งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอ เรื่อง x.25. เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง x.25 คือ เส้นทางการ ส่งข้อมูล การทำงานของ x.25 สรุป ส่วนประกอบ ของ x.25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอ เรื่อง x.25. เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง x.25 คือ เส้นทางการ ส่งข้อมูล การทำงานของ x.25 สรุป ส่วนประกอบ ของ x.25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอ เรื่อง x.25

2 เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง x.25 คือ เส้นทางการ ส่งข้อมูล การทำงานของ x.25 สรุป ส่วนประกอบ ของ x.25

3 โพรโทคอล โพรโทคอล (protocol) หรือชื่อไทยว่า เกณฑ์วิธีการสื่อสาร คือข้อกำหนดซึ่ง ประกอบด้วยกฎต่าง ๆ สำหรับรูปแบบการสื่อสาร เฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้การ ติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย ทำงานได้ ด้วยกันทั้งระบบ คล้ายกับมนุษย์สามารถใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารถึง กันได้

4 Wide area network (WAN) คือ ข่ายงานที่อยู่ห่างไกลกันมาก อาจจะอยู่ ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ เช่น การ เชื่อมต่อเครือข่ายของสำนักงานสาขาย่อยเข้ากับ เครือข่ายของสำนักงานใหญ่ที่อยู่ห่างกันไกล อาจจะอยู่กันคนละที่หรือคนละเมืองกัน แต่ ติดต่อกันด้วยระบบการสื่อสารทางไกลความเร็วสูง หรือโดยการใช้การส่งสัญญาณ ผ่านดาวเทียมเพื่อ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ให้ติดต่อถึงกันได้ ข่ายงาน แต่ละข่ายงานจะอยู่ห่างกันประมาณ 2 ไมล์ซึ่งไกล กว่า ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ แลน ที่อาจอยู่ภายใน อาคารหรือบริเวณมหาวิทยาลัยเดียวกัน แวนไร้สาย (wireless wide area network) ข่ายงานบริเวณ กว้างไร้สาย

5 x.25 คือ เป็นโพรโทคอลชนิดนึ่ง ที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารในระบบ WAN ใช้สำหรับการ ส่งข้อมูลดิจิตอลทางไกล มีความสามารถใน การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ เป็นที่นิยม ใช้ในเครือข่ายข้อมูลระหว่างทศวรรษ 1970 และ 1980 เป็นโพรโทคอลชนิดนึ่ง ที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารในระบบ WAN ใช้สำหรับการ ส่งข้อมูลดิจิตอลทางไกล มีความสามารถใน การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ เป็นที่นิยม ใช้ในเครือข่ายข้อมูลระหว่างทศวรรษ 1970 และ 1980

6 ส่วนประกอบของ x.25 ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. Data terminal equipment (DTE) คือส่วน ท้ายสุดของระบบการติดต่อ X.25 โดยปกติได้แก่ PC หรือ Host ของ network และตำแหน่งของ ผู้รับบริการ. 2. Data circuitterminating(DCE) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ ในการติดต่ออย่างเช่น Modem และ Packet switches ซึ่งนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงระหว่าง DTE และ PSE และยังเป็นตำแหน่งในการสร้าง แคร์เรียด้วย. 3. Packet-Switching Exchange(PSE) เป็นสวิตท์ที่ ทำหน้าที่เป็น แอร์เรีย เน็ตเวิร์ค ขนาดใหญ่ โดย จะทำการส่งข้อมูลไปยัง DTE ด้วยโปรโตตอล X.25

7 เส้นทางการส่งข้อมูล มี 2 แบบ คือ 1. แบบ Switched (SVCs) เป็นการเชื่อมต่อ ชั่วคราวใช้สำหรับถ่ายข้อมูลเป็นช่วงๆ 2. แบบ Permanent (PVCs) เป็นการเชื่อมต่อแบบ ถาวรใช้สำหรับถ่ายข้อมูลที่การถ่ายโอนการบ่อยๆ

8 อุปกรณ์แยกหรือรวมแพ็กเกจ (X.25 PAD) Packet Assembler/Disassembler ใน X.25 มันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ระหว่าง DCE กับ DTE ให้สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบ โดย เมื่อ มีการส่งข้อมูลจาก PSE จะส่งมาที่ DCE หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกส่ง ให้กับ DTE แต่ ในขณะที่ส่ง DCE จะทำการส่งผ่าน PAD ก่อน โดย PAD จะทำหน้าที่ เป็นบัฟเฟอร์ ในการ กรอง ข้อมูล โดยการตัดส่วน ของ HEADER ของ X.25 ออก ก่อน Packet Assembler/Disassembler ใน X.25 มันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ระหว่าง DCE กับ DTE ให้สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบ โดย เมื่อ มีการส่งข้อมูลจาก PSE จะส่งมาที่ DCE หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกส่ง ให้กับ DTE แต่ ในขณะที่ส่ง DCE จะทำการส่งผ่าน PAD ก่อน โดย PAD จะทำหน้าที่ เป็นบัฟเฟอร์ ในการ กรอง ข้อมูล โดยการตัดส่วน ของ HEADER ของ X.25 ออก ก่อน

9

10 การทำงานของ x.25 เราจะใช้ X.25 ในงานประเภทออนไลน์ที่ทำงาน แบบรายการย่อยในลักษณะประมวลผลทีละ รายการ ปกติจะใช้ในระบบ packet-switched เราจะใช้ X.25 ในงานประเภทออนไลน์ที่ทำงาน แบบรายการย่อยในลักษณะประมวลผลทีละ รายการ ปกติจะใช้ในระบบ packet-switched เมื่อเมื่ออุปกรณ์ DTE หนึ่งตัวจะทำการติดต่อ กับ DTE ตัวอื่นโดยจะส่งคำสั่งไปที่ DCE โดยผ่าน PAD ก่อน แล้ว DCE จะแปลงคำสั่งแล้วส่งไปที่ PSE เมื่อ PSE ได้รับคำสั่งก็หาเส้นทางที่จะ ติดต่อสื่อสารกับ DTE ที่เราต้องการ จากนั้น DTE ที่เราติดต่อไปก็จะส่งข้อมูลที่เราต้องการกับมาผ่าน ทางเส้นทางเดิม

11

12 สรุป x.25 คือ โปรโตคอชนิดหนึ่ง ที่มีการเชื่อม แบบ switched (SVCS) และ Permanent (PVCS) ระหว่างผู้ใช้กับระบบเครื่องข่าย ผ่าน ทาง WAN มีหน้าที่ส่งข้อมูลดิจิตอลทางไกล โดยมีการทำงานที่ร่วมกัน 3 ส่วน คือ DTE DCE PSE


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอ เรื่อง x.25. เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง x.25 คือ เส้นทางการ ส่งข้อมูล การทำงานของ x.25 สรุป ส่วนประกอบ ของ x.25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google