งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนเครื่องเรือนลอยตัว How to draw the loose furniture. ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนเครื่องเรือนลอยตัว How to draw the loose furniture. ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนเครื่องเรือนลอยตัว How to draw the loose furniture. ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ http://uddee.multiply.com

2 วัตถุประสงค์ที่คาดหมาย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเขียน แบบเครื่องเรือนลอยตัว เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอ เครื่องเรือนลอยตัวที่ออกแบบได้ อย่างเหมาะสมทั้งรายละเอียด และความครบถ้วนถูกต้องตาม กรรมวิธีการเขียนแบบที่ เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือก ปรับปรุงเครื่องเรือนลอยตัวสั่งซื้อ ได้อย่างละเอียดและถูกต้อง ตาม กรรมวิธีมาตรฐานวิชาชีพ

3 เกร็ดและประเด็นความรู้ 1 ในโครงการออกแบบภายใน เลี่ยง ไม่ได้ที่จะต้องคำนึงถึงเครื่องเรือน เครื่องเรือน 2 ประเภท ลอยตัว (Loose furniture) เครื่องเรือนติดตาย (Built-in furniture) ในงานออกแบบปัจจุบัน ส่วนใหญ่ เรามักสั่งซื้อเครื่องเรือนลอยตัว

4 เกร็ดและประเด็นความรู้ 2 เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการ ผลิตจำนวนมากทำให้ราคาถูก กว่าการสั่งทำเป็นอันมาก และรูปแบบมีให้เลือกและ ปรับเปลี่ยนได้มากมาย เรามักทำ Specifications book เพื่อแสดงการนำเครื่อง เรือนลอยตัวที่สั่งซื้อมาใช้ โดย อาจมีการปรับปรุงขนาด, รูปร่างหรือสีสันการหุ้มบุ ให้ ตรงความต้องการ

5 เกร็ดและประเด็นความรู้ 3 เราจะเขียนเครื่องเรือนลอยตัว ต่อเมื่อเรา ทำการออกแบบภายในโครงการที่มี ลักษณะเฉพาะตัว หรือต้องการความแปลก แตกต่าง หรือต้องการใช้สอยเครื่องเรือนที่ผิดแผก แตกต่างไปจากเครื่องเรือนทั่วๆไป หรือ พิเศษกว่าเช่นเก้าอี้และโต๊ะนวดสปา หรือ โรงแรมชั้นนำ หรือต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ โดดเด่น และไม่ซ้ำแบบใคร เช่นในพื้นที่ บริการที่มีแนวคิดเฉพาะตัวเช่นผับหรือบาร์ หรือเพื่อประกอบบรรยากาศในการตกแต่ง ให้สอดคล้องกันโดยที่เครื่องเรือนทั่วไปไม่ สามารถทำได้ เช่นในฉากภาพยนตร์หรือ ละครแนวแฟนตาซี หรือแนววิทยาศาสตร์ ล้ำยุค เป็นต้น

6 ภาพตัวอย่างเครื่องเรือน 1

7 ภาพตัวอย่างเครื่องเรือน 2

8 ภาพตัวอย่างเครื่องเรือน 3

9 ภาพตัวอย่างเครื่องเรือน 4

10

11

12 การเขียนเครื่องเรือนลอยตัว 1 ต้องทราบลักษณะมาตรฐานหรือ พฤติกรรมการใช้สอยของเครื่องเรือน ก่อนเป็นอันดับแรก ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการใช้สอย รู้จักสภาพสรีระของมนุษย์ที่มีความ แตกต่างกัน ความเข้าใจเรื่องการยะศาสตร์ ( Ergonomics ) ความเข้าใจเรื่อง Anthropometric data ความสัมพันธ์ของรูปทรงและที่ว่างใน สถาปัตยกรรมภายใน ความสอดคล้องกับแนวความคิดหลักใน การออกแบบสร้างสรรค์

13 การเขียนเครื่องเรือนลอยตัว 2 ปฏิบัติงาน ทดสอบการ เขียนเครื่อง เรือนลอยตัว เก้าอี้หลุยส์ เก้าอี้หน้า โต๊ะทำงาน ตั่งขาสิงห์ ตั่งขาคู้ ทำงาน จำนวน 2 ชิ้น ลงกระดาษ เอ 3 แผ่นละ 1 ตัว ส่ง ภายใน 16.30 น. เหลืออีก 2 ชิ้น ทำอีก 2 สัปดาห์ถัดไป 16 กุมภาพันธ์ 50

14 ตัวอย่างผลงานการเขียนเครื่องเรือน ลอยตัว

15

16 ตัวอย่างแบบจำลองเครื่องเรือน ลอยตัว

17 การบ้านวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ให้นักศึกษาทำ specification of loose furniture. ชุดโต๊ะทำงานใหม่ในห้องปริญญาโท ประกอบด้วย เก้าอี้ทำงานพนักสูง ของ SB รุ่น REST- A /PU สีดำ หน้าโต๊ะ SB รุ่น FINETTI / FT160/ เวงเก้, ครีม คีย์บอร์ด SB รุ่น FINETTI / FK70 / เวง เก้ ตู้ลิ้นชัก SB รุ่น FINETTI / FC40F / เวง เก้ ตู้เตี้ย SB รุ่น FINETTI / FR150F / เวงเก้

18 ภาพเครื่องเรือนตัวอย่าง

19

20 การบ้าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ให้ทำลงกระดาษเอ 3 จำนวน 2 แผ่น โดยนำตัวแบบและขนาดของรุ่นจริง มาจาก SB Furniture ( ใน อินเตอร์เน็ต ) ทำรายการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับ บรรยากาศสำนักงานที่ตนเลือก ( เบาะ นั่ง, สีสัน, วัสดุประกอบอื่นๆ ) ติดมู้ดที่เลือกไว้ประกอบกับ แบบในงานที่ส่งด้วย โดยให้ทำการดัดแปลง ปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้องกับภาพตัวอย่างสำนักงาน ดังต่อไปนี้

21 ภาพบรรยากาศสำนักงาน แบบที่ 1

22 ภาพบรรยากาศสำนักงาน แบบที่ 2

23 ภาพบรรยากาศสำนักงาน แบบที่ 3

24 ภาพบรรยากาศสำนักงาน แบบที่ 4


ดาวน์โหลด ppt การเขียนเครื่องเรือนลอยตัว How to draw the loose furniture. ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google