งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้าน ข้อ 1 จงพิสูจน์ว่า ขั้นตอนที่ 1 เราเริ่มด้วยการพิจารณา Taylor series ของ 3 function คือ ยกตัวอย่างกรณีของ แทนค่า x=0 ตามทฤษฏีของ Taylor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้าน ข้อ 1 จงพิสูจน์ว่า ขั้นตอนที่ 1 เราเริ่มด้วยการพิจารณา Taylor series ของ 3 function คือ ยกตัวอย่างกรณีของ แทนค่า x=0 ตามทฤษฏีของ Taylor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้าน ข้อ 1 จงพิสูจน์ว่า ขั้นตอนที่ 1 เราเริ่มด้วยการพิจารณา Taylor series ของ 3 function คือ ยกตัวอย่างกรณีของ แทนค่า x=0 ตามทฤษฏีของ Taylor

2 ในทำนองเดียวกัน เมื่อพิจารณาทั้ง 3 function จะได้ว่า เมื่ อ ดังนั้ น ตอบ

3 การบ้าน ข้อ 2 จงพิสูจน์ว่าโดยใช้ Taylor series พิจารณาแรงโน้มถ่วงตามกฎของ Newton หรือ โดยที่ ถ้า x มีค่าน้อยมาก ดังนั้น สามารถ ประมาณได้ว่า หรือ โดยที่ จะได้ว่า ระยะทาง

4 การบ้าน ข้อ 4 A BC D d=? ให้ t AB คือ เวลาที่ใช้เดินทางจาก A ไป B จะได้ว่า เวลาทั้งหมดที่ใช้ หรือ แต่ ทำให้ เราสามารถหาค่า t AB ได้จาก จากภาพ เมื่อเวลา t AB วัตถุอยู่สูง h ดังนั้น

5 แก้สมการ ข้างต้นจะได้ ดังนั้น เวลาที่ใช้เดินทางจากจุด B ไป C ก็คือ A BC D ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การบ้าน ข้อ 1 จงพิสูจน์ว่า ขั้นตอนที่ 1 เราเริ่มด้วยการพิจารณา Taylor series ของ 3 function คือ ยกตัวอย่างกรณีของ แทนค่า x=0 ตามทฤษฏีของ Taylor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google