งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่ของ วัตถุเกร็ง. ความหมายของัตถุเกร็ง ระบบอนุภาคที่มีระยะห่างระหว่างอนุภาคคงที่ เสมอ สามารถคงรูปร่างได้ตลอดการ เคลื่อนที่ เช่น ท่อนไม้ แท่งเหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่ของ วัตถุเกร็ง. ความหมายของัตถุเกร็ง ระบบอนุภาคที่มีระยะห่างระหว่างอนุภาคคงที่ เสมอ สามารถคงรูปร่างได้ตลอดการ เคลื่อนที่ เช่น ท่อนไม้ แท่งเหล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่ของ วัตถุเกร็ง

2 ความหมายของัตถุเกร็ง ระบบอนุภาคที่มีระยะห่างระหว่างอนุภาคคงที่ เสมอ สามารถคงรูปร่างได้ตลอดการ เคลื่อนที่ เช่น ท่อนไม้ แท่งเหล็ก ลูกแก้ว ฯลฯ วัตถุบางชนิดที่เปลี่ยรูปร่างได้เล็กน้อยเมื่อถูก แรงกระทำ เช่น ลูกยาง ปิลปอง อนุโลมเป็น วัตถุเกร็งได้เช่นกัน

3 การเคลื่อนที่วัตถุเกร็ง เลื่อนที่ ( Translation) การหมุน (Rotation)

4 การเลื่อน ที่

5 การหมุน

6 การเคลื่อนปกติ ประกอบด้วยการเลื่อน ที่และการหมุน

7 สำหรับอนุภาคเดี่ยว โมเมนตัม เชิงมุมจะมีทิศเดียวกับทิศ ความเร็วเชิงมุมเสมอ สำหรับวัตถุ ( เกร็ง ) โมเมนตัม เชิงมุมไม่จำเป็นต้องทิศ เดียวกับควมเร็วเชิงมุม

8 สำหรับวัตถุเกร็ง จะมีแกนหมุนอย่างน้อย 3 แกน ตั้งฉากกันและกัน เรียกว่า “ แกนมุขสำคัญของ ความเฉื่อย ” หรือเรียกย่อๆว่า “ แกนมุขสำคัญ ” ซึ่ง วัตถุหมุนรอบแกนนี้แกนใดแกนหนึ่ง โมเมนตัม เชิงมุมจะมีทิศเดียวกับความเร็วเชิงมุม แกนมุขสำคัญนี้ อาจทับกับแกน xyz หรือไม่ ทับกันก็ได้ เมื่อวัตถุเกร็งหมุนรอบแกนมุขสำคัญของความ เฉื่อยแกนใดแกนหนึ่ง โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุ เกร็ง จะเท่ากับโมเมนต์ของความเฉื่อยของ วัตถุรอบแกนนั้น คูณกับ ความเร็วเชิงมุม ของวัตถุ

9 M N O หมุนรอบ แกน o

10 M M N หมุนรอบ แกน M

11 M N O หมุนรอบ แกน o

12 การหาโมเมนต์ของความเฉื่อย กรณีวัตถุเกร็ง ประกอบจากอนุภาค ต่าง ๆ ห่าง ๆ กัน กรณีวัตถุเกร็งประกอบ จากอนุภาคมากมายอัด แน่นเป็นเนื้อเดียวกัน กรณีวัตถุเกร็งมีรูปเรชา คณิต มีความหนาแน่น สม่ำเสมอ ดูรูปหน้า ถัดไป จะมีแกนสมมาตรอย่างน้อยหนึ่งแกน ที่ เป็นแกนมุข

13 ทฤษฎีบทที่สำคัญ เกี่ยวกับโมเมนต์ของ ความเฉื่อย ทฤษฎีบทที่ 1 ( ใช้กับวัตถุบางมาก ๆ ) ถ้ามี แกนหมุน 2 แกน ซึ่งตั้งฉากกันและอยู่บนระนาบ ของวัตถุ โมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนที่ เหลือ ( ตั้งฉากกับระนาบของวัตถุ ) จะเท่ากับ ผลบวกของโมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนทั้ง สอง

