งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารที่เข้า กันไม่ได้. หมายถึง สารที่เมื่อผสมกันจะเกิด อันตราย แต่ถ้าอยู่ตามลำพังอาจไม่มี อันตราย อันตรายในที่นี้มีได้หลายแบบ อาจเป็นอันตรายอันเนื่องมาจากสารทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารที่เข้า กันไม่ได้. หมายถึง สารที่เมื่อผสมกันจะเกิด อันตราย แต่ถ้าอยู่ตามลำพังอาจไม่มี อันตราย อันตรายในที่นี้มีได้หลายแบบ อาจเป็นอันตรายอันเนื่องมาจากสารทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารที่เข้า กันไม่ได้

2 หมายถึง สารที่เมื่อผสมกันจะเกิด อันตราย แต่ถ้าอยู่ตามลำพังอาจไม่มี อันตราย อันตรายในที่นี้มีได้หลายแบบ อาจเป็นอันตรายอันเนื่องมาจากสารทำ ปฏิกิริยากัน เกิดความนร้อนสูงจะลุก ไหม้หรือระเบิด อาจให้สารไวไฟหรือ ก๊าซพิษออกมา ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษา คุณสมบัติของสารเคมีที่จะให้ในการ ทดลองก่อนและทำตามวิธี ถ้าเป็น ปฏิกิริยาที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่มีการบันทึก ไว้ก็ควรเริ่มการทดลองด้วยสารปริมาณ น้อยก่อน หากมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้น จะได้ไม่รุนแรงนัก

3 1. ปฏิกิริยารุนแรง ปฏิกิริยาที่เกิดรุนแรงจากการ ผสมสารเคมีเข้าด้วยกัน จะให้ความร้อน สูงทำให้เกิด การเดือดพล่านและกระเด็น ถ้าเป็นสารไวไฟก็อาจเกิดารลุกไหม้ได้ เวลาทำการทดลองต้องควบคุมอุณหภูมิ ของปฏิกิริยาโดยแช่ขวดในอ่างน้ำเย็น เวลาเติมสารก็เติมที่ละน้อย คนให้เข้า กันตลอดเวลา จะได้ช่วยกระจายความ ร้อน และอย่าปล่อยให้ปฏิกิริยาเกิด รุนแรงจนควบคุมไม่ได้ ใส่แว่นนิรภัย ป้องกันไว้

4 ปฏิกิริยารุนแรง ชื่อสารสารที่เข้า ทำปฏิกิริยา หมายเหตุ 1. กรด 2. กรด 3. Oxidizing agent 4. Oxidizing agent น้ำ ด่าง Reducing agent สารอินทรีย์ การทำกรดให้เจือ จางไม่ใช่ ปฏิกิริยา ทางเคมี โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเมื่อเข้มข้น มาก เช่น กรด nitric หรือสารพวก peroxide กับ alcohol หรือ โลหะ เช่นกรด chromic กับ anthracene

5 ชื่อสารสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยา หมายเหตุ 5. กรด sulfuric 6. กรด chromic 7. ด่าง 8.bromine Acetone Cyanhydrin Acrylonitrile Phosphorus Sulfur Acrolein, acrylonitrile Ammonia,acetyl ene, phosphorus ( ขาว ) potassium กรด nitric กับ กรด acetic ลุกติดไฟหรือ ระเบิดได้เมื่อร้อน ปฏิกิริยา Polymerisation เมื่อถูกไอ bromine จะลุก ติดไฟ แต่ถ้าถูก bromine เหลว จะระเบิด

6 ชื่อสารสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยา หมายเหตุ 9.glycoro l 10.oxyg en 11.phosp hine 12. น้ำ Acetic anhydride Acrolein, acrylonitrile, hydrocarbon, น้ำมัน Bromine, chlorine, กรด nitric Phosphorus, pentoxide, phosphorus trichloride, Sodium Alkyl aluminium Calcium oxide ความร้อนสูง ระเบิดลุกติดไฟ ลุกติดไฟ ให้ความร้อนสูงถึง 800 องศา เซลเซียส

7 2. ปฏิกิริยาที่ให้ ก๊าซไวไฟ ก๊าซไวไฟที่เกิดขึ้นมักจะเป็นก๊าซ Hydrogen ปฏิกิริยาที่ให้ ก๊าซไวไฟ ชื่อ สาร สารที่เข้าทำปฏิกิริยาหมายเหตุ 1. น้ำ 2. กรด 3. ด่าง 4.Sod ium Alkali metal สารประกอบโลหะ hydride โลหะ aluminium, magnesium, zinc, chromium, iron, tin, nickel, lead โลหะ aluminium, zinc, alcohol alcohol เช่น sodium, potassium เกิดการ ระเบิด เช่น lithium aluminium hydride ให้ก๊าซ hydrogen ให้ก๊าซ hydrogen แต่ ช้ามาก ให้ก๊าซ hydrogen

