรณ์ PDA ได้ 4. น่าใช้ - GPRS ทำให้ท่านได้รับข้อมูลในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อความ หรือรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพ เสียง และวีดิโอ ทำให้การติดต่อสื่อสารของคุณผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ซ้ำซากอีกต่อไป

5 ข้อเสียของGPRS GPRS จัดว่าเป็นเทคโนโลยีในการรับและส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย โดยที่จะมีการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลว่า Lasco.A ไวรัสบนมือถือสามารถแพร่กระจายผ่านทางการเชื่อมต่อแบบไร้สายและแนบตัวเองไปกับไฟล์ Apication ต่างๆ บนมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการซิมเซียน โดยมันจะถูกกระตุ้นให้ทำงานเมื่อเจ้าของคลิกและติดตั้งไฟล์ที่มีไวรัสเข้าในมือถือ พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนไฟล์ให้กันระหว่างผู้ใช้มือถือจะทำให้ไวรัส Lasco.A แพร่กระจายได้

6 ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลในพื้นที่ที่เครือข่ายการสื่อสารปกติเข้าไม่ถึง เช่นพื้นที่ที่ห่างไกล ที่ทุรกันดาร เพื่อทดแทนระบบการรับส่งข้อมูลเดิมที่มีราคาแพงและรับส่งข้อมูลปริมาณไม่มากแต่บ่อยครั้ง หรือต้องการการเชื่อมต่อเครือข่ายตลอดเวลา เนื่องจากระบบ GPRS คิดค่าใช้บริการตามปริมาณข้อมูลที่รับส่ง เพื่อประยุกต์ใช้ในงานในลักษณะอื่นๆ เช่น การรายงานผลนอกสถานที่ การติดตามการเคลื่อนที่ของบุคคล เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt TelecommunicationAndNetworks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google