งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมเมนตัมและ การชน. โมเมนตัม มี 2 ชนิด คือ 1 โมเมนตัมเชิงเส้น ซึ่งนิยมเรียกว่า โมเมนตัม 2 โมเมนตัมเชิงมุม ในคอร์สนี้ จะเรียนเฉพาะ โมเมนตัมเชิงเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมเมนตัมและ การชน. โมเมนตัม มี 2 ชนิด คือ 1 โมเมนตัมเชิงเส้น ซึ่งนิยมเรียกว่า โมเมนตัม 2 โมเมนตัมเชิงมุม ในคอร์สนี้ จะเรียนเฉพาะ โมเมนตัมเชิงเส้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมเมนตัมและ การชน

2 โมเมนตัม มี 2 ชนิด คือ 1 โมเมนตัมเชิงเส้น ซึ่งนิยมเรียกว่า โมเมนตัม 2 โมเมนตัมเชิงมุม ในคอร์สนี้ จะเรียนเฉพาะ โมเมนตัมเชิงเส้น

3 โมเมนตัม ( เชิงเส้น ) โมเมนตัม มีตัวย่อ เป็นปริมาณ เวกเตอร์ โมเมนตัมของวัตถุที่ตำแหน่งใด มี ขนาดตามสมการ และมีทิศทางเดียวกับทิศความเร็วของวัตถุ ณ ตำแหน่งนั้น โมเมนตัมของวัตถุที่ตำแหน่งใด มี ขนาดตามสมการ และมีทิศทางเดียวกับทิศความเร็วของวัตถุ ณ ตำแหน่งนั้น อัตราเร็ว หรือขนาดความเร็ว ณ จุด ที่จะหาโมเมนตัม

4 หรือ เขียนสมการเวกเตอร์ ดังนี้ โมเมนตัมมีหน่วยเป็น kg.m/s

5 ตัวอย่างที่ 1 วัตถุมีมวล 4 กิโลกรัม เคลื่อนที่ตามสมการ 1 โมเมนตัม ณ เวลาต่าง ๆ 2 โมเมนตัม และ ขนาดโมเมนตัม ณ วินาทีที่ 2

6 เฉลยตัวอย่าง ที่ 1 Kg m /s ตอ บ

7 เฉลยตัวอย่างที่ 1 ( ต่อ ) หา โมเมนตัม ณ วินาทีที่ 2 โดยแทนค่า t = 2 ตอ บ Kg m/s ขนาดโมเมนตัม ณ วินาทีที่ 2 คือ Kg m/s หาต่อเอง นะจ๊ะ

8 วัตถุที่มีโมเมนตัมคงที่ มี ลักษณะอย่างไร ไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปอยู่ ณ ตำแหน่งใด โมเมนตัมของ วัตถุที่ตำแหน่งนั้น ต้องมี ขนาดเท่าเดิม และทิศ เหมือนเดิมเสมอ ขนาดโมเมนตัมเท่าเดิม หมายถึงผล คูณ mv เท่าเดิม ( m และ v อาจเปลี่ยนแปลง ) ทิศโมเมนตัมเหมือนเดิม หมายถึง วัตถุต้องเคลื่อนที่ แนวตรงไม่ย้อนกลับ

9 สรุปว่า วัตถุจะมีโมเมนตัมคงที่ ต่อเมื่อ ผลคูณของ mv ต้องเท่า เดิม และแนวการเคลื่อนที่ต้องเป็น เส้นตรงไม่ย้อนกลับ m m m m vvvv สังเกต ขณะเคลื่อนที่ m และ v อาจเปลี่ยน แต่ mv เท่าเดิม

10 จริง หรือไม่ 1 ถ้าวัตถุที่มีมวลคงที่ เคลื่อนที่ ด้วยความเร็วคงที่ โมเมนตัมจะ คงที่ด้วย จริงจ๊ะ ๆ 2 ถ้าวัตถุที่มีมวลคงที่ เคลื่อนที่ ด้วยอัตราเร็วคงที่ โมเมนตัม จะต้องคงที่ด้วย ไม่จริง

