งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มี 3 ประเภท คือ 1. แรงตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือ สภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ นอกจาก จะมีแรงลัพธ์ที่มีค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มี 3 ประเภท คือ 1. แรงตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือ สภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ นอกจาก จะมีแรงลัพธ์ที่มีค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มี 3 ประเภท คือ 1. แรงตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือ สภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ นอกจาก จะมีแรงลัพธ์ที่มีค่า ไม่เท่ากับศูนย์ แสดงว่าวัตถุพยายาม รักษาสภาพเดิมของวัตถุอยู่เสมอ ถ้าอยู่นิ่ง ก็จะอยู่นิ่งตลอด ถ้าเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ ด้วย ความเร็วคงที่ กฎข้อนี้จึงเรียกว่า " กฎความเฉื่อย "

2 2. แรงตามกฎข้อที่ 2  เมื่อมีแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำต่อ วัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศเดียว กับแรงลัพธ์ที่มา กระทำ และขนาดของความเร่ง นี้จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์ และ แปรผกผันกับมวลของวัตถุ  เมื่อมีแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำต่อ วัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศเดียว กับแรงลัพธ์ที่มา กระทำ และขนาดของความเร่ง นี้จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์ และ แปรผกผันกับมวลของวัตถุ

3 3. แรงตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3  ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาขนาดเท่ากัน กระทำในทิศตรงกันข้ามเสมอ หรือแรงกระทำ ซึ่งกันและกันของวัตถุสองก้อนย่อมมีขนาด เท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม


ดาวน์โหลด ppt แรงตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มี 3 ประเภท คือ 1. แรงตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือ สภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ นอกจาก จะมีแรงลัพธ์ที่มีค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google