งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการทำ 5 ส 1 กระบวนการทำงาน 5 ส และการมี ส่วนร่วมของบุคลากร 2 ความต่อเนื่องในการทำ 5 ส 3 ผลสำเร็จที่ได้จากการทำกิจกรรม 5 ส 4 จุดเด่นที่ภูมิใจ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการทำ 5 ส 1 กระบวนการทำงาน 5 ส และการมี ส่วนร่วมของบุคลากร 2 ความต่อเนื่องในการทำ 5 ส 3 ผลสำเร็จที่ได้จากการทำกิจกรรม 5 ส 4 จุดเด่นที่ภูมิใจ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบายการทำ 5 ส 1 กระบวนการทำงาน 5 ส และการมี ส่วนร่วมของบุคลากร 2 ความต่อเนื่องในการทำ 5 ส 3 ผลสำเร็จที่ได้จากการทำกิจกรรม 5 ส 4 จุดเด่นที่ภูมิใจ 5

3 ขับเคลื่อนตามนโนบาย 5 ส ของคณะฯ สร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และเป็นการปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมและทำ 5 ส อย่างต่อเนื่อง

4 ประชุมหารือการทำ 5 ส กำหนดพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสม แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ กำหนดช่วงเวลาในการทำ 5 ส ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด

5 พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคนดำเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พื้นที่ส่วนกลางดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

6 สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อยมากขึ้น ทำให้มีพื้นที่ใช้สอย มากขึ้น บรรยากาศในการ ทำงานดีขึ้น มีการทำงานร่วมกัน เป็นทีม ลดของใช้ที่ไม่จำเป็น และความสิ้นเปลือง ในการจัดซื้อวัสดุ มีความปลอดภัยในการ ทำงาน

7 จัดพื้นที่ห้องทำงานได้ในสัดส่วนที่เหมาะสม ครุภัณฑ์ ตู้ โต๊ะ มีลักษณะคล้ายกัน จึงจัดได้อย่างลงตัว มีการนำวัสดุใช้แล้วมาประยุกต์ เช่น นำปฏิทินทำป้ายบอก ลิ้นชักใส่เอกสาร มีป้ายกำกับชั้นเอกสาร ตู้เก็บวัสดุ ช่องใส่เอกสาร ของแต่ละสถานีวิจัย / ศูนย์วิจัยอย่างชัดเจน

8

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการทำ 5 ส 1 กระบวนการทำงาน 5 ส และการมี ส่วนร่วมของบุคลากร 2 ความต่อเนื่องในการทำ 5 ส 3 ผลสำเร็จที่ได้จากการทำกิจกรรม 5 ส 4 จุดเด่นที่ภูมิใจ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google