งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความฝัน / เป้าหมาย ค้นหา และ คิด รายชื่อผู้มุ่งหวัง แบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้กฎ * ให้เขาทำในสิ่งที่ เล็กที่สุดก่อน * ธุรกิจบริโภค 1. เช็คประวัติผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความฝัน / เป้าหมาย ค้นหา และ คิด รายชื่อผู้มุ่งหวัง แบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้กฎ * ให้เขาทำในสิ่งที่ เล็กที่สุดก่อน * ธุรกิจบริโภค 1. เช็คประวัติผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความฝัน / เป้าหมาย ค้นหา และ คิด รายชื่อผู้มุ่งหวัง แบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้กฎ * ให้เขาทำในสิ่งที่ เล็กที่สุดก่อน * ธุรกิจบริโภค 1. เช็คประวัติผู้ มุ่งหวัง 1.1 ประวัติ ทางการเงิน 1.2 ทัศนคติ ในธุรกิจ 1. เช็คประวัติผู้ มุ่งหวัง 1.1 ประวัติ ทางการเงิน 1.2 ปัญหาและ ความต้องการ ด้าน - ความงาม - สุขภาพ - คุณภาพชีวิต

3 2. พูดความสวยงามของ ธุรกิจ 2.1 บริษัท ( รูปภาพ + Power point) มั่นคง 2.2 แผนการตลาด (Staten) เกิดรายได้จริง & ยุติธรรม 2.3 สินค้า ( เราเป็นพรีเซ็น เตอร์ & รูปภาพผู้ใช้ ) ผลักดัน แผนการตลาดให้ประสบ ผลสำเร็จ เกิดการใช้ซ้ำ 2.4 ฝึกอบรม ( เล่ม Kiss) สามารถ รองรับนักธุรกิจได้ทุกกลุ่ม 2. นัดหมายและเข้าพบ ลูกค้า 2.1 เตรียมอุปกรณ์ 2.2 ใช้สื่อภาพ การใช้ ผลิตภัณฑ์เป็นชุดข้อมูล เพื่อเปิดใจ / ปิดการพบลูกค้า 2.3 ทำให้ลูกค้าเกิดความ ประทับใจสูงสุด โดย 2.3.1 ทำให้ชอบ 2.3.2 ทำให้เชื่อ 2.3.3 ทำให้ไว้วางใจ 2.3.4 ทำให้ตัดสินใจ

4 3. ฝึกอบรมเบื้องต้น ด้วยตนเอง สร้าง ยอดทันทีจากงาน พื้นฐาน 3.1 พูดแนะนำประวัติความ เป็นมา + วิสัยทัศน์ (vision) + ภารกิจ (mission) ได้ 3.2 บรรยายแผนการตลาด เบื้องต้นด้วยตนเอง จนกว่าจะเกิดความตื่นเต้น เร้า ใจ ได้ 3.3 เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ การขัดหน้า นวด หน้า สาธิตผลิตภัณฑ์ด้าน ความงามจนสามารถ ถ่ายทอดได้ 3.4 เรียนรู้ระบบการ ฝึกอบรมที่จะขับเคลื่อน องค์กรไปข้างหน้า ต้องรู้จัก ทุกฟังค์ชั่นของการฝึก อบรม จนสามารถชักชวน สมาชิกในองค์กรเข้าสู่ ระบบ Kiss ได้ 3. นัดหมาย / ติดตาม ผล - ทำตารางรายการสินค้า & ระยะเวลา การเห็นผล เพื่อ โทร / พบ ลูกค้าในครั้ง ต่อไป

5 4. ระบบ Kiss เพื่อ พัฒนาองค์กร สู่ CROWN STAR 4.1 UP 5 PRO 4.4 MLM 1 4.2 ZEN PRO 4.5 MLM 2 4.3 Elite PRO 4.6 MLM 3 4. สร้างให้เขาเป็น ผู้บริโภคต่อเนื่อง และ สามารถ เปลี่ยนเป็นธุรกิจได้ ใน อนาคต 5. วางแผนการทำงาน 5.1 ระยะสั้น 5.2 ระยะยาว จนสามารถเป็น อาชีพหลักได้สำเร็จ

6


ดาวน์โหลด ppt ความฝัน / เป้าหมาย ค้นหา และ คิด รายชื่อผู้มุ่งหวัง แบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้กฎ * ให้เขาทำในสิ่งที่ เล็กที่สุดก่อน * ธุรกิจบริโภค 1. เช็คประวัติผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google