งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมการใช้ศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา 2-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา www.v-cop.net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมการใช้ศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา 2-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา www.v-cop.net."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมการใช้ศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา 2-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา

2 ::Website :: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ จัดตั้งศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาขึ้นมาเพื่อเป็น หน่วยงานประสานด้านความต้องการของสถาน ประกอบการกับสถานศึกษา ภายใต้หลักการ “ ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิต ร่วมกำหนด ” นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ข่าวสารด้านแรงงานความร่วมมือในการผลิตและ พัฒนากำลังคน

3 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ อินเทอร์เน็ต 2. พิมพ์ในช่อง Address ดังนี้ cop.net

4 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน :

5 นักเรียนเข้าทำการ Login ครั้งแรก.. และลืมรหัสผ่าน เท่านั้น !! สำหรับนักเรียนที่เคยเข้า เว็บไซต์แล้ว และจำรหัสผ่านได้

6 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : สิ่งที่ต้องกรอก รายละเอียด 1. จังหวัด 2. สถาบันการศึกษา 3. รหัสนักศึกษา 10 หลัก 4. เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 5. วัน - เดือน - ปี เกิด

7 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : หากข้อมูลของนักศึกษามีอยู่ในระบบแล้ว ระบบจะตอบ รับด้วยข้อความ ดังนี้ หากมีข้อความว่าไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ห้อง CVC.NET

8 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : เมื่อนักศึกษา Login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้ทำ ดังนี้ 1. กำหนดสถานะปัจจุบันของนักเรียน เพื่อการมองเห็นของ สถานประกอบการ ดังนี้ เมื่อเลือกสถานะ แล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก / แก้ไข ข้อมูลทางเทคนิค เลือก สถานะ

9 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อง่าย ในการจดจำ

10 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : 2. ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ นักศึกษา

11 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : ข้อแนะนำ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ กับ ตัวท่านเอง เมื่อพิมพ์เสร็จ ส่วนหนึ่งแล้วให้กดปุ่ม " แก้ไขข้อมูล " ไปด้วย เช่น พิมพ์ ประวัติการศึกษาเสร็จ คลิ๊กปุ่ม " จัดเก็บข้อมูล / แก้ไขข้อมูล " แล้วค่อยกลับมา แก้ไข Resume ในส่วนอื่นๆต่อ

12 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน !! และคลิกปุ่ม บันทึกทุกหัวข้อ

13 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : ต้องกรอกข้อมูลการติดต่อให้ครบทุกช่อง !! ** หากไม่มี ต้องไปสมัครเพื่อเป็นช่องทางการ ติดต่อกลับมาของสถานประกอบการ ** ช่องโทรศัพท์ หากไม่มี ต้องใส่เบอร์มือถือเข้าไป แทน ** สำคัญมาก !! ต้องกรอกให้ ครบ

14 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : เลือกประเภทงานที่สนใจ 3 ประเภท ควรเลือกประเภทงานให้ สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสถานประกอบการพิจารณาความ เหมาะสมได้ถูกต้อง

15 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ กำลังคน : ควรปรับปรุงข้อมูลการศึกษาเมื่อเรียนผ่านแต่ ละภาคเรียน

16 ประวัติการทำงาน ( ถ้ามี )

17 หากนักเรียนเคย ฝึกอบรมให้ กรอกลงไปเพื่อ แสดงการพัฒนา ตนเองและ ความรู้ที่เพิ่มเติม จากที่เรียน

18

19 หากมีผลงาน เกียรติบัตร ควรเขียนและสแกนใบประกาศ ( ถ้ามี ) หรือมีบุคคลอ้างอิง อย่าลืม คลิก ปุ่มบันทึก

20 การแนบ รูปถ่าย

21

22 รูปภาพที่นำมาลงใน v- cop ควรแต่งกายให้ถูก ระเบียบติดเข็มไม่บัง ป้ายชื่อ ไม่สวมสร้อยคอ หรือต่างหู รวบผมให้ เรียบร้อยยืนตรงไม่สวม แว่นหรือหมวก และพื้น หลังควรจะเป็นสีเดียว หรือผนังเรียบ ตัวอย่างภาพที่ไม่ ถูกต้อง

23

24 การแสดงผลทั้งหมดและ การพิมพ์ประวัติ ( Print )

25 สั่งพิมพ์ ที่นี่ ทำการตรวจสอบข้อมูลหากผิดพลาดสามารถกลับไปแก้ไขใหม่ได้ก่อน พิมพ์ประวัติออกทางเครื่องพิมพ์

26 การสมัครงานตามประกาศของ สถานประกอบการ สามารถกรอก รหัสได้ เลย แต่หากลืม รหัสผ่าน ให้คลิก ข้อความด้านล่าง “ ลืม รหัสผ่าน ”

27 *** ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะสมัครงาน ขอความ ร่วมมืออย่าคลิก !! เลือกสมัครงานออกไลน์ เนื่องจากข้อมูล ของนักศึกษาจะไปปรากฏที่ระบบของสถานประกอบการ ว่า นักศึกษามีความสนใจสมัครงานกับสถานประกอบการจริง แต่ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของงานได้ที่ชื่อ ตำแหน่ง ***

28

29 การค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงาน คลิกเลือก แท็บ หา งาน

30 การค้นหาตำแหน่งงานและสมัคร งาน ให้ใส่รายละเอียดที่ ต้องการค้นหา และกด ปุ่ม ค้นหา ระบบจะ ค้นหาตำแหน่งงาน ว่างตามเงื่อนไขที่ กำหนดขึ้นมา

31 สามารถใช้ห้องอินเตอร์เน็ต 441 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา น. ของทุกวัน ปริ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 12 กพ. 53

32 The End


ดาวน์โหลด ppt การอบรมการใช้ศูนย์ กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา 2-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา www.v-cop.net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google