งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rigid Body ตอน 2. กฎข้อ 1 นิวตัน ( เชิง เส้น ) ถ้าแรงลัพธ์ เป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ด้วยขนาด ความเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rigid Body ตอน 2. กฎข้อ 1 นิวตัน ( เชิง เส้น ) ถ้าแรงลัพธ์ เป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ด้วยขนาด ความเร็ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rigid Body ตอน 2

2 กฎข้อ 1 นิวตัน ( เชิง เส้น ) ถ้าแรงลัพธ์ เป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ด้วยขนาด ความเร็ว ( อัตราเร็ว ) คงที่

3 ทิศเหมือนเดิม และขนาด เท่าเดิม วัตถุจะอยู่นิ่ง หรือหมุนด้วย ความเร็วเชิงมุมคงที่ กฎข้อ 1 นิวตัน ( เชิงมุม ) ถ้าทอร์คลัพธ์ เป็นศูนย์

4 ถ้า เปลี่ยน จะเปลี่ยน เพื่อให้ ขนาด คงที่

5 กฎข้อ 2 นิวตัน ( เชิงเส้น ) ถ้าแรงลัพธ์ไม่เป็น ศูนย์ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่ คงที่

6 กฎข้อ 2 นิวตัน ( เชิงมุม ) อัตราเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุ เท่ากับ ทอร์คลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ถ้าทอร์คลัพธ์ ไม่ เป็นศูนย์ วัตถุจะหมุน ด้วยความเชิงมุมไม่คงที่ หรือ มีความเร่งเชิงมุม

7 วัตถุมีแรงลัพธ์เป็นศูนย์ และทอร์ค ลัพธ์เป็นศูนย์ วัตถุมีแรงลัพธ์เป็นศูนย์ และทอร์ค ลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ วัตถุมีแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ และทอร์ค ลัพธ์เป็นศูนย์ วัตถุมีแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ และทอร์ค ลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ กรณีต่าง ๆ

8

9

10 มีแรงลัพธ์คงที่กระทำ ตามแกน +x ตลอดเวลา

11 การหมุนของ ลูกข่าง ถ้าลูกข่างมีรูปร่างสมมาตรและเนื้อสมมตร จะวางนิ่งตรงบนพื้นได้ โดยไม่ต้องหมุน เพราะขณะนั้น แรงลัพธ์เป็นศูนย์ และ ทอร์คลัพธ์เป็นศูนย์ แต่วางยากมาก ๆ และอยู่ ไม่ถาวร

12 การหมุนของ ลูกข่าง ถ้าลูกข่างที่มีรูปร่างสมมาตรและเนื้อสมมตร ถูกหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่ ลูกข่างจะวาง ตรงบนพื้นได้มั่นคงกว่าไม่หมุน เพราะเหตุใด

13 เมื่อหมุนจะเกิดโมเมนตัมเชิงมุม ลูกข่างจึง ต้องพยายามวางตัวให้โมเมนตัมเชิงมุมคงที่ ด้วยการประคองตัวเองให้วางตั้งบนพื้นมัน ขณะนี้แรงลัพธ์เป็นศูนย์ และทอร์ครวม เป็นศูนย์

14 ปกติลูกข่างจะมีเนื้อไม่สมมาตร จึงวางตรง นิ่งบนพื้นไม่ได้ เพราะขณะนั้นแม้ว่าแรงลัพธ์ จะเป็นศูนย์ แต่ทอร์ครวมไม่เป็นศูนย์

15 ถ้าหมุนลูกข่าง ลูกข่างจะหมุนนิ่งดังรูปได้ แม้ว่าลูกข้างจะมีเนื้อไม่สมมาตร ถ้าหมุน เร็วมากๆ จะวางนิ่งได้นาน แต่ถ้าหมุนไม่ เร็วมาก จะส่ายน้อย ๆ เพราะเหตุ ใด

16 ถ้าวางลูกข่างเอียง โดยไม่หมุน จะล้มแน่นอน เพราะแม้แรงลัพธ์ขณะนั้นเป็นศูนย์ แต่มี โมเมนต์หรือทอร์ค ให้ลูกข่างหมุนคว่ำลง ทิศ โมเมนต์ เกิดทอร์ค พุ่งเข้าไป ตั้งฉาก กับกระดาษ

17 ถ้าวางลูกข่างเอียงและหมุนเร็วพอสมควร จะไม่ ล้ม แต่ลูกข่างจะหมุนและส่ายไปรอบ ๆ

18


ดาวน์โหลด ppt Rigid Body ตอน 2. กฎข้อ 1 นิวตัน ( เชิง เส้น ) ถ้าแรงลัพธ์ เป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ด้วยขนาด ความเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google