8 3. สารที่ให้ก๊าซ เป็นพิษ ชื่อสารสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยา หมายเหตุ 1. กรด 2. น้ำ 3.Carbon tetrachloride และ Chlorinate hydrocarbon เกลือ Cyanide สารประกอบที่มี carbon และ sulfur Acid halide เช่น acetyl chloride, thionyl chloride ให้ก๊าซ hydrogen cyanide ที่ไวไฟ ด้วย ให้ก๊าซ hydrogen sulfide ให้ควันของ hydrogen chloride เมื่อร้อนสลายตัว ให้ก๊าซ phosgene

9 ชื่อสารสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยา หมายเหตุ 4. สารประกอบ nitrate และกรด nitric 5.Sulfur และ สารประกอบที่มี Sulfur 6. สารประกอบที่มี carbon และ nitrogen ขนสัตว์ ไหม พลาสติกเม ลามิน 7. สารประกอบที่มี carbon ถ่าน ไม้ กระดาษ เมื่อเผาให้ก๊าซ nitrogen oxide เมื่อเผาให้ก๊าซ sulfur dioxide เมื่อเผาในที่มี อากาศน้อยให้ ก๊าซ hydrogen cyanide เมื่อเผาในที่มี อากาศน้อยให้ ก๊าซ carbon monoxide ซึ่งลุก ติดไฟได้ด้วย

10 4. ปฏิกิริยาที่เกิด การระเบิดได้ ชื่อสารสารที่ทำปฏิกิริยา ด้วย หมายเหตุ 1.ammonia, acetylene 2.ammoniu m nitrate 3.acetone 4.carbon disulfide Copper, silver, mercury ผงโลหะของ zinc, cadmium, copper, magnesium, lead, cobalt, nickel, dismuth, chromium, antimony Chloroform สารประกอบ azide ให้สารระเบิดได้ ระเบิดได้เมื่อมีด่าง เนื่องจากปฏิกิริยา ให้ความร้อนสูง ได้เกลือที่ไวต่อการ ระเบิด

11 ชื่อสารสารที่ทำปฏิกิริยาด้วยหมายเหตุ 5.chlorate 6.chlorine 7.chlorine dioxide diketene 8.hydroge n surfide กรด sulfur น้ำตาล แป้ง ถ่าน ขี้เลื่อย เกลือ ammonium Acetylene, alcohol, ether, hydrocarbon, diborane, ethane, ผง โลหะ เช่น magnesium, aluminium Mercury กรด nitric ให้ของผสมที่ ระเบิดได้ ให้สารระเบิดได้ ให้ก๊าซระเบิด ได้

12 ชื่อสารสารที่ทำปฏิกิริยา ด้วย หมายเหตุ 9.iodineAmmonia, turpentine Chloroform,cad mium, mercury, molybdenum, zinc potassium perchlorate chlorine benzene, carbon monoxide เหลว aiuminium, magnesium, titanium เชื้อเพลิง hydrocarbon lithium hydride เมื่อร้อน เมื่อโลหะเป็นผง ให้ของผสมที่ระเบิด ได้เมื่อเสียดสี เมื่อชื้นโลหะลุกติด ไฟได้ เมื่อเป็นผง

13 ชื่อสารสารที่ทำปฏิกิริยา ด้วย หมายเหตุ 10.magnesiu m 11.oxygen เหลว 12.ozone 13. กรด perchloric 14. กรด picric Chloroform, chloromethane oxide ของ beryllium, cadmium, mercury, molybdenum, zinc potassium perchlorate chlorine benzene, carbon monoxide เหลว aiuminium } เมื่อร้อน

14 ชื่อสารสารที่ทำปฏิกิริยา ด้วย หมายเหตุ 15.phosp horu 16.sulfur เชื้อเพลิง hydrocarbon lithium hydride ethylene กรด acetic ไม้ ถ่าน alcohol, phosphorus pentoxide Copper, lead, zinc กรด sulfonic, bromine เหลว zine } เมื่อร้อน

15 อันตรายจากการสัมผัส แอมโมเนีย

16 ภาพตา แสดงเปลือกตาและขนตาไหม้ เยื่อบุตาอักเสบและขาดเลือดมาเลี้ยง กระจกตาดำเป็นสีขาวขุ่นและเป็นแผล ถลอก


ดาวน์โหลด ppt สารที่เข้า กันไม่ได้. หมายถึง สารที่เมื่อผสมกันจะเกิด อันตราย แต่ถ้าอยู่ตามลำพังอาจไม่มี อันตราย อันตรายในที่นี้มีได้หลายแบบ อาจเป็นอันตรายอันเนื่องมาจากสารทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google