14 ทฤษฎีบทที่ 2 เกี่ยวกับแกนขนาน วัตถุ หมุนรอบแกน AB C A a B D E โมเมนต์ความเฉื่อย รอบแกน AB โมเมนต์ความเฉื่อย รอบแกน DE เป็นมวลวัตถุ

15 พลังงานจลน์ของการ หมุน ขณะวัตถุเกร็งหมุนรอบแกนมุข แกนใดแกน หนึ่ง จะมีพลังงานจลน์ของการหมุน ตาม สมการ พลังงานจลน์ของการหมุน มี หน่วย จูล

16 พลังงานจลน์ของการกลิ้ง ( Rolling Motion) ถ้ากลิ้งโดยไม่ไถล (Sliding) วัตถุรูปร่างใด ๆ ก็ได้

17 พลังงานจลน์ของการกลิ้ง ( Rolling Motion) ถ้ากลิ้งโดยไม่ไถล (Sliding) วัตถุทรงกลมรัศมี จะได้ นั่นคือ วัตถุจะกลิ้งอย่างเดียวโดยไม่ไถลบนผิวใด ๆ โดยมีความเร่ง ต่อเมื่อ พื้นผิวนั้นต้องมีความเสียดทาน มากพอที่จะทำให้หมุนได้ กรณีพิเศษ วัตถุจะกลิ้งบนพื้นลื่นได้ เมื่อ โดยวัตถุจะกลิ้งโดย คงที่

18 ทอร์กและการอนุรักษ์ โมเมนตัมเชิงมุม จา ก หมายความว่า อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม เท่ากับ ทอร์ก ( รวม ) ของแรงภายนอก หรือ ทอร์ค ( รวม ) ของแรงภายนอก ทำให้โมเมนตัมเชิงมุมของ วัตถุเปลี่ยนไป ความเร่งเชิงมุมของวัตถุรอบแกน หมุน ถ้าทอร์ครวมจากแรงภายนอก ไม่เป็นศูนย์

19 หมายความว่า ทอร์ค ( รวม ) ของแรงภายนอก เท่ากับ ผลคูณระหว่างโมเมนต์ของความ เฉื่อยรอบแกนหมุน กับ ความเร่งเชิงมุมของ วัตถุรอบแกนหมุน สมการนี้ ไม่สามารถใช้ได้ทุกกรณี แต่ ใช้ได้แน่นอนกับกรณีแกนหมุนตรึง ซึ่ง ทำให้ ทิศของโมเมนตัมเชิงมุม ความเร็ว เชิงมุม และความเร่งเชิงมุม ชี้ไปทาง เดียวกัน

20 แต่ถ้าทอร์ครวมจากแรงภายนอก เป็น ศูนย์ จา ก แสดงว่า กรณีนี้ จะคงที่ เขียน ได้ว่า ถ้ า แล้ว จะ คงที่ วัตถุเกร็งจะหมุนรอบแกนมุขด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ ถ้าไม่มีทอร์กของแรงภายนอกมากระทำ หรือ ถ้าขณะ หมุนวัตถุเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ของความเฉื่อย ความเร็วเชิงมุมของวัตถุต้องเปลี่ยนไป เพื่อรักษา โมเมนตัมเชิงมุมให้คงที่ กฏอนุกรักษ์โมเมนตัม เชิงมุม

21 เคลื่อนที่อย่างไร จึงจะถือว่า โมเมนตัม เชิงมุมคงที่ ขนาดเท่า เดิม ทิศ เหมือนเดิ ม อาจ เปลี่ยน แต่ผลคูณ ต้อง เท่าเดิม ลักษณะการหมุน เหมือนเดิม ทิศของ เหมือนเดิม

22 ทำไมนักสเก็ตน้ำแข็ง ขณะหมุนรอบตัว เมื่อหด แขนหรือเหยียดแขน ความเร็วการหมุนจึง เปลี่ยนไป หมุน ช้า หมุน เร็ว


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่ของ วัตถุเกร็ง. ความหมายของัตถุเกร็ง ระบบอนุภาคที่มีระยะห่างระหว่างอนุภาคคงที่ เสมอ สามารถคงรูปร่างได้ตลอดการ เคลื่อนที่ เช่น ท่อนไม้ แท่งเหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google