งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องการฟุ้งกระจายของ สารเคมีในอากาศ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องการฟุ้งกระจายของ สารเคมีในอากาศ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องการฟุ้งกระจายของ สารเคมีในอากาศ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 2 วัตถุประสงค์ 1. ระบุรูปแบบของสารเคมีที่ฟุ้ง กระจายในอากาศได้ 2. ทราบถึงความสำคัญของการ สามารถระบุรูปแบบ ของสารเคมีที่ ฟุ้งกระจายในอากาศได้ 3. ระบุสาเหตุการฟุ้งกระจายของ สาเหตุสารเคมีได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 3 การทดสอบความรู้ก่อน เรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 4 สารเคมีที่มีการใช้ในโรงงาน ของเรา แผนกที่พวกเราทำงานมีการใช้ สารเคมีอะไรบ้าง ? 1. 2. 3. 4. 5. แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 5 สารเคมีในรูปของแข็งและ ของเหลว แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 6 รูปแบบการฟุ้งกระจายของสารเคมีใน อากาศ ช่างไม้ ช่างเชื่อม แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 7 สารเคมีฟุ้งกระจายในอากาศ สารเคมีฟุ้งกระจายในอากาศ รูปแบบการฟุ้งกระจายของสารเคมี ในอากาศ ฝุ่ น ควัน เส้นใย ละออง อนุภาค ก๊าซและไอ ระเหย ฟูม ฝุ่นทั้งหมด ฝุ่นขนาดเล็ก แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 8 ความสำคัญของการทราบว่า สารเคมีฟุ้งกระจายอยู่ในรูปแบบใด 1. ออกแบบระบบการระบาย อากาศ 2. เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วน บุคคลได้ ถูกต้อง 3. ทำให้รู้ตัวว่าอาจหายใจสารเคมี เข้าสู่ร่างกาย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 9   รูปแบบการฟุ้งกระจายของ สารเคมี แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 10 ช่างเชื่อม แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

11 11 เด็กปั๊มกำลังเติมน้ำมันให้ลูกค้า แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

12 12 วิธีที่จะรู้ว่าสารเคมีจะฟุ้งกระจาย ในรูปแบบใด 1. ถ้ามีกิจกรรมทุบ ตี ตัด บด กระแทก จะเกิดฝุ่น 2. ถ้าใช้ความร้อนหลอมเหลวโลหะจะเกิดฟูม 3. ถ้าใช้ความดัน เช่น ฉีดสเปรย์สีจะเกิดละออง 4. ถ้าใช้แร่ใยหิน หรือวัสดุเส้นใยที่มนุษย์ทำขึ้น จะ เกิดเส้นใย 5. ถ้าใช้ของเหลว มีโอกาสสัมผัสไอระเหย คนเลื่อยไม้ช่างกำลังเชื่อม แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

13 13 สารเคมีที่ใช้ในงานที่ทำอยู่ ฟุ้งกระจายในรูปแบบใด ? แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

14 14 สาเหตุของการฟุ้งกระจาย ของสารเคมี 1. กระบวนการผลิต 2. ลักษณะการทำงานที่ไม่ถูกต้อง แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

15 15 สาเหตุจากกระบวนการผลิต แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

16 16 สาเหตุจากลักษณะการทำงาน ที่ไม่ถูกต้อง แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

17 17 พฤติกรรมการทำงานที่ทำให้ สารเคมี ฟุ้งกระจาย   พฤติกรรมหรือวิธีการทำงานอะไร ที่ทำให้ สารเคมีฟุ้ง กระจายในแผนกของเรา แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

18 18 การทดสอบความรู้หลัง เรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องการฟุ้งกระจายของ สารเคมีในอากาศ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google