งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนให้ถึงแก่น น.พ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนให้ถึงแก่น น.พ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนให้ถึงแก่น น.พ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
Care & Share ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้ในกลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 31 สิงหาคม 2547 น.พ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

2 ข้อแนะนำเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการเรียนรู้กระบวนการ จากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นได้อย่างไร จากแนวทางที่เสนอไว้ในการทบทวน มีใครทำอะไรที่แผลงๆ แตกต่างออกไป หรือต่อยอดให้เจ๋งขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใด เพื่อการเรียนรู้เนื้อหา บทเรียน/ความรู้ที่ได้จากการฟังเรื่องเล่าคืออะไร จะไปประยุกต์ใช้ในเชิงกว้างได้อย่างไร

3 System Perspective การใช้มุมมองเชิงระบบ
Information, Education & Communication Human capital Environment Equipment Process Design Process Control & Monitor Risk Management Leadership & Culture Access Accept Appropriate Competency Continuity Effective Efficient Safety Goals & Vertical Alignment Key Quality Dimension Root Causes Med Error Impact Behaviour Environment Health Service Genetic Customer Organization Profession Community Integration PDCA Team Workplan Process System Evaluation Improvement Learning

4 System Perspective การใช้มุมมองเชิงระบบ
Information, Education & Communication Human capital Environment Equipment Process Design Process Control & Monitor Risk Management Leadership & Culture Access Accept Appropriate Competency Continuity Effective Efficient Safety Goals & Vertical Alignment Key Quality Dimension Root Causes Health Issues Impact Behaviour Environment Health Service Genetic Customer Organization Profession Community Integration PDCA Team Workplan Process System Evaluation Improvement Learning

5 System Perspective ครอบคลุมด้วยการใช้มุมมองเชิงระบบ
Goals & Vertical Alignment Key Quality Dimension เป้าหมายสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร เชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่อย่างไร Root Causes Health Issues Impact สาเหตุลึกๆ ของปัญหาคืออะไร ถ้าไม่แก้ไข จะเสียหายอย่างไร Integration PDCA เชื่อมคน เชื่อมงาน อย่างไร จะวัดผล ปรับปรุง และเรียนรู้อย่างไร

6 จากบันไดขั้นที่ 1 จุดพลังส่งต่อเนื่อง ถามคำถามพื้นฐานสม่ำเสมอ
พรุ่งนี้จะทำอะไรให้ดีขึ้น จะทำให้งานง่ายขึ้นอย่างไร จะทำให้เพื่อนของเราทำงานง่ายขึ้นอย่างไร จะเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าของเราอย่างไร เราทำหน้าที่ตามเป้าหมายสมบูรณ์หรือยัง จากบันไดขั้นที่ 1 จุดพลังส่งต่อเนื่อง ถามคำถามพื้นฐานสม่ำเสมอ ทบทวนเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม C3THER เป็นประจำทุกวัน รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยทุกวัน สำรวจความเสี่ยงทุกวัน Purpose, Priority, Process Improvement, KPI ปรับเปลี่ยนระบบงาน จากตั้งรับสู่การป้องกันที่เป็นระบบ จากป้องกันความเสี่ยงสู่การเพิ่มคุณค่า องค์รวม สร้างเสริม จากทบทวนรายผู้ป่วยไปสู่กลุ่มผู้ป่วย เชื่อมโยงการพัฒนาหน่วยกับทิศทางองค์กร สร้างการเรียนรู้ เรียนรู้ทุกครั้งที่ทำกิจกรรม C3THER, After Action Review นำเนื้อหามาใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา, บอกเล่าเรื่องราว, อ้างอิงในคู่มือ สร้างนวตกรรมเพื่อการเรียนรู้

7 ปรับเปลี่ยนระบบงาน จากตั้งรับสู่การป้องกันที่เป็นระบบ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบเฉพาะ พัฒนางานอย่างเป็นระบบ: Purpose, Priority, Process Improvement, KPI จากป้องกันความเสี่ยงสู่การเพิ่มคุณค่า คิดนอกกรอบ แนวคิดองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ จากทบทวนรายผู้ป่วยไปสู่กลุ่มผู้ป่วย ติดตามเครื่องชี้วัดทางคลินิกในประเด็นที่เรา concern ใช้มุมมองสหสาขาวิชาชีพมาร่วมกันพัฒนา ใช้มุมมองแบบองค์รวมเข้ามาเพิ่มคุณค่า ใช้ gap analysis เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลวิชาการมาใช้ ใช้อุบัติการณ์ที่เกิดมาวิเคราะห์ root cause และปรับระบบ ใช้จุดอ่อนที่พบจากการทบทวนเวชระเบียนมาปรับปรุง เรียนรู้จากคนที่ทำได้ดีกว่าเรา เชื่อมโยงการพัฒนาหน่วยกับทิศทางองค์กร

8 ยึดเป้าหมาย หลากหลายวิธี ไม่ติดรูปแบบ
ติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ KPI Monitoring มาช่วยกันดูหลายๆ มุม ศึกษาจากผู้เยี่ยมยุทธ์ Multidisciplinary Team Benchmarking ผู้ป่วยเบาหวาน ควบคุมสภาวะสุขภาพของตนได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เจาะหาจุดอ่อนจากบันทึก รุมดูแลแบบองค์รวม Medical Record Review Holistic Care ใช้อุบัติการณ์มาวิเคราะห์ สวมความรู้วิชาการ Root cause Analysis from Incidence Evidence-based Practice

9 Bedside Review (C3THER)
Unit/CLT Profile Context Core Process Objectives & Monitoring CQI Further Challenges Key clinical conditions Key risk Specific working conditions Preparation Assessment Planning Implementation Evaluation Record Nursing Medical Education Rehab Nutrition Medical Record Risk & Care Communication Continuity & D/C plan Team work HRD Environment & Equipment Bedside Review (C3THER) Individual Patient Against Advice Morbidity Mortality Complaint Management System Adverse Event/Risk Management System Competency Management System Infection Control Drug Management System Medical Record System Resource Management System (UR) Measurement & Monitoring System Other Reviews Aggregate Level -Unit Level -CLT Level -Hospital Level Check Act


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนให้ถึงแก่น น.พ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google