งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TelecommunicationAndNetworks เรื่อง GPRS. ความหมาย GPRS ย่อมา จาก Genera Packet Radio Service ซึ่งจัดว่าเป็นเทคโนโลยีในการรับและส่งข้อมูลผ่านทาง เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TelecommunicationAndNetworks เรื่อง GPRS. ความหมาย GPRS ย่อมา จาก Genera Packet Radio Service ซึ่งจัดว่าเป็นเทคโนโลยีในการรับและส่งข้อมูลผ่านทาง เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TelecommunicationAndNetworks เรื่อง GPRS

2 ความหมาย GPRS ย่อมา จาก Genera Packet Radio Service ซึ่งจัดว่าเป็นเทคโนโลยีในการรับและส่งข้อมูลผ่านทาง เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย โดยที่จะมีการ เชื่อมต่อแบบเครือข่ายข้อมูล ซึ่งอัตราความเร็วในการรับส่ง ข้อมูลจะมากขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถที่จะรับส่งข้อมูลในรูปแบบ ต่างๆ สำหรับรูปแบบระบบความปลอดภัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือ ส่วนแรกเริ่มจาก เครือข่าย AIS โดย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำมาใช้ จะต้องมี SIM Card ที่รองรับ ระบบ GPRS และต้องจดทะเบียนของรหัสผ่านพิเศษ เพื่อ เรียกเข้าสู่ระบบเครือข่าย GPRS ระบบจะทำการสร้าง ช่องทางพิเศษ ที่เรียกว่า GTP ย่อมาจาก GPRS Tunneling Protocol สำหรับส่งผ่านข้อมูลออกไปยัง Gateway ของ เครือข่าย

3 ขอบข่ายทางทฤษฎี GPRS คือวิวัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลไร้สายแบบ packet switching เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการสื่อสาร ข้อมูลแบบ CSD ของเครือข่าย GSM เดิมทำให้ผู้ใช้มี ทางเลือกใหม่ในการสื่อสารในรูปแบบ packet-based การ ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายแบบ CSD เดิมให้เพิ่ม ความสามารถในการให้บริการแบบ packet switching ข้อมูลที่รับส่งผ่านเครือข่าย GPRS จะถูกตัดแบ่งเป็น packet ย่อยๆ ก่อน ในแต่ละ packet จะมีข้อมูลระบุถึงที่มาที่สัมพันธ์ กันเพื่อใช้ในการประกอบ กลับขึ้นมาเป็นข้อมูลเดิมอีกครั้ง เปรียบได้กับเกม jigsaw ที่รูปภาพถูกตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆ จากโรงงานแล้วบรรจุใสถุงขายให้ลูกค้า โดยในระหว่างทาง ขนส่งให้กับลูกค้านั้น ภาพชิ้นเล็กแต่ละชิ้นก็จะถูคลุกคละกัน ไป เมื่อเรานำมันมาต่อเข้าด้วยกันก็ใช้วิธีดูจากความสัมพันธ์ ของแต่ละชิ้นซึ่งอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป ใน internet เองก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเครือข่ายข้อมูลแบบ packet ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่นิยมสูงสุดในปัจจุบัน

4 ข้อดีของ GPRS 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย - เทคโนโลยี GPRS จะทำให้การคิด อัตราค่าบริการในการใช้ อินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการ รับ และส่งข้อมูล ไม่ใช่ช่วงเวลาในการเชื่อมต่อ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ จ่ายเพียงแค่อัตราค่าบริการในการดาวน์โหลด และอัพโหลด เท่านั้น 2. รวดเร็วยิ่งขึ้น - GPRS สามารถเชื่อมต่อ และรับข้อมูลจ่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ระบบ GSM ทั่วไป ซึ่งมีความเร็วเพียง 9.6 KBPS แต่ GPRS สามารถรับ - ส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 40 KBPS ทำให้การเข้าสู่ web หรือการรับส่ง e-mail เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดาย 3. คุ้มค่า - เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อย แต่รับผลตอบแทนจากการรับ - ส่งข้อมูลอย่างมากมาย สามารถรับข้อมูลในรูปแบบของ Multimedia ได้ไม่จำกักว่าต้องเป็นเพียงเสียงอย่างเดียว เช่นการ ชม Video Clip ผ่านทางอุปกรณ์ PDA ได้ 4. น่าใช้ - GPRS ทำให้ท่านได้รับข้อมูลในทุกรูปแบบไม่ว่าจะ เป็นในรูปแบบข้อความ หรือรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบไปด้วย รูปภาพ เสียง และวีดิโอ ทำให้การติดต่อสื่อสารของคุณผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ซ้ำซากอีกต่อไป

5 ข้อเสียของ GPRS GPRS จัดว่าเป็นเทคโนโลยีในการรับและส่งข้อมูลผ่านทาง เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย โดยที่จะมีการ เชื่อมต่อแบบเครือข่ายข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลว่า Lasco.A ไวรัสบนมือถือสามารถแพร่กระจายผ่านทางการ เชื่อมต่อแบบไร้สายและแนบตัวเองไปกับไฟล์ Apication ต่างๆ บนมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการซิมเซียน โดยมันจะ ถูกกระตุ้นให้ทำงานเมื่อเจ้าของคลิกและติดตั้งไฟล์ที่มีไวรัส เข้าในมือถือ พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนไฟล์ให้กันระหว่าง ผู้ใช้มือถือจะทำให้ไวรัส Lasco.A แพร่กระจายได้

6 ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิง สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลในพื้นที่ที่เครือข่ายการสื่อสาร ปกติเข้าไม่ถึง เช่นพื้นที่ที่ห่างไกล ที่ทุรกันดาร เพื่อทดแทนระบบการรับส่งข้อมูลเดิมที่มีราคาแพงและ รับส่งข้อมูลปริมาณไม่มากแต่บ่อยครั้ง หรือต้องการการ เชื่อมต่อเครือข่ายตลอดเวลา เนื่องจากระบบ GPRS คิดค่า ใช้บริการตามปริมาณข้อมูลที่รับส่ง เพื่อประยุกต์ใช้ในงานในลักษณะอื่นๆ เช่น การรายงานผล นอกสถานที่ การติดตามการเคลื่อนที่ของบุคคล เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt TelecommunicationAndNetworks เรื่อง GPRS. ความหมาย GPRS ย่อมา จาก Genera Packet Radio Service ซึ่งจัดว่าเป็นเทคโนโลยีในการรับและส่งข้อมูลผ่านทาง เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google