11 กฎอนุรักษ์ โมเมนตัม ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำต่อระบบ อนุภาค หรือมีแต่ผลรวมแรงภายนอกเป็น ศูนย์ ผลรวมของโมเมนตัมของระบบจะ คงที่ m1 m2 m3 คง ที่ โมเมนตัมแต่ละ อนุภาคอาจเปลี่ยน ได้ แต่ผลรวมจะ คงที่เสมอ

12 ตัวอย่างที่ 2 ยิงลูกปืนมวล 2 กรัม ออกจากกระบอกปืน มวล 3 กิโลกรัม ด้วยความเร็ว 300 เมตร ต่อวินาที อยากทราบว่าตัวปืนถูกถีบให้ ถอยหลังด้วยความเร็วเท่าใด ( 0.2 เมตร ต่อวินาที )

13 เฉลย โมเมนตัม ลูกปืน = 0 โม เมนตัมปืน = 0 ดังนั้น โมเมนตัมรวม = 0 ก่อนยิง หลังยิง โมเมนตัมรวมต้อง = 0 แต่โมเมนตัมลูกปืน = 0.6 ไปขวา ดังนั้น โมเมนตัมปืนต้อง = 0.6 ไปช้าย ตอบ ปืนมีความเร็ว 0.2 m/s ไป ช้าย

14 อีกวิธี ใช้หลักพืชคณิต ช่วย ปืนกระดอนไปช้าย ความเร็ว 0.2 m/s โมเมนตัม ต้องคงที่ โมเมนตัมรวมก่อนยิง = โม เมนตัมรวมหลังยิง ( โมเมนตัมตัวปืน + โมเมนตัมลูกปืน ) ก่อนยิง = ( โมเมนตัมตัวปืน + โมเมนตัมลูกปืน ) หลังยิง

15 นายทักษิณมวล 60 กิโลกรัม นั่งในเรือมวล 40 กิโลกรัม ซึ่ง ลอยนิ่งในน้ำ ถ้าคนบนฝั่ง เห็นนายทักษิณเดินทางไปหัว เรือด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อ วินาที จะเห็นเรือเคลื่อนที่ ไปทางใด ด้วยความเร็ว เท่าใด ทำเอง ตอบ 6 m/s ไป ช้าย

16 แรงลัพธ์เป็นศูนย์ ผลรวม โมเมนตัมต้องคงที่

17 กฎนิวตันในรูป โมเมนตัม จากกฎข้อ 1 ของนิวตัน “ ถ้า แรงลัพท์เป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่นิ่ง หรือ มีความเร็วคงที่ ” นั่นคือ วัตถุที่มวลคงที่ถ้ามีแรงลัพธ์เป็นศูนย์ โม เมนตัมจะคงที่แน่นอน วัตถุที่มวลคงที่ ถ้า โมเมนตัมคงที่ วัตถุ จะอยู่นิ่งหรือมีความเร็ว คงที่ กฎข้อ 1 นิว ตัน ถ้า โมเมนตัม คงที่

18 จากกฎข้อ 2 นิวตัน “ ถ้าแรงลัพท์ไม่เป็น ศูนย์ วัตถุจะมีความเร็วไม่คงที่ หรือ มี ความเร่ง ตามสมการ นั่นคือ วัตถุที่มวลคงที่ ถ้าโมเมนตัมไม่คงที่ จะ เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง วัตถุที่มีมวลคงที่ ถ้า โมเมนตัมไม่คงที่ วัตถุจะมีความเร็วไม่ คงที่ หรือมีความเร่ง กฎข้อ 2 นิว ตัน ถ้า โมเมนตัม คงที่


ดาวน์โหลด ppt โมเมนตัมและ การชน. โมเมนตัม มี 2 ชนิด คือ 1 โมเมนตัมเชิงเส้น ซึ่งนิยมเรียกว่า โมเมนตัม 2 โมเมนตัมเชิงมุม ในคอร์สนี้ จะเรียนเฉพาะ โมเมนตัมเชิงเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google