งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปทรงและ ปริมาตร จัดทำโดย นางสาวเพ็ญประภา กฤษฎาเรืองศรี ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง สำนักงาน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปทรงและ ปริมาตร จัดทำโดย นางสาวเพ็ญประภา กฤษฎาเรืองศรี ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง สำนักงาน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รูปทรงและ ปริมาตร จัดทำโดย นางสาวเพ็ญประภา กฤษฎาเรืองศรี ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง สำนักงาน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3 ทรงกลม ทรงกลม เป็นรูปทรงผิวโค้ง เรียบ เช่น ลูกบอล

4 ทรงกระบอก ทรงกระบอก เป็นรูปทรงที่มีหน้า ตัด (ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรูป วงกลมที่เท่ากัน ทุกประการ และมี หน้าข้างโค้ง

5 กรวย กรวย เป็นรูปทรงที่มีฐานเป็น รูปวงกลม มีจุดยอดแหลม และ มีหน้าข้างโค้ง

6 ปริซึม ปริซึม เป็นรูปทรงที่มีหน้าตัด ( ฐาน ) ทั้งสองข้างเป็นรูปหลาย เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ มี หน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุม ฉาก การเรียกชื่อปริซึมจะ เรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึม ปริซึม ปริซึม เป็นรูปทรงที่มีหน้าตัด ( ฐาน ) ทั้งสองข้างเป็นรูปหลาย เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ มี หน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุม ฉาก การเรียกชื่อปริซึมจะ เรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึม

7 พีระมิด พีระมิด เป็นรูปทรงที่มีฐานเป็น รูปทรงหลายเหลี่ยม มียอด แหลมและมีด้านข้างเป็นรูป สามเหลี่ยม การเรียกชื่อเรียกตามรูปที่ฐาน ของพีระมิด

8 ปริมาตร ปริมาตร เป็นขนาดของรูปทรง การหา ปริมาตรเป็นการหาขนาดของรูปทรงตัน ส่วนการหาความจุเป็นการหาปริมาตร ภายในของรูปทรงที่กลวง ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง x ยาว x สูง = พื้นที่ฐาน x สูง ลูกบาศก์หน่วย

9 ตัวอย่างที่ 1 กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุม ฉากกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร ตวงน้ำตาล ทราย 2 ครั้ง เทใส่แก้วน้ำ ได้เต็มพอดี จงหาปริมาตร ของแก้วน้ำ

10 วิธีทำ ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = ความกว้าง x ความยาว x ความสูง ความจุของกล่อง = 3 x 5 x 4 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 60 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ตวงน้ำทราย 2 ครั้ง ใส่แก้วน้ำเต็มพอดี แสดงว่า ปริมาตรของแก้วน้ำเป็น 2 เท่า ของปริมาตรของกล่องที่ใช้ ตวงน้ำตาลทราย แก้วมีปริมาตร = 60 x 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 120 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ตอบ ๑๒๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร

11 ตัวอย่างที่ 2 กล่องกระดาษใบหนึ่ง มีพื้นที่ก้นกล่อง 625 ตารางเซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร กล่องใบ นี้มีความจุกี่ลูกบาศก์ เซนติเมตร

12 วิธีทำ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = พื้นที่ ฐาน x สูง กล่องกระดาษมีความจุ = 625 x 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 12,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ตอบ ๑๒, ๕ 00 ลูกบาศก์เซนติเมตร

13 การเปรียบเทียบหน่วยวัด ปริมาตร 1 ลิตร เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร 1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 ลิตร เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

14 จบแล้วค่ะ.. ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รูปทรงและ ปริมาตร จัดทำโดย นางสาวเพ็ญประภา กฤษฎาเรืองศรี ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง สำนักงาน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google