งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อากาศส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีพ ของมนุษย์อย่างไร. ประกอบด้วย Nitrogen 78 % Oxygen 21 % Argon 0.9 % Co2 0.3 %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อากาศส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีพ ของมนุษย์อย่างไร. ประกอบด้วย Nitrogen 78 % Oxygen 21 % Argon 0.9 % Co2 0.3 %"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อากาศส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีพ ของมนุษย์อย่างไร

2 ประกอบด้วย Nitrogen 78 % Oxygen 21 % Argon 0.9 % Co2 0.3 %

3 Methane CH 4 Ozone O3 Hydrogen Sulphide Carbonmonnoxi de สาร Hydrocarbon HC ฝุ่นผง 4 %m

4 CO 1 Carbon Monoxide CO 2 Carbon Dioxide SO 2 Sulpher Dioxide SO 3 Sulpher Trioxide NO Nitric oxide NO 2 Nitrogen Dioxide N 2 ONitrous Oxide สารที่พบใน บรรยากาศ

5 มีเทน เอธทีลีน เบนซิน สารระเหย คาร์บอน คลอโรฟอร์ม ไวนิลคลอไรด์ Hydrocarbon ฝุ่น เขม่า ตะกั่ว แค ดเมี่ยม สารผสม ใยหิน โครเมี่ยม น้ำมัน ยาฆ่าแมลง กรด ไนตริด

6 Carbon monooxide 54% Hydrocarbon 14% Sulphur Oxide 15% โลหะปนเปื้อนใน บรรยากาศ 5% Nitrogen Oxide 13% ปริมาณสารประกอบ ต่างๆในบรรยากาศ

7 AmmoniaNH 3 MethaneCH 4 ไอน้ำ H 2 O Electrical Change Electrostatic Precipitation

8

9

10 มลพิษ Pollution หมายถึงอะไร 1. สิ่งปนเปื้อนในบรรยากาศ 2. ปริมาณก๊าซ หรือ สารประกอบในบรรยากาศที่ มีมากเกินไป หรือน้อยเกินไป

11

12 PrimaryPollution เขม่า เกิดเองในบรรยากาศ รวมทั้งสิ่ง ที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศ Secondary Pollution เกิดจาก ปฏิกิริยาทางเคมี หรือทาง ชีวภาพ ทำให้สารนั้นผิดไปจาก เดิม เช่น 2SO 2 + O 2 = 2SO 3 SO 3 + H 2 O = H 2 SO 4 กรดกำมะถัน หรือ ฝนกรด Air Pollution

13

14

15 ปัญหาจาก มลพิษต่าง ๆ เปโตรเคมีคอล เป็นสารเคมีที่พบในบรรยากาศ ชั้นล่าง ได้แก่ พวกกำมะถัน สาร เหล่านี้ไม่ละลายหรือจางหายไปใน บรรยากาศ แต่จะถูกน้ำฝนนำสู่ดิน เกิดการปนเปื้อนในดินอีกต่อหนึ่ง พบที่เมืองโบปาล (Bhopal) ประเทศอินเดีย ในปี ค. ศ. 1984 มีคนตายประมาณ 2,500 คน

16 คาร์บอนโม นอกไซด์ (Carbonmo noxide) ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดปฏิกิริยาจากการสันดาบ ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องจักร รถยนต์ มีผลทำให้มึนหัว ปวดหัว และยากในการวิเคราะห์หา สาเหตุ

17 เรดอน (Radon) ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จะปนอยู่ใน ช่องว่างของดินที่อยู่ในหิน ตามบ้านเรือนที่อาศัย เราจะ พบบริเวณใต้ถุนบ้าน ฝักบัว อาบน้ำ ปนเปื้อนกับน้ำบาดาล ก่อให้เกิดมะเร็งที่ตับ ถ้าคน นั้นสูบบุหรี่อยู่แล้ว จะ เกิดปฏิกิริยาเร็วเป็น 2 เท่า

18 สาร ฟอร์มาลดีไฮ ด์ (Formaldehy de) พบในโรงงานประกอบไม้ เช่น ไม้อัด หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใน การสร้างบ้าน มีผลทำให้เกิดอาการคันที่ ผิวหนัง และลำคอ ทำให้เยื่อจมูก อักเสบ ปวดศรีษะ

19 แอสเบสตอส (Asbestos) สารแอสเบสตอส เป็นอนุภาคที่ ล่องลอยในบรรยากาศที่เป็น อันตรายอย่ายิ่ง พบในสถานที่ก่อสร้าง คือ ฝุ่นผงจากดิน จากปูนซีเมนต์ จาก โรงงานทำผ้าเบรครถยนต์ ทำให้ปอดเป็นจุด หายใจไม่ สะดวก ระบบทางเดินลมหายใจ ขัดข้อง

20 โอโซน ฝนกรด ภาวะการณ์เรือน กระจก ปัญหาและที่มา ของ

21

22 1. มึนหัว 2. ปวดหัว 3. ตาระคายเคือง 4. จมูกอักเสบ ผลของมลพิษทางอากาศ ต่อร่างกายมนุษย์

23 5. ไอ หายใจสั่น 6. เจ็บคอ 7. มีแนวโน้มเป็นมะเร็งใน ปอด หรือปอดอักเสบ 8. เจ็บหัวใจ หรือ โรค ภูมิแพ้

24

25 1. ปัญหาในและนอกเมือง Urban and Rural Problem 2. ปัญหาประชากร 3. ปัญหาการสาธารณสุข 4. ปัญหาพลังงาน 5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้าน ประชากร

26


ดาวน์โหลด ppt อากาศส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีพ ของมนุษย์อย่างไร. ประกอบด้วย Nitrogen 78 % Oxygen 21 % Argon 0.9 % Co2 0.3 %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google