งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมการใช้ศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา 2-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา www.v-cop.net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมการใช้ศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา 2-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา www.v-cop.net."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมการใช้ศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา 2-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา www.v-cop.net

2 ::Website :: www.v-cop.net สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ จัดตั้งศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาขึ้นมาเพื่อเป็น หน่วยงานประสานด้านความต้องการของสถาน ประกอบการกับสถานศึกษา ภายใต้หลักการ “ ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิต ร่วมกำหนด ” นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ข่าวสารด้านแรงงานความร่วมมือในการผลิตและ พัฒนากำลังคน

3 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ อินเทอร์เน็ต 2. พิมพ์ในช่อง Address ดังนี้ www.v- cop.net

4 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน :

5 นักเรียนเข้าทำการ Login ครั้งแรก.. และลืมรหัสผ่าน เท่านั้น !! สำหรับนักเรียนที่เคยเข้า เว็บไซต์แล้ว และจำรหัสผ่านได้

6 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : สิ่งที่ต้องกรอก รายละเอียด 1. จังหวัด 2. สถาบันการศึกษา 3. รหัสนักศึกษา 10 หลัก 4. เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 5. วัน - เดือน - ปี เกิด

7 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : หากข้อมูลของนักศึกษามีอยู่ในระบบแล้ว ระบบจะตอบ รับด้วยข้อความ ดังนี้ หากมีข้อความว่าไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ห้อง CVC.NET

8 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : เมื่อนักศึกษา Login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้ทำ ดังนี้ 1. กำหนดสถานะปัจจุบันของนักเรียน เพื่อการมองเห็นของ สถานประกอบการ ดังนี้ เมื่อเลือกสถานะ แล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก / แก้ไข ข้อมูลทางเทคนิค เลือก สถานะ

9 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อง่าย ในการจดจำ

10 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : 2. ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ นักศึกษา

11 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : ข้อแนะนำ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ กับ ตัวท่านเอง เมื่อพิมพ์เสร็จ ส่วนหนึ่งแล้วให้กดปุ่ม " แก้ไขข้อมูล " ไปด้วย เช่น พิมพ์ ประวัติการศึกษาเสร็จ คลิ๊กปุ่ม " จัดเก็บข้อมูล / แก้ไขข้อมูล " แล้วค่อยกลับมา แก้ไข Resume ในส่วนอื่นๆต่อ

12 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน !! และคลิกปุ่ม บันทึกทุกหัวข้อ

13 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : ต้องกรอกข้อมูลการติดต่อให้ครบทุกช่อง !! ** หากไม่มี E-mail ต้องไปสมัครเพื่อเป็นช่องทางการ ติดต่อกลับมาของสถานประกอบการ ** ช่องโทรศัพท์ หากไม่มี ต้องใส่เบอร์มือถือเข้าไป แทน ** สำคัญมาก !! ต้องกรอกให้ ครบ

14 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : เลือกประเภทงานที่สนใจ 3 ประเภท ควรเลือกประเภทงานให้ สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสถานประกอบการพิจารณาความ เหมาะสมได้ถูกต้อง

15 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : ควรปรับปรุงข้อมูลการศึกษาเมื่อเรียนผ่านแต่ ละภาคเรียน

16 ประวัติการทำงาน ( ถ้ามี )

17 หากนักเรียนเคย ฝึกอบรมให้ กรอกลงไปเพื่อ แสดงการพัฒนา ตนเองและ ความรู้ที่เพิ่มเติม จากที่เรียน

18

19 หากมีผลงาน เกียรติบัตร ควรเขียนและสแกนใบประกาศ ( ถ้ามี ) หรือมีบุคคลอ้างอิง อย่าลืม คลิก ปุ่มบันทึก

20 การแนบ รูปถ่าย

21

22 รูปภาพที่นำมาลงใน v- cop ควรแต่งกายให้ถูก ระเบียบติดเข็มไม่บัง ป้ายชื่อ ไม่สวมสร้อยคอ หรือต่างหู รวบผมให้ เรียบร้อยยืนตรงไม่สวม แว่นหรือหมวก และพื้น หลังควรจะเป็นสีเดียว หรือผนังเรียบ ตัวอย่างภาพที่ไม่ ถูกต้อง

23

24 การแสดงผลทั้งหมดและ การพิมพ์ประวัติ ( Print )

25 สั่งพิมพ์ ที่นี่ ทำการตรวจสอบข้อมูลหากผิดพลาดสามารถกลับไปแก้ไขใหม่ได้ก่อน พิมพ์ประวัติออกทางเครื่องพิมพ์

26 การสมัครงานตามประกาศของ สถานประกอบการ สามารถกรอก รหัสได้ เลย แต่หากลืม รหัสผ่าน ให้คลิก ข้อความด้านล่าง “ ลืม รหัสผ่าน ”

27 *** ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะสมัครงาน ขอความ ร่วมมืออย่าคลิก !! เลือกสมัครงานออกไลน์ เนื่องจากข้อมูล ของนักศึกษาจะไปปรากฏที่ระบบของสถานประกอบการ ว่า นักศึกษามีความสนใจสมัครงานกับสถานประกอบการจริง แต่ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของงานได้ที่ชื่อ ตำแหน่ง ***

28

29 การค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงาน คลิกเลือก แท็บ หา งาน

30 การค้นหาตำแหน่งงานและสมัคร งาน ให้ใส่รายละเอียดที่ ต้องการค้นหา และกด ปุ่ม ค้นหา ระบบจะ ค้นหาตำแหน่งงาน ว่างตามเงื่อนไขที่ กำหนดขึ้นมา

31 สามารถใช้ห้องอินเตอร์เน็ต 441 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.30 น. ของทุกวัน ปริ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 12 กพ. 53

32 The End


ดาวน์โหลด ppt การอบรมการใช้ศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา 2-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา www.v-cop.net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google