งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการฟุ้งกระจายของสารเคมีในอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการฟุ้งกระจายของสารเคมีในอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องการฟุ้งกระจายของสารเคมีในอากาศ
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องการฟุ้งกระจายของสารเคมีในอากาศ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
วัตถุประสงค์ 1. ระบุรูปแบบของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายในอากาศได้ 2. ทราบถึงความสำคัญของการสามารถระบุรูปแบบ ของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายในอากาศได้ 3. ระบุสาเหตุการฟุ้งกระจายของสาเหตุสารเคมีได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 สารเคมีที่มีการใช้ในโรงงานของเรา
แผนกที่พวกเราทำงานมีการใช้สารเคมีอะไรบ้าง ? 1. 2. 3. 4. 5. แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 สารเคมีในรูปของแข็งและของเหลว
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 รูปแบบการฟุ้งกระจายของสารเคมีในอากาศ
ช่างเชื่อม ช่างไม้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 รูปแบบการฟุ้งกระจายของสารเคมีในอากาศ
สารเคมีฟุ้งกระจายในอากาศ อนุภาค ก๊าซและไอระเหย ฝุ่น ฝุ่นทั้งหมด ฝุ่นขนาดเล็ก ฟูม ละออง ควัน เส้นใย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 ความสำคัญของการทราบว่าสารเคมีฟุ้งกระจายอยู่ในรูปแบบใด
1. ออกแบบระบบการระบายอากาศ 2. เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคลได้ถูกต้อง 3. ทำให้รู้ตัวว่าอาจหายใจสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
รูปแบบการฟุ้งกระจายของสารเคมี แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
ช่างเชื่อม แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

11 เด็กปั๊มกำลังเติมน้ำมันให้ลูกค้า
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

12 วิธีที่จะรู้ว่าสารเคมีจะฟุ้งกระจายในรูปแบบใด
1. ถ้ามีกิจกรรมทุบ ตี ตัด บด กระแทก จะเกิดฝุ่น 2. ถ้าใช้ความร้อนหลอมเหลวโลหะจะเกิดฟูม 3. ถ้าใช้ความดัน เช่น ฉีดสเปรย์สีจะเกิดละออง 4. ถ้าใช้แร่ใยหิน หรือวัสดุเส้นใยที่มนุษย์ทำขึ้น จะเกิดเส้นใย 5. ถ้าใช้ของเหลว มีโอกาสสัมผัสไอระเหย คนเลื่อยไม้ ช่างกำลังเชื่อม แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

13 สารเคมีที่ใช้ในงานที่ทำอยู่ ฟุ้งกระจายในรูปแบบใด ?
สารเคมีที่ใช้ในงานที่ทำอยู่ ฟุ้งกระจายในรูปแบบใด ? แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

14 สาเหตุของการฟุ้งกระจายของสารเคมี
1. กระบวนการผลิต 2. ลักษณะการทำงานที่ไม่ถูกต้อง แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

15 สาเหตุจากกระบวนการผลิต
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

16 สาเหตุจากลักษณะการทำงานที่ไม่ถูกต้อง
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

17 พฤติกรรมการทำงานที่ทำให้สารเคมี ฟุ้งกระจาย
พฤติกรรมการทำงานที่ทำให้สารเคมี ฟุ้งกระจาย พฤติกรรมหรือวิธีการทำงานอะไรที่ทำให้ สารเคมีฟุ้งกระจายในแผนกของเรา แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

18 การทดสอบความรู้หลังเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการฟุ้งกระจายของสารเคมีในอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google