งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบันทึก

2 บันทึก อำนวยความสะดวกในการติดต่อ มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
รวดเร็วเพราะใช้รูปแบบง่าย จดไว้เพื่อช่วยความจำ เป็นหลักฐาน

3 ประโยชน์ของบันทึก ด้านความรวดเร็ว ด้านความมีประสิทธิภาพ
ด้านความถูกต้องของข้อมูล ด้านความรวดเร็ว ด้านความมีประสิทธิภาพ ติดต่อกับบุคคลหลายคนได้ในเวลาเดียวกัน สามารถนำไปอ้างอิงได้ในภายหน้า เป็นข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติงาน การติดต่องาน เรื่องต่อเนื่อง หรือเรื่องที่เกิดแล้วเกิดอีก

4 ประเภทของบันทึก บันทึกย่อเรื่อง บันทึกสั่งการ บันทึกรายงาน
บันทึกความคิดเห็น บันทึกติดต่อทั่วไป

5 บันทึกติดต่อภายในหน่วยงาน
ไม่มีรูปแบบตายตัว เน้นเนื้อหา ความเข้าใจเป็นสำคัญ เขียนด้วยลายมือลงบนกระดาษธรรมดาหรือกระดาษบันทึก ใช้คำย่อซึ่งเป็นที่คุ้นเคยระหว่างผู้เขียนกับผู้รับ บันทึกติดต่อระหว่างหน่วยงาน มีรูปแบบโครงสร้างคล้ายจดหมายธุรกิจ มีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง มักพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม หลีกเลี่ยงการใช้คำย่อ ชื่อย่อ

6 ลักษณะบันทึกที่ดี ใครเขียนถึงใคร เขียนเมื่อไร เรื่องอะไร
รายละเอียดที่ต้องการสื่อ ต้องการให้ผู้รับปฏิบัติอย่างไร

7 การเขียนบันทึกสั้น การเขียนบันทึกสั้นแบบไม่เป็นทางการ
เรียน อาจารย์สุนิสาที่เคารพ ดิฉันจะขอรบกวนเวลาของอาจารย์เพื่อปรึกษาเรื่องการการจัดงานปีใหม่ของแผนกทะเบียนในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ เวลา น. ที่ห้องพักครูค่ะ ด้วยความเคารพ น.ส.ประภา สุรสีห์ 15 ธ.ค.45 เวลา น.

8 การเขียนบันทึกสั้นแบบเป็นทางการ
บันทึกข้อความ ส่วนราชการ โรงเรียนวังไกลกังวล ที่ ศธ. 1311(128/45) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานกีฬาสี ครั้งที่ 23 เรียน อาจารย์ทุกท่าน เนื่องด้วยจะมีการแข่งขันกีฬาสี ครั้งที่ 23 ในวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2545 ที่โรงเรียนวังไกลกังวล จึงขอเชิญอาจารย์ทุกท่านไปร่วมงานดังกล่าว ด้วยความพร้อมเพรียงกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สุรชัย ศรีบุญรักษ์ ( นายสุรชัย ศรีบุญรักษ์ ) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวล

9 กิจกรรม สมมติว่านักศึกษาเป็นข้าราชการ และอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าสาขาที่นักศึกษาเรียนอยู่ ซึ่งต้องการเขียนบันทึกเสนอแนะไปยังผู้อำนวยการเพื่อพัฒนาสาขาของนักศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพการเรียนการสอน รายละเอียดอื่นๆให้กำหนดเองตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google