งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมการใช้ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมการใช้ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.v-cop.net การอบรมการใช้ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 2-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

2 www.v-cop.net ::Website ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานประสานด้านความต้องการของสถานประกอบการกับสถานศึกษา ภายใต้หลักการ “ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิต ร่วมกำหนด” นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านแรงงานความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคน ::Website ::

3 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน:
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต 2. พิมพ์ในช่อง Address ดังนี้

4 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน:

5 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน:
สำหรับนักเรียนที่เคยเข้าเว็บไซต์แล้ว และจำรหัสผ่านได้ นักเรียนเข้าทำการ Login ครั้งแรก ..และลืมรหัสผ่าน เท่านั้น!!

6 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน:
สิ่งที่ต้องกรอกรายละเอียด จังหวัด สถาบันการศึกษา รหัสนักศึกษา 10 หลัก เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก วัน-เดือน-ปี เกิด

7 หากมีข้อความว่าไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้อง CVC.NET
ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน: หากข้อมูลของนักศึกษามีอยู่ในระบบแล้ว ระบบจะตอบรับด้วยข้อความ ดังนี้ หากมีข้อความว่าไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้อง CVC.NET

8 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน:
เมื่อนักศึกษา Login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้ทำดังนี้ 1. กำหนดสถานะปัจจุบันของนักเรียน เพื่อการมองเห็นของสถานประกอบการ ดังนี้ เลือกสถานะ เมื่อเลือกสถานะแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก/แก้ไข ข้อมูลทางเทคนิค

9 ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อง่ายในการจดจำ
ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน: ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อง่ายในการจดจำ

10 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน:
2. ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

11 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน:
ข้อแนะนำ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ กับ ตัวท่านเอง เมื่อพิมพ์เสร็จ ส่วนหนึ่งแล้วให้กดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" ไปด้วย เช่น พิมพ์ ประวัติการศึกษาเสร็จ คลิ๊กปุ่ม "จัดเก็บข้อมูล/แก้ไขข้อมูล" แล้วค่อยกลับมาแก้ไข Resume ในส่วนอื่นๆต่อ

12 กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน!! และคลิกปุ่มบันทึกทุกหัวข้อ
ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน: กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน!! และคลิกปุ่มบันทึกทุกหัวข้อ

13 สำคัญมาก!! ต้องกรอกให้ครบ
ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน: สำคัญมาก!! ต้องกรอกให้ครบ ต้องกรอกข้อมูลการติดต่อให้ครบทุกช่อง!! ** หากไม่มี ต้องไปสมัครเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกลับมาของสถานประกอบการ ** ช่องโทรศัพท์ หากไม่มี ต้องใส่เบอร์มือถือเข้าไปแทน **

14 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน:
เลือกประเภทงานที่สนใจ 3 ประเภท ควรเลือกประเภทงานให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสถานประกอบการพิจารณาความเหมาะสมได้ถูกต้อง

15 ควรปรับปรุงข้อมูลการศึกษาเมื่อเรียนผ่านแต่ละภาคเรียน
ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคน: ควรปรับปรุงข้อมูลการศึกษาเมื่อเรียนผ่านแต่ละภาคเรียน

16 ประวัติการทำงาน ( ถ้ามี )

17 หากนักเรียนเคยฝึกอบรมให้กรอกลงไปเพื่อแสดงการพัฒนาตนเองและความรู้ที่เพิ่มเติมจากที่เรียน

18

19 หากมีผลงาน เกียรติบัตร ควรเขียนและสแกนใบประกาศ(ถ้ามี) หรือมีบุคคลอ้างอิง
อย่าลืม คลิก ปุ่มบันทึก

20 การแนบรูปถ่าย

21

22 ตัวอย่างภาพที่ไม่ถูกต้อง
รูปภาพที่นำมาลงใน v-cop ควรแต่งกายให้ถูกระเบียบติดเข็มไม่บังป้ายชื่อ ไม่สวมสร้อยคอ หรือต่างหู รวบผมให้เรียบร้อยยืนตรงไม่สวมแว่นหรือหมวก และพื้นหลังควรจะเป็นสีเดียวหรือผนังเรียบ

23

24 การแสดงผลทั้งหมดและ การพิมพ์ประวัติ ( Print )

25 การแสดงผลทั้งหมดและ การพิมพ์ประวัติ ( Print )
ทำการตรวจสอบข้อมูลหากผิดพลาดสามารถกลับไปแก้ไขใหม่ได้ก่อนพิมพ์ประวัติออกทางเครื่องพิมพ์ สั่งพิมพ์ที่นี่

26 การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ
สามารถกรอก รหัสได้เลย แต่หากลืมรหัสผ่าน ให้คลิกข้อความด้านล่าง “ลืมรหัสผ่าน”

27 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะสมัครงาน ขอความร่วมมืออย่าคลิก
*** ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะสมัครงาน ขอความร่วมมืออย่าคลิก!!เลือกสมัครงานออกไลน์ เนื่องจากข้อมูลของนักศึกษาจะไปปรากฏที่ระบบของสถานประกอบการ ว่านักศึกษามีความสนใจสมัครงานกับสถานประกอบการจริง แต่สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของงานได้ที่ชื่อตำแหน่ง***

28

29 การค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงาน
คลิกเลือก แท็บ หางาน

30 การค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงาน
ให้ใส่รายละเอียดที่ต้องการค้นหา และกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะค้นหาตำแหน่งงานว่างตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมา

31 สามารถใช้ห้องอินเตอร์เน็ต 441
ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา น. ของทุกวัน ปริ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษาภายในวันที่ 12 กพ. 53

32 The End


ดาวน์โหลด ppt การอบรมการใช้ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google