งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขนส่งและการโคจรของ ดาวเทียม เสนอ อาจารย์ ปัณณิกา ไยนวล โดย นางสาวเกวลีแสนหลวงเลขที่ 2 นายสุชาติแซ่เฒ่าเลขที่ 19 นายมงคลร่มโพธิ์พระคุณเลขที่ 20 นายประเสริฐเทิดชัยกียรติเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขนส่งและการโคจรของ ดาวเทียม เสนอ อาจารย์ ปัณณิกา ไยนวล โดย นางสาวเกวลีแสนหลวงเลขที่ 2 นายสุชาติแซ่เฒ่าเลขที่ 19 นายมงคลร่มโพธิ์พระคุณเลขที่ 20 นายประเสริฐเทิดชัยกียรติเลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขนส่งและการโคจรของ ดาวเทียม เสนอ อาจารย์ ปัณณิกา ไยนวล โดย นางสาวเกวลีแสนหลวงเลขที่ 2 นายสุชาติแซ่เฒ่าเลขที่ 19 นายมงคลร่มโพธิ์พระคุณเลขที่ 20 นายประเสริฐเทิดชัยกียรติเลขที่ 21 นายไพโรจน์เลาหางเลขที่ 22 นายฟุ้งเกียรติวิสัยทัศนกุลเลขที่ 23

2 การขนส่งและการโคจรของ ดาวเทียม

3 ยุคสำรวจอวกาศเริ่มอย่างจริงจังเมื่อปี พ. ศ. 2500 เมื่อสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิก 1 ขึ้นไป ในอวกาศ หลังจากนั้นสหภาพโซเวียตส่ง ดาวเทียมสปุตนิก 1 โดยมีสุนัขตัวเมียขึ้นไปใน อวกาศด้วย ต่อมาสหรัฐอเมริกาจึงส่งดาวเทียม เอกซ์พลอเรอร์เข้าสู่วงโคจรของโลกในปี พ. ศ. 2501 ในการส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศขึ้นสู่ อวกาศ จะต้องอาศัยจรวดที่มีแรงขับดันและ ความเร็วสูง สามารถ เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลก ที่พยายามดึงดูดมวลทุกอย่างเข้าสู่พื้นโลก ความเร็วของจรวดหรือยานอวกาศที่สามารถ เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกได้เรียกว่า ความเร็ว จากผิวโลกที่จะขึ้นถึงวงโคจร (characteristic velocity)

4 s แบบจำลองของดาวเทียมเอกซ์พลอ เรอร์ 1

5 ผู้ที่ชูแบบจำลองคนซ้ายคือ ดร. วิลเลียม เอช. พิกเคอ ริง ประธานเจพีแอล คนกลางคือ ดร. เจมส์ เอ, แวนอัลเลน คนขวาคือ เวอร์เนอร์ ฟอน บราวน์ ( ภาพ จาก NASA) ในการส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศขึ้นสู่ อวกาศ จะต้องอาศัยจรวดที่มีแรงขับดันและความเร็ว สูง สามารถ เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกที่พยายาม ดึงดูดมวลทุกอย่างเข้าสู่พื้นโลก ความเร็วของจรวด หรือยานอวกาศที่สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของ โลกได้เรียกว่า ความเร็วจากผิวโลกที่จะขึ้นถึงวงโคจร (characteristic velocity) ยิ่งสูงค่าความเร็วจากผิวโลก ที่จะขึ้นถึงวงโคจรมีค่ามากขึ้น ดังตารางต่อไปนี้

6

7 ถ้าต้องการให้จรวดสามารถขึ้นสู่อวกาศได้จะต้อง ขับเคลื่อนด้วยความเร็วมากกว่า 7.91 กิโลเมตร / วินาที แต่ถ้าใช้ความเร็วในการขับเคลื่อน 8.10 กิโลเมตร / วินาที จรวดจะขึ้นไปโคจรในระดับสูง 322 กิโลเมตร เป็นต้นสำหรับดาวเทียมที่ส่งขึ้นไป โคจรรอบโลกนั้น จะต้องมีความเร็วในการโคจร รอบโลกค่าหนึ่งซึ่งเรียกว่า ความเร็วในวงโคจรที่ เป็นวงกลม (circular velocity) ถ้าดาวเทียมมี ความเร็วในวงโคจรน้อยไป จะตกลงสู่พื้นโลก แต่ ถ้ามีความเร็วในวงโคจรมากเกินไป จะหลุดจากวง โคจรรอบโลกได้ ความเร็วในวงโคจรในแต่ละ ระดับความสูงจะมีค่าต่างกัน ยิ่งสูงความเร็วในวง โคจรยิ่งลดลง ส่วนเวลาที่ดาวเทียมโคจรรอบโลก 1 รอบ เรียกว่า คาบของการโคจร จะมีค่าเพิ่มขึ้น ดังตาราง

8

9 จากตารางจะเห็นว่า ถ้าต้องการให้ดาวเทียม โคจรรอบโลกในระดับต่ำสุด (0 กิโลเมตร ) ได้ ดาวเทียมต้องมีความเร็ว 7.91 กิโลเมตร / วินาที และสามารถโคจรรอบโลกครบ 1 รอบในเวลา 1 ชั่วโมง 24.3 นาที แต่ที่ความสูง 161 กิโลเมตร จากพื้นโลก ดาวเทียมต้องเคลื่อนที่ด้วย ความเร็ว 7.80 กิโลเมตร / วินาที จึงจะโคจรรอบ โลกอยู่ได้โดยไม่ตกลงมาหรือหลุดจากวงโคจร รอบโลก และจะโคจรรอบโลก 1 รอบในเวลา 1 ชั่วโมง 27.7 นาที เป็นต้น

10 ที่ระดับความสูง 35,880 กิโลเมตร ถ้า ดาวเทียมโคจรด้วยความเร็ว 3.07 กิโลเมตร / วินาที จะโคจรรอบโลก 1 รอบในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาเท่ากับที่โลกหมุนรอบ ตัวเอง 1 รอบ เรียกวงโคจรนี้ว่า วงโคจรค้างฟ้า ที่ระดับนี้ดูจากโลกเหมือนว่าดาวเทียมจะไม่ เคลื่อนที่ แต่จะอยู่บนตำแหน่งเหนือพื้นโลก บริเวณนั้นตลอดเวลา แต่ถ้าต้องการให้จรวดหนี ออกไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ จรวดจะต้อง ขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่มากกว่าเรียกว่า ความเร็วหลุดพ้น (escape velocity) ความเร็ว หลุดพ้นจากโลกจะลดต่ำลง เมื่อจรวดอยู่สูง จากพื้นผิวโลก มากขึ้น

11

12 ขอบคุณ คับ ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การขนส่งและการโคจรของ ดาวเทียม เสนอ อาจารย์ ปัณณิกา ไยนวล โดย นางสาวเกวลีแสนหลวงเลขที่ 2 นายสุชาติแซ่เฒ่าเลขที่ 19 นายมงคลร่มโพธิ์พระคุณเลขที่ 20 นายประเสริฐเทิดชัยกียรติเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google