งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มี 3 ประเภท คือ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มี 3 ประเภท คือ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มี 3 ประเภท คือ 1
แรงตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มี 3 ประเภท คือ 1. แรงตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน            วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะมีแรงลัพธ์ที่มีค่า ไม่เท่ากับศูนย์  แสดงว่าวัตถุพยายามรักษาสภาพเดิมของวัตถุอยู่เสมอ ถ้าอยู่นิ่งก็จะอยู่นิ่งตลอด ถ้าเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ กฎข้อนี้จึงเรียกว่า " กฎความเฉื่อย "

2 2. แรงตามกฎข้อที่ 2 เมื่อมีแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศเดียว กับแรงลัพธ์ที่มากระทำและขนาดของความเร่งนี้จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์ และแปรผกผันกับมวลของวัตถุ  

3 3. แรงตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3
3. แรงตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาขนาดเท่ากันกระทำในทิศตรงกันข้ามเสมอ หรือแรงกระทำซึ่งกันและกันของวัตถุสองก้อนย่อมมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม


ดาวน์โหลด ppt แรงตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มี 3 ประเภท คือ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google