งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SMTP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SMTP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SMTP

2 ประจำเซิร์ฟเวอร์ที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ เซิร์ฟเวอร์ยังทำหน้า
อีเมล์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนเกี่ยวข้องอยู่ อีเมล์เป็นระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ปัจจุบันมีผู้ใช้อีเมล์บนอินเทอร์เน็ตหลายร้อยล้านคน และในที่สุดทุกคนก็จะเป็นสมาชิกบนระบบอีเมล์และติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง ระบบการจัดส่งอีเมล์ประกอบด้วย เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวหลัก เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้แอดเดรส ประจำเซิร์ฟเวอร์ที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ เซิร์ฟเวอร์ยังทำหน้า ที่ที่สำคัญคือ เป็นผู้รับส่งจดหมายระหว่างกันโดยใช้โปรโตคอล ที่ชื่อ SMTP-Simple Mail Transfer Protocol

3 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
คือ เป็นโปรโตคอล ของ TCP/IP ใช้ในการส่งและรับ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปยังเครื่องบริการอื่น ๆ ซี่งสามารถส่งเมล์ไปยังผู้ใช้ได้ทั่วโลก และมีโปรโตคอลที่ใช้รับส่งชัดเจน

4 SMTP มีความจำกัดในด้านแถวคอย (Queue) ของ messageในด้านรับ ตามปกติจะใช้ร่วมกับโปรโตคอลอื่น อีกตัว เช่น POP3 หรือ Internet Message Access Protocol เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บเมล์ไว้ใน server mailbox และดาวน์โหลดจาก server ในอีกความหมาย คือ SMTP ใช้สำหรับการส่งเมล์ของผู้ใช้ และ POP3 หรือ IMAP ใช้สำหรับเมล์แล้ว เก็บไว้ในเครื่องแม่ข่าย โปรแกรม ส่วนใหญ่

5 ลักษณะการรับส่ง ภายในเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีโปรแกรมที่ทำงานตลอดเวลา ทำหน้าที่รับส่งจดหมาย เรียกว่า mail reciever and sender การรับโปรแกรมนี้ จะทำเป็นโปรแกรมแบบแบ็กกราวด์ที่ทำงาน ในลักษณะเดมอนโปรแกรม กล่าวคือ เมื่อมีจดหมายจากเครื่องอื่น ติดต่อเข้ามามันจะรับและจัดเก็บไว้ในที่ ๆ ถูกต้อง ทำนองเดียวกัน ถ้ามีการส่งออก มันก็จะติดต่อออก ไป รูปแบบการรับส่งใช้โปรโตคอล SMTP

6 ระบบรับส่งจดหมายยังมีการเชื่อมโยงกันผ่านตัวกลาง ที่เรียกว่า เมล์เอ็กซ์เชนจ์ (mail exchange) ระบบเมล์เอ็กซ์เชนจ์เป็นตัวกลางที่ รับส่งจดหมายให้อีก เช่น ในองค์กรหนึ่งมีเมล์เซอร์ฟเวอร์ หลายเครื่อง บางเครื่องไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น การ ดำเนินการบางอย่าง จึงต้องส่งมายังเมล์เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อรอการรับส่ง

7 SMTP ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คนนอกองค์กร หรือ IP ที่อยู่นอกองค์กรใช้งาน SMTP
เป็นการเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจาก Hacker หรือ Spam Mail

8 การนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนา SMTP ให้เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งและรับ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่นิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาระบบป้องกัน Worm, Virus และ Spam Mail อย่างดี เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ และเพิ่มลูกเล่นในการใช้งาน SMTP เพื่อสนองความต้องของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้ SMTP ทำธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นจากในอดีตที่มีขั้นตอนทียุ่งยากซับซ้อนใช้เวลานานทำให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ ยากแก่การที่จะเข้าใจ ในปัจจุบันเวลาถือว่าเป็นสิ่งมีค่าที่ใช้ไปแล้วไม่สามารถนำกลับคืนมาได้ ดังนั้นการรับส่งข่าวสารที่รวดเร็วจึงเป็นหนทางที่ทำให้รับรู้ข่าวสารได้ภายในเวลาที่รวดเร็วแม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม ดังนั้น SMTP ดังที่กล่าวไปข้างต้นจึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

9 จัดทำโดย กลุ่มที่ 48 1. น.ส.ทิพนาถ พระนคร B4970361


ดาวน์โหลด ppt SMTP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google