งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องการแพร่กระจายของสารเคมีในร่างกาย จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องการแพร่กระจายของสารเคมีในร่างกาย จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องการแพร่กระจายของสารเคมีในร่างกาย จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 2 วัตถุประสงค์ 1. บอกการแพร่กระจายของสารเคมี ในร่างกายได้ 2. ระบุความหมายของอวัยวะ เป้าหมายได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 3 การทดสอบความรู้ก่อน เรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 4 การแพร่กระจายของสารเคมี ในร่างกาย   เมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกายแล้ว มันไปไหน ? แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 5 การแพร่กระจายของสารเคมี ในร่างกาย โจมตี อวัยวะ เป้าหมาย ซ่อน ตัว ทาง หายใจ ทาง กิน ทางผิวหนัง เลือ ด เฉียบพ ลัน เรื้อรั ง แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 6 อวัยวะเป้าหมาย อวัยวะเป้าหมายคืออะไร เป้าหมายการโจมตีของสารเคมี แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 7 ตัวอย่างอวัยวะเป้าหมาย อวัยวะ เป้าหมาย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี ทาง หายใจ ทาง กิน ทางผิวหนัง เลือ ด

8 8 การแพร่กระจายของ สารเคมี แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 9 อวัยวะเป้าหมาย   ระบบทางเดินหายใจส่วนบน โอโซน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ บิวทิล แอลกอฮอล์ โครเมียม   ปอด นิกเกิล โครเมียม เบอร์ริลเลี่ยม ฝุ่น ทราย แอสเบสทอส ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์   ระบบประสาทส่วนกลาง สมอง เบนซีน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ คาร์บอนไดซัลไฟด์ แมงกานีส ตะกั่ว ปรอท แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 10 อวัยวะเป้าหมาย ( ต่อ )   ตา เบนซีนคลอไรด์ คิวโนน ครีซอล   ผิวหนัง บิวทิลแอลกอฮอล์ ไตรคลอโรเอธิลีน ฟีนอล นิกเกิล   ตับ คลอโรฟอร์ม คาร์บอนเตตระคลอไรด์ โทลูอีน   ไต คลอโรฟอร์ม อะนิลีน ปรอท แคดเมียม   โลหิต เบนซีน โทลูอีน คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโต รเบนซีน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

11 11 เส้นทางการดูดซึม การกระจาย และการขับออกจาก ร่างกายของสารเคมี การ กระจาย ใน ร่างกาย การขับออก จากร่างกาย ทางเข้าสู่ ร่างกาย การ กิน การ หายใ จ การดูดซึมผ่าน ผิวหนัง ปัสสาว ะ ทางเดิน อาหาร อุจจ าระ จมูก / ปาก ปอ ด เลือด / น้ำเหลือง ปอ ด ลม หายใจ ออก จากปาก ตับ น้ำ ดี ไต กระเพาะ ปัสสาวะ ปา ก ของเห ลว นอก เซลล์ อวัยวะ ต่าง ๆ เนื้อเ ยื่อ กระ ดูก อวัยวะอื่น ๆ ที่ขับ ของเสีย เหงื่อ น้ำนม น้ำตา น้ำลาย ไข มัน ผม เล็บ ผิวหนั ง แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

12 12 การทดสอบความรู้หลัง เรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องการแพร่กระจายของสารเคมีในร่างกาย จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google